Soera 19 Maria

Poging om het christendom irrelevant te maken.

door Ibn Sufi al Kitab

Eén van de kenmerken van de koran, naast de gebruikelijke oproepen tot geweld en overheersen, zijn de eindeloze herhalingen en het gebrek aan originaliteit. Deze eigenschappen zijn kenmerken van middelmatigheid.

Er is niets nieuws dat de koran biedt. In plaats daarvan zegt het naar rechtvaardigheid te streven om vervolgens Joodse en christelijke geschriften ongeldig te verklaren!

Dat Allah, Maria ter wereld heeft helpen brengen, is een andere poging om het mohammedanisme met de Joodse geloof te mengen. Het is een domme poging.

Middelmatige geesten produceren middelmatige teksten. De gemeenschappelijke kenmerken van middelmatige schrijvers; slecht ordenen, plagiëren, onduidelijk, onbetrouwbaar en puberale grootspraak.

De koran zit vol met dergelijke kenmerken. Deze soera over Maria, vrouwelijke leider van de christelijke kerk, is een ander voorbeeld van hoe idioot en ergerlijk de koran is.

Het thema? Dat Maria en Jezus volgelingen waren van Allah en derhalve de term ”Goddelijke Christus,” door de islam als ketterij beoordeeld wordt. Dit betekent dat het christendom, de wetten van de Arabische maangod Allah heeft overtreden en als zodanig een ongeldige religie is.
Hoe onbetrouwbaar wil je het hebben.

Om hun eigen metafysische filosofie van ethiek een hogere betekenis te geven, hebben de creatieve Arabieren, Maria geportretteerd als iemand die met Allah verbonden is, middels het verhaal van Maria met een Arabische twist te herschrijven. Geen plagiaat uit de bijbel over de reis met Jozef of over de kribbe. Nee, in plaats daarvan ontvlucht Maria een vijandige Joodse samenleving om te bevallen onder bescherming van Allah.

Volgens de koran, was Allah getuige van de geboorte van Jezus;

19-23 ”En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. Zij zei: “Oh, was ik maar eerder gestorven en in de vergetelheid geraakt.”

 19-24 Maar een stem onder de palmboom riep haar: ‘Wees niet bedroefd! De Heer heeft voor een beekje aan uw voeten gezorgd.’

19-25. “En schud aan de palmboom, deze zal verse, rijpe dadels op u doen neervallen.

19-26. “Eet en drink en koel uw ogen.

En zo zorgde de elegante Allah ervoor dat Maria en Jezus voldoende water en voedsel hadden. Maar Christus is niet zomaar een baby. De koran wil ons doen geloven dat Jezus vlak na de geboorte kon praten.

19-29. Dan wees zij naar het kind. Zij zeiden: “Hoe kunnen wij tot een wiegekind spreken?”

19-30. Hij (Jezus) zeide: “Ik ben een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt.”

Dus Jezus als baby kon al praten en zinnen vormen. Nogmaals, de koran wijzigt de levensverhalen van alle joodse profeten en leiders, zodat hun levenswerken eigenlijk gewijd waren aan de geboden van Allah. In deze soera zijn het de levensverhalen van Maria en Jezus die geïslamiseerd werden tot dienaren van Allah.
Hoe dan ook, de twist is dat Christus geen zoon van God was, aangezien Allah geen zoon kan hebben


19-88. En zij [christenen] zeggen: “De Barmhartige heeft een zoon!


Deze stelling is voor de moslims een vreselijke gedachten. Het zou betekenen dat Jezus gelijk of boven Mohammed geplaatst zou worden. Als oplossing wordt het dan ook als godslasterlijk beschouwd.

19-89. Gij hebt voorzeker een lastering uitgesproken.

19-90. De hemelen dreigen uiteen te scheuren, en de aarde te splijten en de bergen in stukken te vallen.

Het is dus duidelijk dat in de islam, het christendom en Jezus Christus minderwaardig zijn en als instrument van macht, in dienst van het concept van de islam. Het christendom is voor moslims een onvolmaakt deel van de islamitische ontwikkeling.

Afgezien van de duidelijke boodschap – dat het christendom bedrog is – gaat deze soera een paar pagina’s verder met hoe groot en machtig Allah wel niet is. Dat als u Zijn dwangbevelen niet opvolgt, u als zondaar naar beneden in het vuur geslingerd wordt. Wow, hoe menslievend is dat.