Islam: cult of religie

door Ali Sina:

Islam is bekend als de op één na grootste godsdienst. Dat 1,5 miljard mensen zichzelf moslims noemen, wil nog niet zeggen dat het mohammedanisme inderdaad een religie is.
Kunnen 1.5 miljard mensen het mis hebben? Nou, we hebben de term “argumentum ad numerum.” Het verklaart dat iets waarheid is wanneer heel veel mensen erin geloven. Maar waarheid niet kan worden vastgesteld door de instemming van de meerderheid. Veel beweringen uit het verleden bleken achteraf onwaar te zijn, hoewel iedereen in de wereld ze geaccepteerd hadden als de eenvoudige waarheid.
Eeuwen geleden dacht iedereen dat de aarde plat was en als centrum van het universum. Zo ook is een vals geloof niet de waarheid, zelf als iedereen denkt dat het de waarheid is.
Niet enkel die 1,5 miljard moslims, maar de hele mensheid kunnen het fout hebben.
Zoals Bertrand Russell zei:

“Ondanks het feit dat een mening wijdverbreid is, kan deze mening volkomen absurd zijn. In het licht van de onnozelheid van de meerderheid der mensen, is een wijdverspreid geloof eerder dwaas dan verstandig.”


Laten we de islam onder de loep nemen en zien of het een religie of een cult is.


Hieronder volgt een beschrijving van wat een cult is: 
 
1. Een cult is een religieuze groep met extreme ideeën en praktijken – overtuigingen die vaak in strijd zijn met wetenschap en logica zijn, maar toch aangenomen worden als een vanzelfsprekende waarheid.

2. De leden isoleren zichzelf vaak van familie en de samenleving en gebruiken misleidende en onethische wervingstechnieken.

3. Het gebruik van manipulatieve methoden om de denkwijze van volgelingen onder controle te brengen.

4. Vereren van [menselijke] leiders.

5. Zendingswerk wordt door alle leden uitgevoerd.

6. Mensen mogen de leider, de doctrine of de organisatie niet bekritiseren, wat essentieel is voor de cult.

7. Leden zijn opgeleid om kritiek op de cult te verwerpen en af te doen als leugens van satan.

8. Leden controleren elkaar en rapporteren ongepaste activiteiten of opmerkingen aan leiders.

9. Leden worden geleerd om alles wat over de cult negatief zou kunnen zijn, niet naar buiten te brengen.


10.De doctrine is volmaakt en wordt als de ware ideologie onderwezen.


11. Leden worden verteld om contact met critici, ex-leden of zelfs familieleden te vermijden.


12. Leden worden diepe angst ingeprent om de organisatie nooit te verlaten, en iedereen die vertrekt is van de duivel en wordt soms zwaar gestraft.


13. Leden staan emotioneel onder controle en worden gewaarschuwd te kunnen worden betrapt en gestraft.

14. Disciplinaire maatregelen wordt beheerd door de leiders


15. Mensen worden aangemoedigd om onderwijs, carrière en gezin op te offeren voor de belangen van de cult.

16. Pleiten om enkel met leden van de organisatie om te gaan en buitenstaanders te mijden.


17. Geloven in de dag van het laatste oordeel of het einde van de wereld.

De volgende eigenschappen zijn aanwezig in de Islam :

1. Islam claimt een religie te zijn met een sterke toewijding aan Mohammad die een groot aantal ongefundeerde leerpunten heeft gepresenteerd. Allah als enige ware God, wordt als aanleiding gebruikt om absolute controle over de gelovigen uit te oefenen, waardoor zij geen kans krijgen om alternatieve wegen te bewandelen of te onderzoeken.

2. Mohammed dwong zijn volgelingen hun families te verlaten om zich te verzamelen in Yathrib. Hij zei: “Diegenen die geloven maar hun huizen niet willen verlaten, zullen niet worden beschermd tot zij hun huizen wél verlaten.” Hij dreigde degenen die hem niet wilden volgen met achterlating van hun gezin, dat hun woning een hel zal worden [4:97] en dat zij zullen worden vervloekt. Mohammed ging zo ver om de weigeraars te vermoorden(4:89). In Yathrib verdreef en vermoordde hij de joden omdat de Joden weigerden in hem te geloven. Door de Joden te doden werd voorkomen dat de moslim door de buitenwereld [niet-moslims]] beïnvloed zouden worden. Op deze manier kon hij absolute controle uitoefenen over het leven en denken van zijn volgelingen. Jim Jones deed hetzelfde. Hij noemde zijn stad “Jonestown”. Mohammad veranderde de naam van Yathirb in Madinatul Nabi (profeet stad)

3. Hij gebruikte manipulatieve methoden om de gedachten van zijn volgelingen te controleren. Deze methoden varieerden van

▬ dreigen met het hellevuur,
▬ de beloften van het paradijs,
▬ uitputtende rituelen van gebed en vasten,
▬ het dreigen met lijfstraffen met inbegrip van executies,
▬ constante oorlogsdreiging/oorlogsvoering,
▬ zijn volgelingen in een eeuwige staat van angst behouden.

4. Hij vestigde zichzelf als enige autoriteit en claimde als enige contact met God te hebben. Zijn volgelingen imiteerde elk detail van zijn leven, met inbegrip van hoe te kleden, hoe te scheren, bidden, plassen en reinigen. Ogenschijnlijk is de aanbidding aan God gericht maar in werkelijkheid is hij het enige object van verering en de enige autoriteit voor zijn volgelingen.

