Soera 25 het criterion

De gedragsregels zijn eenvoudig; geloven, gehoorzamen, vechten, jihad en heersen.

door Ibn Sufi al Kitab.

Dit hoofdstuk dient een doelstelling. Het rechtvaardigt de goddelijke verbinding tussen Mohammed en Allah. Het herhaalt hoe moslims superioriteit kunnen bereiken en waarom ze moeten geloven in de Arabische maancult. De vrome bescheiden moslims werpen zich ter aarde en de Allah moet de criteria rond de onderwerping waarnemen.
Als voldoende moslims een oorlog beginnen om de boodschap te verspreiden, dan zal de islam triomferen. Een ethisch programma is niet nodig.
De oorlogsleider Mohammed moet worden gehoorzaamd – zonder enige vragen:


Vers 25-7 “7. En zij zeggen: “Wat voor boodschapper is deze die voedsel gebruikt en op straat wandelt? Waarom is er geen engel tot hem neergezonden om hem een vermaning te geven?


Met andere woorden. Waarom toont Mohammed ons geen goddelijke gebeurtenissen, als hij claimt met god in contact te staan. Het antwoord is simpel, er is geen noodzaak voor het tonen van bovennatuurlijke krachten – gewoon je mond houden en accepteren dat Mohammed de goddelijk gezalfde profeet is:


Vers 25-42 “Maar zij zullen weldra te weten komen, wanneer zij de straf zullen aanschouwen, wie het meest afgedwaald is van het rechte pad.”


Als je niet in Mohammeds uitspraken gelooft betekent dat de dood. Ook moet je Allah gehoorzamen en Allah mag niet ter discussie staan, ook al begrijp je het geloof niet.
Nergens in de Koran wordt Ali-ilah toegelicht voor wat het is – de Mekkaanse maangod heeft een geschiedenis van 3.000 jaar van vóór de tijd van Mohammed. Er is geen noodzaak te begrijpen wie Allah precies is. Je hoeft alleen maar het complete propaganda verhaal van de ongeletterde Mohammed te lezen:


Vers 25-63 “En de dienaren van de Barmhartige zijn zij, die zachtmoedig op aarde wandelen en als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Vrede”…


Boodschap; wees nederig en berouwvol maar gebruik nooit je verstand, je vermogen om je in te beelden, om te analyseren, te verifiëren om te kunnen begrijpen en op waarde te kunnen schatten wie Mohammed in werkelijkheid is. Gehoorzamen en mond houden. Dit is een levensinstelling van een ideologie die het individu, de mens en de intelligentie nauwelijks vooruit helpt.

“Diegene die de nacht in aanbidding met hun Heer doorbrengt, op de knieën en rechtopstaand.” Aanbid uw Heer, de grote Ali-ilah, maar vraag niet naar zijn afkomst, zijn geschiedenis, naar wie Hij is of waarom de levende mens zijn analytisch vermogen niet mag gebruiken om vragen te stellen, waarom er geen keuzes gemaakt mogen worden die beter bij jouw persoonlijkheid passen.
De islam en het opperwezen de maangod Allah, vragen totale verstandelijke onderwerping:


Vers 25-29 Hij deed mij van de herinnering afdwalen nadat Het tot mij was gekomen.” En Satan laat de mens in de steek.


Afwijken van islamitische orthodoxie is verboden.
Voor degenen die ook maar enigszins afwijken van de leer van de Koran, dood en vernietiging is verzekerd;


Vers 25-36  En Wij zeiden: “Gaat samen naar het volk dat Onze tekenen verloochent.” Daarna vernietigden Wij hen.”


Alle tekenen – waaronder natuurverschijnsels –  komen van Allah. Verwerpt u een van hen, dan verwerpt u Allah, de natuur, het leven en de schepping zelf. U moet daarom sterven.


Vers 25-52 “Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.


Moslims moeten ‘proberen’ om met jihad degenen te doden of te bekeren die niet voldoende aan de maangod Ali-ilah onderworpen zijn. Jihad is de 6e pijler van de islam en verplicht. Geen oorlog voeren om de islam te verspreiden is duidelijk een zonde.

Het uitverkoren zijn, is ook een belangrijk onderdeel van deze soera en van de islamitische doctrine in het algemeen. Volgens de Koran moeten ‘ongelovigen’ hoe dan ook sterven, omdat ze God beledigd hebben:


Vers 25-14 ” “pleit niet éénmaal om vernietiging doch pleit het keer op keer!”


Naast dat individuen en populaties mogen worden vernietigd, moet het ook steeds opnieuw worden herhaald tot de wereld de boodschap beseft dat de islam kan niet worden geweigerd.
Deze soera is gewelddadig en racistisch. Het schenkt weinig waarde voor het leven, het individu en de vrije wil. Het is een eenvoudig voorbeeld van totalitaire ideologie, niet in overeenstemming met de westerse idealen.

.western-civilisation