Soera 44 rook en mist

Meer haat tegen Joden en ongelovigen door een zogenaamde religie.

Door Ibn Sufi al Kitab.

Overheersingsdrang is geen onderdeel van spiritualiteit. En racisme evenmin. Wanneer een ideologie zowel suprematie als racisme predikt, met mandaten over wereldwijde vernietiging van de ‘ander,’ dan is het geen spiritueel programma maar een politiek project. Dat is wel duidelijk. Maar de echt slimme mensen denken dat de islam vrede betekent en alleen maar omdat buurman Ali glimlachte en over uw kleine hondje aaide. En is dus zeer overtuigend. Deze mensen moeten soera 44 lezen. Het gaat over het doel en de onverdraagzaamheid van de islam en de koran.

Soera 44 gaat over het einde der tijden en de terreur waar niet-moslims mee geconfronteerd worden. De Mekkaanse maangod van Mohammed, Ali-ilah of Allah, “hoort en weet (alles)” [44:6]. Hij zal dus weten wie een echte moslim is en wie niet. Op de laatste dag of in islamitische terminologie op de ”dag des oordeels zal hij vuur en rook brengen. Als de rook van vernietiging en het einde der tijden dichterbij komt, zullen de Joden en ongelovigen doodsbang worden. Zij hebben de maancult verlaten en zullen nu door Allah gestraft worden;


44:10-12 “Maar wacht op de Dag waarop de hemel een zichtbare damp zal voortbrengen, het zal het volk omsluiten en een smartelijke straf worden. (Ze zullen zeggen:) “Onze Heer, neem de marteling van ons weg; waarlijk wij zijn gelovigen,”


Zo zullen de Joden en andere niet-moslims op de dag van de afrekening zo bang zijn dat zij zullen kruipen voor verlossing en toegeven dat Allah de ware en enige God is. Maar de maangod zal hen geen medelijden of verlossing geven. Met name de joden moeten lijden omdat zij de ware woorden van Allah afwezen toen Hij zogenaamd de Israëli’s uit de Egyptische slavernij zou hebben gered:


44:30,37 ‘En zo redden Wij de kinderen van Israël van een vernederende kwelling….Wij vernietigden hen omdat zij schuldig aan de zonde waren.”


De Joden waren dus ongewild, vanwege een gebeurtenis van 2000 jaar vóór de komst van de islam. Een nogal interessante claim. Aangezien de Joden het ware pad of de sharia verworpen hadden, moeten zij door de maangod worden gestraft en worden uitgeroeid, mits zij vóór het einde der tijden zich bedenken en het mohammedanisme omhelzen:


44:41-42 ‘De Dag waarop een vriend zijn vriend niets zal baten noch zullen worden geholpen, behalve die Allah genadig zullen zijn….’


En de straf voor de ongelovigen zullen wreed en ondraaglijk zijn:


44:44-47 “De boom zaqqoem zal het voedsel voor de zondaar zijn – gesmolten koper zal het in de buik koken gelijk als koken water – grijpt hen en sleurt hen naar het midden van het laaiende vuur en giet daarna als marteling kokend water over zijn hoofd.”


Maar voor de moslims wacht de geneugten van hemelse vreugde:


44:54,56 Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen. En Hij heeft hen voor de straf van het laaiende vuur behoed.”


Soera 44 is heel duidelijk. Als de ongelovigen zich niet bekeren en zich niet voegen naar islamitische praktijken, dan worden zij uitgeroeid en voor eeuwig gemarteld. Voor vrome moslims – vooral de mannelijke moslims omdat de Koran niets zegt over vrouwelijke moslims – wacht in het leven na de dood een rijke buit aan vrouwen, wijn en rust. Allah zal u redden van het vuur en verheffen tot de paleizen van plezier.

Een spiritueel programma moet over de gouden regel beschikken of een formule dat alle mensen gelijk zijn en dat de hele mensheid behandelt dient te worden zoals u zelf behandelt wenst te worden. Christendom en Zen boeddhisme hebben dit ideaal. Het leidt tot gelijkheid en niet alleen in sociale interactie maar ook in de rechtspraak, in morele ethiek en in algemene persoonlijke bezigheden. Een ideologie die ‘anderen’ uitsluit of degradeerd in hun mens zijn, is geen religie maar pre-religieus heidendom = een constructie dat gehoorzaamheid eist, de vrijheid beknot, het vrijspreken beperkt, vrijheid in religie limiteert en oproept tot jihad en zuiveringen. Een concept dat een geritualiseerd leven vereist, is in de zuiverste zin van het woord fascistisch.

Zo is het met de Arabische maancult. Een cult dat gelijk staat aan elk ander premodern, pre-spiritueel en pre-rationele absurditeit. Het belang om dit te beseffen is duidelijk. Zodra u kunt onderscheiden wat een religie is en wat niet, wat geestelijk en sociaal goede gebruiken zijn en wat niet, dan bent u beter in staat een islamitische dreiging te identificeren voor wat het is – namelijk Arabisch heidens fascisme, gewijd aan de universele controle en de volledige vernietiging van het individu en de vernietiging van rationele vooruitgang.