Soera 12 Josef

Arabieren herschreven/manipuleerde de geschiedenis.

door Ibn Sufi-al-Kitab

Deze soera gaat over de islamisering van de Joodse profeet Josef, zoon van Jakob, die de zoon was van Isaac, die de zoon was van de patriarch Abraham.

Josef leefde in Egypte tijdens de Hykos dynastie [circa 1600 voor Christus] en was een invloedrijk persoon en fungeerde tevens als stafchef van de farao. Joseph is een van de meest bekende persoonlijkheden in de Hebreeuwse Bijbel.

De bedoeling van deze soera is om de geschiedenis van deze Hebreeuwse leider te wijzigen naar een boodschapper van Allah! Is dat geen waanzin? Josef was een Jood en geen Arabier. En dus hebben we hier opnieuw de koranschrijvers die dit Joodse heerschap proberen te veranderen als zijnde een boodschapper van Allah.

De koran besteedt veel tijd en energie om zichzelf en lezers te overtuigen, dat de joodse God, Allah is. Maar het faalt in al haar pogingen. Zoals eerder werd geschreven zijn God en Allah twee totaal verschillende begrippen. Zij hebben niets gemeen. De eerste is een mensachtige God, met verschillende emoties, toornig, wraakzuchtig, wreed, maar ook zorgzame en liefdevol.
De belangrijkste bevelen zijn om goede werken tot stand brengen, vertrouwen te hebben, de vrije wil te benutten met verantwoordelijkheid naar jezelf, je familie, je stam en naar ‘God’. Dit zijn de eisen van Jehova. Zijn gezicht kun je bijna uittekenen.

Allah is het tegenovergestelde – koud, onpersoonlijk, niet menselijk, iets waardoor wie u zich moet laten onderdrukken. Het iets of niets met de naam Allah, beslist wie zal falen of slagen en wie naar de hemel of de hel zal gaan.

De koran zegt; ”Allah bepaalt alles, er is geen keuzevrijheid. Allah bepaalt of je gelukkig bent of niet. Hij heeft de macht over jouw gezondheid en economisch welzijn. Hij heeft de macht over je geweten. Buig en toon eerbied, laat je zelf onderdrukken en misschien wordt je ‘gered’. Of misschien niet.”

Het onpersoonlijke iets met de naam Allah als enige ware God, wil graag serieus worden genomen en dan is het noodzakelijk om de grote persoonlijkheden en profeten van ver voor het ontstaan van de islam te karakteriseren als zijnde personeelsleden van Allah.

Dus de Arabische schrijvers, islamiseerde Josef als zijnde boodschapper van Allah, terwijl het Jodendom geen enkele band met de islam heeft.
Lees in de koran de volgende buitensporige claim van de koranschrijvers:


 ”2. Wij hebben het neder gezonden als een Arabische Koran zodat u kunt leren van deze wijsheid.”


 De Koran is gezonden door ‘Wij’ dat waarschijnlijk naar Mohammed en Allah verwijst.

De cult van Mohammed ontstond zo’n 2200 jaar na Josef. Maar de koranschrijvers beweren dat de Hebreeuwse tradities van voor de islam, zijn oorsprong in de koran heeft. De arrogantie van een dergelijke claim is niet alleen verbijsterend, het is volstrekt belachelijk.

De volgende soera claimt het verhaal van Jozef maar dan met de toevoeging van Allah want het doel moge duidelijk zijn – Joseph en zijn familie waren eigenlijk volgelingen van Allah en niet van Jahweh. Het was Allah die Josef had gered uit slavernij en het was de Allah die Josef gezegend had met verschillende bekwaamheden en geschenken:


”56. En zo vestigden Wij Jozef in het land. Hij vertoefde er in, waar hij ook wilde. Wij schenken Onze barmhartigheid aan wie Ons behaagt en Wij laten het loon der rechtvaardigen niet te gronde gaan.”


De ‘Wij’ zijn de vertegenwoordigers van een geloof wat zich pas 2200 jaar na Josef heeft ontwikkelt maar toch claimen de ‘Wij’ aanwezig te zijn geweest tijdens het leven van Josef.

De schrijvers van de koran waren realistisch genoeg om te beseffen dat er veel bezwaar tegen de islamisering van Joseph zou bestaan, want zowel Joden als christenen beschouwen Joseph als hun heilige. En dus, omdat het gezonde verstand bezwaar heeft tegen deze islamisering van Jozef, schampert de koran;


”111. Het is geen verzonnen verhaal maar een bevestiging van wat er vooraf plaats heeft gevonden. Een gedetailleerde uiteenzetting van alle dingen en een leidraad en barmhartigheid voor een volk dat geloofd.”


Met andere woorden, wanneer u niet geloofd dat Josef het woord van Allah aan de Joden en Egyptenaren heeft overgebracht, dan zal Allah tegenover u geen medelijden hebben.

Als u durft te suggereren dat Josef een Joodse profeet was, dan is uw einde in de hel verzekerd. Maar gelooft u dat Josef door Allah is gezonden, dan bent u waarschijnlijk gered en gezegend met Allah’s idiote seksparadijs.

Net als de rest van de koran, is ook dit hoofdstuk een stompzinnig vertoog. Een groep van Arabische koranschrijvers krabbelen uit eigenbelang wat brabbeltaal om Joden en christenen te overtuigen dat hun hele geschiedenis eigenlijk in dienst van Allah is geweest. Het is gewoon te bizar.

Ook deze soera heeft geen spirituele betekenis, heeft geen gouden regel, heeft niets positiefs of goddelijks – enkel aanroepen, onderwerpen, geloven en het niet betwisten.
Fundamentalistisch fascisme is een passende omschrijving van deze soera zoals het meeste in dit onheilige boek.

western-civilisation