De rol van de moskee in de samenleving

Wanneer de invloed van de islam in Europa en Amerika groeit, dan moeten alle niet-moslims in de samenleving begrijpen wat de rol van een moskee is.
Richard Braun en John Marion geven een samenvatting over het belang van de moskee betreffende zijn centrale rol in het uitbreiden en verheerlijken van de islam.

De meeste Nederlanders nemen aan dat de moskee gewoon een plek is waar moslims kunnen bidden, als een soort “moslimkerk,” maar dit is lang niet het volledige verhaal.

In dit artikel is veel informatie opgenomen uit het boek ”The Mosque Exposed” geschreven door S. Solomon en E. Alamaqdisi. De inhoud ontmaskert de moskee als het commando – en controle centrum ten bate van de islamitische agenda. Verhelderend, beknopt en leesbaar.

Omdat moslims de moskee door Mohammeds leven bekijken, kan de rol van de moskee alleen worden begrepen zoals het door Mohammed werd gebruikt. Het zou een fatale fout van ons zijn te veronderstellen dat de moskee als een kerk functioneert.
Mohammed ging inderdaad naar de moskee om te bidden. Daarom is het een huis van aanbidding. Hij verrichtte zijn gebed in de moskee en leerde alle moslims dat het een belangrijke plaats voor verering is.
Commando en controle.
Maar het vereren van Allah door Mohammed, beperkte zich niet enkel tot religieuze rituelen. Het aanbidden/vereren betekent een bepaalde wijze van leven. Voor Mohammed betekent aanbidding het ten uitvoer brengen van Allah’s wetten. Dit heet de shariah en het omvat alle terreinen van het leven.
Mohammed had zijn rol als opperste leider van de gemeenschap, en de moskee was zijn werkplaats. Hier zijn een aantal voorbeelden van hoe Mohammed de moskee gebruikte om de sharia wetten in praktijk te brengen:

■ Hij maakte in de moskee zijn wetgevende bepalingen. Het is de zetel van de wetgevende overheid.
In de moskee onderwees hij zijn volgelingen zijn ideologie. Het is een educatieve opleidingsschool.
In de moskee ontving en verzond hij officiële delegaties.
Hij bestuurde de zaken voor de islamitische staat, ontving er staatshoofden, benoemde de rechters. Het is de zetel van de uitvoerende macht.
Hij maakte zijn juridische bepalingen bekend en ontwikkelde de sharia wetgeving. Het is de hoogste rechtelijke instantie.
Hij maakte er sociale besluiten. Het is het sociale centrum van de gemeenschap.
Hij verkondigde de superioriteit van de moslim over de niet-moslim, gaf doodvonnissen af tegen degenen die tegen hem waren en stuurde zijn volgelingen om deze taak uit te voeren. Het is de plaats en een symbool van de islamitische macht.
Hij verkondigde in de moskee de superioriteit van mannen over vrouwen. Het is een plaats van ongelijkheid.
Hij gaf in de moskee de bevelen tot veldtochten, riep op tot jihad, en ontmoette er zijn strijders. Het is een militaire basis.

In het kort:
Moskeeën zijn islamitische machts – en commandocentra.
Hijra en Taqiyah.
Het aantal moskeeën in Nederland is de afgelopen jaren dramatisch toegenomen. Naar Mohammeds voorbeeld, moet iedereen lopend naar de moskee. Daarom moet er in elke buurt een moskee staan. In grotere gemeenschappen moeten er dus veel moskeeën staan, in elke buurt één. Aangezien moslims in een niet-islamitische natie leven, zijn moslims, gezien de rol van de moskee in combinatie met de twee andere concepten, migratie (hidjra) en verhullen (taqiyah), in een voortdurende staat van jihad.
Migratie.
Het islamitische kalenderjaar begon in 610 na Chr. toen Mohammed met zijn volgelingen van Mekka naar Medina migreerden. De koran spreekt positief over degenen die voor de zaak van Allah naar Medina migreerden [soera 2:218, 3:195, en 4:100]
Hijra of migratie is een methode die door moslims wordt gebruikt om de islam te verspreiden. In het boek van Solomon en Alamaqdisi staat geschreven;
Migratie is voor moslims aan te raden ter voorbereiding van andere vormen van jihad, met als doel de overwinning van de moslims en de islam in andere landen…. Migratie gaat vooraf aan andere vormen van jihad en beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden…. Het is niet mogelijk om de islam zonder migratie te versterken. De enige manier om de zichtbaarheid van de islam in gebieden van afvalligheid te verhogen is met hulp van een toename in het aantal moslims.
Aangezien de rol van de moskee zo cruciaal is bij het veiligstellen van de overwinning op de niet-moslims, worden er soms te grote moskeeën voor kleine moslimgemeenschap gebouwd om de niet-moslims ter bewustwording te imponeren en hun aanwezigheid te benadrukken. Migratie en de bouw van moskeeën dienen tot doel om aan de niet-moslims te getuigen dat het mohammedanisme superieur is.
Misleiding
Solomon en Alamaqdisi verklaren;
Ondanks de onverbloemde wrede, harde en intolerante verzen tegen joden en christenen, zijn er bevelen in de koran die de islamitische gemeenschap liever verhullen of bagatelliseren. En indien nodig, ontkennen zij de wreedheid en geldigheid van deze anti-joodse en anti-christelijke leer. Dit bijzondere bevel wordt taqiya genoemd, dat bijna alle activiteiten van moslims binnen niet-islamitische samenlevingen doordringt.
Om deze reden, moeten de zogenaamde gematigde islamitische leiders in het Westen niet worden vertrouwd in de ondersteuning en verdediging in de principes van vrijheden in westerse maatschappijen. Hun leidende positie binnen de moslimgemeenschap maakt hen raadgevers en initiatiefnemers van de islamitische ideologie, zelfs als ze hun ware intenties moeten verhullen en verbergen.
De moskee in Nederland.                                   
In Nederland stimuleren wij niet alleen de bouw van moskeeën, wij helpen hen daadwerkelijk in naam van tolerantie en vrijheid van godsdienst, hun bouwplannen te vergemakkelijken. We moeten ons realiseren dat wij in feite meehelpen vijandige commando en controle centra binnen onze landsgrenzen te bouwen.
Onze politieke leiders lijken in dit opzicht niet te beseffen wat voor probleem er op ons afkomt, of ze zijn gewoon niet bereid in te grijpen.
Dit is de reden waarom het voor Nederlanders van cruciaal belang is de ware aard van de islam te kennen. We moeten de aard van de islam leren kennen en doorgeven.
europenews