Over de auteur

Ali Sina is een Canadees van Iraanse afkomst. Hij ontving zijn
islamitisch onderwijs gedurende een tijd
dat Iran nog seculier was. In zijn tienerjaren en vóór de Islamitische Revolutie verliet hij Iran om zijn hogere studies voort te zetten in Europa waar hij leerde over vrijheid van denken en democratie. Democratie is een concept dat vreemd is in de psyche van een vrome moslim – in die mate dat er geen equivalent in de Arabische terminologie bestaat.. Als zij er geen woord voor hebben, dan volgt daaruit dat ze het niet kunnen erkennen. Voor moslims is het Allah die alle macht heeft en de wetten op aarde bepaalt.

Na westerse filosofie te hebben bestudeerd concludeerde Ali Sina:
”wat de moslimwereld mankeert is een gebrek aan vrijheid in denken”. Het was echter
pas tijdens het lezen van de koran dat hij zich realiseerde dat dit de hoofdoorzaak van de
achterlijke ideeën van moslims en de islam is. “Na het lezen van de koran was ik in shock”, zegt Ali Sina. “Ik was geschokt om het geweld, de haat, de onnauwkeurigheden, de wetenschappelijke en wiskundige fouten, absurditeiten, grammaticale taalfouten en twijfelachtige ethische uitspraken. En dat in het boek van God.

Na het doorlopen van de stadia van ontkenning, schuldgevoelens, verwarring, desillusie, depressie en woede, accepteerde ik de conclusie dat de koran geen boek van God is, maar een duivels boek, een hoax, een product van een zieke geest. Het besef ervan was als een ontwaken.

Verdere studies overtuigden hem ervan dat de kwalen die de moslimwereld teisteren,
worden veroorzaakt door de islam en dat deze religie een ernstige bedreiging vormt voor de mensheid. Het was toen dat hij besloot zijn contra-jihad te lanceren. Hij gelooft dat hervormingen in de islam onmogelijk zijn, dat islam een broze steen is; je kunt het niet kneden, maar je kan het wel kapotmaken. “De islam is als een kaartenhuis”, zegt hij, “in stand gehouden door leugens dat je kunt slopen door het uit te dagen. Islam is een groot gebouw, opgericht op drijfzand; zodra je de basis blootlegt, zal het zand wegspoelen en het machtige gebouw zal omvallen. Wanneer gevraagd of de islam een ​​toekomst heeft, Sina’s antwoord is: “Ja, in de vuilnisbak van geschiedenis.” Ali Sina voorspelt het einde van de islam over enkele tientallen jaren en hoopt dat velen van ons het einde ervan kunnen meemaken. Tegenwoordig zien vele anderen ook de onvermijdelijke dood van de islam. Het gefluister van kritiek op de islam wordt overal gehoord. Ali Sina gelooft dat moslims de belangrijkste slachtoffers van de islam zijn. “Mijn doel is niet alleen om de gevaren van de islam bloot te leggen, maar ook om moslims te redden van dit web van leugens. Ik wil voorkomen dat ze zichzelf opblazen en hen helpen tot bezinning te komen en in vrede te leven.

Faithfreedom.org wordt door miljoenen mensen over de hele wereld gelezen. Het is een ontmoetingsplaats voor degenen die zich zorgen maken over de dreiging van
islam en willen weten waarom sommige moslims haten en wreedheden begaan. Faith Freedom International heeft tot doel om de islam te ontmaskeren en te laten zien dat het een imperialistische ideologie is verwant aan het nazisme, en vermomd als religie. Een ander doel is moslims helpen de islam te verlaten en zo een einde te maken aan hun wij-tegen-zij mentaliteit en het menselijke ras in vriendschap te omarmen. Er is een stille wereldwijde revolutie in de maak. Dagelijks worden mensen afvallige, en zij worden op hun beurt weer soldaten in de strijd van het licht tegen de duisternis en hun aantal groeit exponentieel. Wat begon als een druppeltje is een rivier geworden. “Wat een geweldige manier om deze strijd te voeren waarbij de vijand je vriend en beste bondgenoot wordt”, zegt Ali Sina.
Ali Sina is een seculier humanist en een wereldpacifist.