Jezus en Mohammed – Twee verschillende persoonlijkheden

Twee tegengestelde persoonlijkheden die geen overeenkomsten hebben op het gebied van moraal, methoden en levenshouding.

door Ibn Sufi-al-Kitab

Mohammed werd geboren in de late 6e eeuw en trouw aan zijn Arabische afkomst bleef hij zijn hele leven een analfabeet en een gewelddadig mens.
Zijn familie was gedeeltelijk verantwoordelijk voor het behoud en handhaving van het Ka’aba heiligdom waar de zwarte asteroïde steen, ter aanbidding van de Arabische maangod, is ondergebracht.

Centraal in de maancult was het kussen van de zwarte asteroïde steen dat waarschijnlijk als geschenk van God aan Adam wordt beschouwd.
De cult van al-ilah [de ware] ontstond zo’n 3.000 jaar vóór de periode van profeet Mohammed.

Er zijn vele bronnen waar je kunt lezen over het leven in Arabië tijdens het tijdvak van profeet Mohammed. Leven in het Arabië van bedoeïnen was smerig, bruut en erbarmelijk met vele rituelen. Het was niet een multiculti, knuffel een boom, hippie paradijs. Het was een gewelddadig, door oorlogen geteisterd, nogal slecht en armmoedig bestaan. Elke stam en clan met ‘goede’ Arabische manieren wedijverde om macht, geld, vrouwen en politieke hegemonie. Dit maakte het leven nogal ruw en moeilijk.
Economieën en uitvindingen hebben niet de neiging toe te nemen in tijden van anarchie en ontreddering.
Mohammeds Arabië was een geïsoleerd gebied met o.a een Joodse, christelijke en perzische beschaving. Het stond bekend als transitgebied voor kruiden uit Jemen. Soms reisde Mohammed met Arabische karavanen richting het noorden, naar het ‘land der ongelovigen.’
Bij het zien van de rijkdommen van joods-christelijke ontwikkelde samenlevingen, vatte complotteur Mohammed het plan op hun succes te kopiëren door van diverse heidense maanculten één religie te maken. Maar dan wel in een Arabische versie.
Met daarbij de verklaring dat de Arabische islam, voorgesteld rond de Al-lah, de opvolger van het Jodendom en christendom zou moeten worden. Dat gaf hem de rechtvaardiging om christenen en joden te gaan vervolgen, omdat het ‘Gods’ keuze is dat de mens zich aan Hem moeten onderwerpen. Joden en Christen konden daarbij kiezen; buigen voor Allah of een prijs betalen.
De islam is geen religie. Het is een samensmelting van heidense rituelen met religieuze ideeën – gestolen van het Jodendom en christendom.
Al-ilah of Allah is niet God maar het is de maan en was destijds al 3000 jaar populair als vereringsobject.
Alle aspecten van de islam en de koran werden door haar oprichter Mohammed bedacht. Vrouwenhaat, strijden, stelen, liegen, verkrachten, overheersen, het afpersen van niet-moslims, rituelen en de haat tegen innovatie, individualisme, vrije wil en het religieus racisme zijn allemaal afkomstig uit de koran en het brein van Mohammed.
Het was Mohammed die zoals verondersteld, de koran heeft gevormd. En het waren Mohammeds acties en uitspraken die de hadiths geschapen hebben, en het was Mohammed die namens het mohammedanisme uit het niets oorlogen begon en opriep dat na zijn dood, de islam de wereld moet regeren.
Iemand die vandaag de dag dit soort teksten zou uitkramen zou in een psychiatrische inrichting belanden of minstens een ‘fascist’ worden genoemd!
Profeet Mo leidde tientallen ongelijkwaardige militaire aanvallen; vermoorde duizenden onschuldigen en was drie dagen bezig met het afsnijden van hoofden van Joodse mannen in een Joodse oase. Hij bestormde karavanen, stal goud en goederen, had meer kamelen dan George Clooney en rechtvaardigde het allemaal met de door Allah gezonden zogenaamde ‘onthullingen.’ Yep, klinkt beslist als een zuivere gezant van God..
Hij was een sluwe en gruwelijk politieke leider. Door religie en politiek samen te voegen, creëerde Mohammed het perfecte fascisme, gemaskeerd als geloof.
De islam is geen geloof, het is een politiek project besprenkeld met enkele mooie woorden en ideeën dat door een dwaze gelovige gelezen kan worden als deugdzaam en de vrede verheerlijkt. Hitler, Lenin en Stalin verkondigde soortgelijke illusies.
De islam is niets meer dan Arabische imperialisme. De koran en de sharia-wetten pleiten tegen elke vorm van besef of begrip betreffende de rechten van de mens, de gulden regel en persoonlijke ontwikkeling.
Serge Trifkovic schreef een goed boek genaamd, ‘Het zwaard van de profeet’ waar hij de strenge onderwerping aan de cult kenmerkte als noodzakelijk om zonde te voorkomen.
‘In de islam wordt zonde niet uitvoerig behandeld maar er is één onvergeeflijke zonde; je onttrekken aan de islam  overlopen naar een andere religie/ideologie.
Met andere woorden, doe uw plicht en bidt tot niemand anders dan al-ilah. Dit betekent dat de vrijheid en de menselijke vrije wil onmogelijk is!
Mohammed was geen gezant van God, maar een politiek leider die theologie misbruikte om Arabië te veroveren en verschillende stammen onder zijn controle te krijgen. Zijn bewind werd niet verspreid door liefde of mededogen maar puur door te doden en oorlogsvoering. Zoals een 18 eeuwse moslimgeleerde het zei;
‘’Christus was puur en onschuldig in geheel zijn houding maar Mohammed was een vat vol ongerechtigheid, lust en ambitie.
Jezus gebruikte geen wapens ter verdediging van zijn missie maar redevoering en argumenten in samenhang met verbazingwekkende wonderen, terwijl Mohammed niets kon zonder het zwaard.”
Mohammed of Christus? Niet veel keus ik ben bang. De prins van de vrede, die zijn fouten had in een gebrek aan economische en politieke scherpzinnigheid en met een blind geloof in de goedheid van de menselijke ziel was in zijn opvattingen een veel, veel groter mens dan de analfabetische, oorlogszuchtige, fascistische Mohammed.