Soera 45 knielen

Door Ibn Sufi al Kitab.

Zijn menswaardigheid, liefdadigheid naar anderen, verdraagzaamheid, aanvaarding van degenen die uiteenlopende standpunten hebben, een eerbiediging aan de moderniteit? Ach kom op zeg, niet voor de islam. Dit soort eigenschappen zijn zo…Joods.

Knieën buigen en de grootheid van de godheid van de maan bevestigen is het enige doel voor de vrome moslim. Voor degenen die niet deelnemen aan de maancult wacht een enorme boete, de hel. Als ongelovige is daar niets aan te veranderen, hoe goed u als mens ook bent. Wanneer u uw geloof en uw energie niet inzet als eerbetoon aan de maangod, een enorme straf is dan uw deel; foltering, verbranding, verdoemenis in de hel en het ontbreken van 72 hete huppelkutjes die nooit menstrueren en andere versnaperingen uit de hemel.
De Koran is zonder twijfel het meest fascistische en deprimerende boek ooit geschreven. Deze soera, net als alle anderen, is bezaaid met onzin. Je moet geloven in Ali-ilah of Allah – de maangod van Mekka, die broers, zusters, dochters en zonen had – wat de waarheid is omdat moslims dat zeggen. Het bewijs voor het bestaan van de almachtige maangod zijn Zijn ‘tekenen.’ Alles in deze wereld is een teken van de maangod. Dus als u Zijn ‘tekenen’ ontkent, zijn macht, zijn alwetendheid en zijn sharia afwijst, dan wacht de hel.

En in de schepping van uzelf en alle medeschepselen, die Hij verspreidt (over de aarde), zijn tekenen voor een volk dat zekerheid van geloof wil hebben..” [45:4]

Zekerheid van het geloof is de sleutel. Het betekent de islam. Volg de maancult en u zal worden gezegend. In dit licht worden alle acties geëvalueerd. ‘Rechtvaardige’ daden zijn daden ter ondersteuning van Allah en de islam. Het ‘kwaad’ in de islam betekent simpelweg diegene die haar ideologie verwerpen.

“ Wie goed doet, doet dat ten voordele van zijn eigen ziel: en wie kwaad doet, doet dat tegen zijn eigen ziel. Ten slotte zult gij tot uw Heer worden teruggebracht.” [45:15]

In de Koran betekent ’teruggebracht naar uw heer’ dat op de dag des oordeels, uw acties in uw leven door de maangod gewogen zullen worden. Als u een vrome moslim of een jihadi bent en sterft bij het vermoorden van een ongelovige dan zal u sterk beloond worden. Bent u een minderwaardig mens, zoals een jood, christen, zwart, hindoe of een afvallige, dan zult u voor eeuwig verdoemd zijn:

En toen er werd gezegd: “De belofte van Allah is zeker waar en aan het Uur is geen twijfel,” zij zeiden: “Wij weten niet wat het Uur is: wij vermoeden het slechts en zijn er niet zeker van. En hun boze daden zullen duidelijk worden en hetgeen zij plachten te bespotten zal hen omringen. [45;33]

Het bespotten of afwijzen van de islam is een zonde.

”Denken diegenen die slechte daden doen, dat Wij hen zullen behandelen zoals hen, die geloven en goede werken verrichten, zodat hun leven en hun dood gelijk zullen zijn? Verkeerd is hun oordeel.” [45:21]

Diegenen die slechte daden doen zijn de Joden, christenen, vijanden of afvalligen. Het kwaad vanuit het oogpunt van de islam zijn die mensen die de islam bespotten vanwege zijn primitieve barbaarsheid, zijn stuitende sharia dictaten en de waanzin van hun theologisch fascisme. Het kwaad in de Koran heeft niets te maken met het juiste of het verkeerde, met goed of slecht, ethiek of immoraliteit. Het gaat uitsluitend en alleen hoe goed u de doctrines van Mohammed en zijn maangod Allah kunt volgen.

“En gij zult ieder volk zien knielen. Elk volk zal tot zijn boek worden geroepen en er zal tot hen worden gezegd: “Heden zult gij voor hetgeen gij deed worden beloond.”[45:28]

Elke niet-islamitische sekte die de regels van de islam niet volgen zullen worden gedwongen om te buigen en te knielen op de dag des oordeels. Allah zal hen beschuldigen voor het niet volgen van het ‘juiste’ geloof. De sekten zullen vernederd en vervolgens vernietigd worden. De hel wacht voor degenen die zich voor de maangod niet ter aarde werpen,

“en uw thuis is de hel, en u heeft geen helpers!” [45:34]

Hoe tolerant. Dien de islam of u wordt vermoord. Geen enkele passage van deze soera biedt een ethisch of metafysisch plan of gedragslijn, ter verbetering van de menselijke omstandigheden. Niet één enkele zin biedt een hoger ideaal van menswaardigheid en aardse verlossing. Geen woorden van liefdadigheid, liefde of tolerantie voor degenen die verschillend zijn. Alleen het bevel en het verlangen naar volledige dominantie, macht en controle. Als ook de toestemming voor het vermoorden van mensen die niet de islamitische regels volgen.
En dit is een ‘religie’?