Soera 65 ‘De echtscheiding’

Een ander voorbeeld van geritualiseerde gedragscodes.

Door Al Kitab

Met uitzondering van de eerste zeven verzen van deze soera is de koran beslist een vrouwonvriendelijke boek.
Er bestaat een duidelijke hiërarchie in de islamitische wereld waarbij de Arabische man bovenaan staat en de vrouwelijke slaven ergens onderaan. Deze soera geeft een overzicht van ‘wetten’ met betrekking tot echtscheidingen. In de eerste zeven verzen wordt omschreven op welke wijze men een echtscheiding moet toepassen maar zoals gewoonlijk met de perfecte koran is de tekst zo onduidelijk geschreven dat een willekeurig aantal interpretaties mogelijk zijn;


Wanneer u van uw vrouwen scheidt, tel dan [nauwkeurig] de vastgestelde periode, en vreest Allah. En zet hun niet uit hun huizen behalve wanneer ze zich schuldig maken aan onverholen wellust, die de grenzen van Allah zijn.’’ [65:1]


Dus niet scheiden van uw vrouwen, tenzij zij zich hebben misdragen. Dit klinkt redelijk als een gedragscode maar past nauwelijks in een rechtskundig wetboek.
De wet van de koran is net zo’n mythe als het fascistische gezwam dat de islam vrede is.
Merk op dat de islam polygamie wel voor mannen toestaat maar niet voor vrouwen waarmee de inferieure positie van vrouwen nog eens wordt benadrukt.
Naast de huishouding zijn vrouwen ook nodig om moslimjongetjes of ghazi’s [strijders] te fokken.
Ook soera 4, 9, en 60 maken duidelijk dat de vrouwen niet dezelfde rechten hebben als de man [zij zijn de helft waard ten opzichte van de man]. En in tegenstelling tot de vrouw kan een man eenvoudig scheiden door 3x – ik scheid van je – te zeggen. Dat soera 65 bol zou staan van vrouwenrechten is een valse bewering. En wat is een soera zonder joden -en christenhaat.
De moslims moeten fokken en zich versterken, de niet-moslims moeten worden bestreden en gemarteld.


Hoeveel volkeren kwamen niet in opstand tegen het gebod van hun Heer en Zijn boodschappers! Wij riepen hen dan tot een strenge verantwoording en martelde hen met een flinke afranseling.[65.8]


De straf voor de niet-moslim is natuurlijk het eeuwige hellevuur die in niet meer dan 250 passages in de koran staan vermeld. Volgens de verzinsels van de koran ontvingen alle niet-islamitische naties, vóórdat de islam door Mohammed werd uitgevonden, van Allah hun gerechtigheid/straf door natuurrampen [Sabea] of door oorlogen [ Israel, Egypte, de Hettieten enz.] omdat zij de islam hadden verworpen. Hoe rationeel!  Mohammed aka Allah [beide spraken met dezelfde tong] waren in hen teleurgesteld vanwege hun ongeloof terwijl de islam nog niet eens bestond !!


“Allah heeft voor hun een strenge straf bereid [in het hiernamaals]; vreest daarom Allah, o gij mensen van verstand die geloven! Allah heeft inderdaad een boodschap tot u neder gezonden.” [65:10]


De ‘boodschap’ is wat in de koran eindeloos wordt herhaalt; ‘Allah weet en ziet alles’. Dus als u de geboden gehoorzaamd én u zich goed ter aarde werpt én de irrationele rituelen uitvoerd, dan wordt u misschien gered van de hel. Hoewel deze soera enkele ideeën over echtscheidingen bevatten, omarmt het geen naastenliefde, tolerantie of gelijkheid tussen man en vrouw, geloof en ongeloof, en heeft het niets gemeen met westerse zeden en wetten omtrent echtscheidingen. Het tegendeel is waar. De vrouwtjes zijn nuttig om de groepssterkte op peil te houden of te vergroten. En alle ongelovigen zijn zonder onderscheid mikpunt van haat, jihad en geweld.

[Opmerking: deze soera is ontleend aan ‘The Holy Quran’, vertaald door Abdullah Yusuf Ali, herdrukt in 1995, Goodword boeken. Beschouwd als een van de beste koranvertalingen van Arabisch naar het Engels.]