5. Alle gelovigen werden gevraagd om zijn zaak te bevorderen door middel van jihad, propaganda of ruimhartig te schenken van hun rijkdom. [4:95, 9:20, 49:15, 61:11]

6. De kritiek op Mohammad en zijn islam. Nam iemand de beslissingen van Mohammed in twijfel dan pakte Omar zijn zwaard om de vragensteller te dwingen zich te verontschuldigen. De boodschap was heel duidelijk dat niemand kritiek op Mohammed of zijn autoriteit mocht tonen. Inmiddels 1400 jaar verder is de boodschap nog steeds hetzelfde. Kritiek op de islam betekent de doodstraf.

7. Moslims worden verteld dat kritische opvattingen over de islam van satan komen, daarom vermijden moslims de teksten die hun geloof belasteren. Ik heb getuigenissen van afvalligen die in eerste instantie deze site niet wilde lezen en het afgedaan hadden als werk van satan.

8. Moslims worden aangemoedigd om de islam te bewaken en verslag te doen van uitingen van afvalligheid. AMR bil Maroof wa Nahi anil Munkir (bevel om de religie te volgen en datgene beletten wat verboden is] is een grondbeginsel van de islam. Iedere moslim moet zijn neus steken in het privéleven van anderen, bespioneren en hen vertellen wat ze wel en niet moeten doen. Elke moslim is een handhaver van de godsdienst en is de morele politie voor anderen.


9. Moslims onderdrukken datgene wat het mohammedanisme in negatief daglicht zou kunnen stellen. Het behoud van het imago van de islam is van het allergrootste belang en moslims liegen bewust om hun godsdienst een goed imago te geven. Bijvoorbeeld vrouwen worden behandeld als dieren met een tekort aan intelligentie. Alle moslims weten dat, inclusief de vrouwen zelf, en dan geven zij de mannen de schuld, niet de islam. En ze liegen als zij opscheppen over de verheven status die de islam voor vrouwen geeft.
Jihad betekent de islam uitbreiden met oorlog. Maar zij liegen allemaal wanneer zij vertellen dat jihad zelfverdediging betekent.
Een paar jaar geleden ontving ik een email van een zeer boze moslim die me vervloekte voor het openbaren van het feit dat Mohammad met een 9 – jarig kind had geslapen en aan het einde zei hij dat “de schade al is gedaan” en ik zeker zal worden gestraft voor wat ik had gedaan. Het feit dat Mohammed sliep met een kind was voor deze moslim geen probleem, wel dat de kwestie besproken werd.


10. Islam is dictatoriaal en moslims geloven dat het de enige ware godsdienst is. Waarom het de “waarheid” is, is echter niet duidelijk. Het is slechts “waar” omdat Mohammed het heeft gezegd.

11. Moslims worden verteld om apostaten en critici van de islam te mijden. Nieuwe bekeerlingen worden vaak geïsoleerd van hun niet-moslim familie en vrienden. Zij worden overladen met liefde en emotionele steun tot de hersenspoeling is voltooid.

12. Moslims worden ingeprent te vrezen voor het verlaten van het mohammedanisme. Deze angst komt in twee vormen. Ten eerste is er de angst voor de hel en een eeuwige straf , ten tweede is er de angst ter dood te worden gebracht door medemoslims, dan wel door hun eigen familie en vrienden.

13. Ex-moslims moeten leven onder constante dreiging ontdekt en vermoord te worden. In de reacties op deze site geven moslims regelmatig aan dat zij medelijden met mij hebben omdat ik steeds over mijn schouder moet kijken. Maar de waarden zijn zo vervormd dat ze geen medelijden voor zichzelf voelen voor het feit dat zij als moordenaars moeten optreden.

14. Het mohammedanisme omvat de volgende disciplinaire maatregelen; slaan, verminken, stenigen, onthoofden of gevangenis. Uitsluiting is voor kleine overtredingen. De dichter Ka’b en twee anderen werden buitengesloten en gedurende die tijd sprak niemand met hen. De vrouw van Ka’b werd verteld hem te verlaten en overal waar hij ging negeerde men hem alsof hij onzichtbaar was. Dit alles omdat hij niet meedeed aan het offensief tegen Tabutk.

15. Moslims worden verteld om hun comfort, hun rijkdom met inbegrip van hun leven te offeren voor het mohammedanisme. Jonge mannen worden aangemoedigd om hun studie of werk te verlaten en strijd te voeren ten gunste voor de islamitische dominantie in de wereld. Familie en zelfs kinderen worden getest als vrome gelovigen. Om hun loyaliteit aan Allah te bewijzen, moet zij kunnen afzien van alle “wereldse genoegens” en zich klaar maken om hun leven te offeren voor de zaak van Allah.

16. Moslims worden afgeraden vrienden te maken met niet-moslims, zelfs als deze niet-moslims hun verwanten zijn. Vers 3:28 verteld dat de ongelovigen najis (smerig) zijn. Vers 9:28 verteld dat moslims zich niet moeten mengen tussen de niet-moslims.

17. Het geloof in de dag des oordeels en het einde van de wereld is een van de pijlers van het islamitische geloof.

Op basis van het bovenstaande, is de islam een cult. Het is de grootste en de meest succesvolle cult. Het bevat vrijwel alle kenmerken van een cult. Islam is cultisch in alle opzichten en het zou een grove vergissingen zijn om het onder religie te plaatsen vanwege het feit dat er 1.5 miljard mensen zijn die zich moslim noemen.