Soera 5 of 'De tafel'

Doden, executeren, vernederen en christenen kruisigen – 5:33

door Ibn Sufi al Kitab

“5:10, En degenen die niet geloven zijn de bewoners van de hel.”

Een leuke oefening voor de multiculti geesten die zo verliefd op de islam zijn, is om het aantal verzen op te tellen die vrije wil, tolerantie, consensus, dankbaarheid voor het leven en de gouden regel prediken. Zij zullen niets vinden. Soera 5 bevat samen met soera 9 de meest essentiële stroom aan openbaring gegeven aan Mohammed door de maangod Hub’Al. [ Allah is de Hub’Al of Ba’al uit de pre-Mohammed periode]. Deze verzen werden doorgegeven toen de islam op het Arabisch schiereiland actief was met invallen, rooftochten en moordpartijen. Iedereen die geen moslim was – de heidense polytheïsten, Joden en de christenen liepen groot gevaar. Dit zegt wat over de mohammedaanse cultuur, hun denken en handelen. Of bent u van mening dat islamitische superioriteitszin, geweld, imperialisme en zelfs racisme door andere factoren werden veroorzaakt.

Van de 120 verzen prediken 42 verzen haat, geweld en intolerantie jegens de ongelovigen. De beledigende en kwetsende verzen zijn: 2-4, 10, 13, -19, 21, 29, 33, 36, 37, 40-44, 51-54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 71, 78, 79, 80, 81, 86, 94, 110, en 115.

Soera 5 ‘De tafel’ heeft niets positiefs te zeggen over de niet-moslims. Dit is gewoon een feit. Betekent dit dat de islam een godsdienst is? Of een cult? Wanneer zich u kleinerend uitlaat tegenover al die ‘anderen,’ is dat dan een uiting van doctrines ingebed in religiositeit of het creëren van een cult waar een duidelijke tweedeling wordt gemaakt tussen niet-cult leden die het kwaad vertegenwoordigen, en cult leden die wanneer zij de ‘ware God’’ steunen naar een paradijs gaan.

Wees getuige van de haat jegens christenen:

”5:14 Ook van hen die zichzelf christenen noemen, sloten Wij een verbond maar zij vergaten een deel van de boodschap dat hen voorgehouden was en dus vervreemden wij ons met haat en vijandschap… En binnenkort zal Allah hen laten zien wat ze hebben gedaan.”

Opmerking: Dus de christenen zoals de Joden zullen worden gestraft door de ‘Wij’ – of zoals men zich verbeeldt, de door Allah geleidde moslims. De Koran is duidelijk; Christenen worden niet omarmt als broeders. Moslim bekijken deze misleidde mensen met [verplichte] haat en vijandschap;

”5:36 Over degenen die het geloof weigeren – al hadden ze alles op aarde, zij kunnen zich niet vrijkopen op de dag des oordeels. Dat zou nooit worden geaccepteerd.”

”5:37 Zij zullen uit het vuur willen komen, maar zij kunnen er niet uit en dit zal voor hen een blijvende straf zijn.”

Opmerking; Deze twee verzen van wartaal zijn natuurlijk gericht op de Joden en christenen. ‘Geloof’ verwijst enkel naar de islam. Het is merkwaardig dat mensen de islam als een geloof zien, terwijl er maar één interpretatie van geloven is toegestaan, namelijk dat van de islam.

”5:51  Gij die gelooft, neem de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn vrienden van elkaar. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”

Opmerking; Dit is vrij duidelijk – de Joden en hun christelijke bondgenoten zijn vijanden. Er is geen enkel vers van liefde of mededogen voor beide groepen.

”5:78. Vervloekt zijn degenen onder de kinderen van Israël die het geloof verwierpen, uitgesproken door de tong van David en van Jezus de zoon van Mary: omdat zij niet gehoorzaamden en excessief gedrag vertoonden.”

Opmerking; Van dit stuk van propaganda hadden de nazi’s kunnen leren. Moslims zijn superieur over alle andere volkeren, omdat deze volkeren in strijd waren met de woorden van de profeten.

Uit de 120 verzen zijn er 22-25 die het christendom veroordelen. De christenen worden in deze soera duidelijk vervloekt door een ‘superieure’ moslim cult die de zegeningen van de verzonnen Allah heeft. Het hoogtepunt van haat naar de christenen wordt gevonden in:

”5:33 De vergelding voor degenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.”

Dit is vrij duidelijk. De ‘mensen van het boek’ veroorzaken een razernij alsof het criminelen zijn wanneer zij er andere overtuigingen op na houden. Het vernederen en doden van mensen met andere standpunten is de climax van deze woede.

Hier zien we nogmaals de mohammedaanse leugen dat Allah hetzelfde zou zijn als de Christelijke God, terwijl Allah in feite de maangod Hub’Al was waarvan de riten en rituelen waarschijnlijk werden gevormd door praktijken uit de Assyro-Babylonische cultuur gemengd met lokale Arabische praktijken. Omdat volgens de islam Jezus of Issu een echt moslim was, en de christenen het ‘ware woord’ van Allah verwerpen maar de drie-eenheid vereren, worden christenen gemarkeerd als het kwaad, crimineel, onrein, eigenzinnig en gevaarlijk. Soera 5:33 maakt duidelijk dat zulke mensen moeten worden gedood.

Christenen zijn in deze soera gedehumaniseerd. Er staat in dit tirannieke hoofdstuk geen enkele uitdrukking over tolerantie, nederigheid, aanvaarding, co-existentie, liefde of dankbaarheid, noch over de gouden regel. Het is islam en niets anders. Wie tegen dit feit vecht moet worden gedood of op zijn minst worden onderdrukt en vernederd. Dit is geen religie, maar een cult, zoals elke objectieve analyse duidelijk maakt.

western-civilisation