Soera 13 de donder

Amusant, heilzaam, optimistisch, menslievend, warmhartig en integer? – ha ha – Je moet wel gek zijn, dit is tenslotte de Koran.

Door Ibn Soefi al Kitab

Na een zware dag is er niets verfrissender dan achterover leunen met een sterk kopje thee, een waterpijp en een kopie van de Koran. Ontspannen, glimlachen en genieten van de gevarieerde en onbegrijpelijke verzen van de Arabische ‘Bijbel’ – niets is fijner voor de gemiddelde liefhebber van de Islam.
Soera 13 gaat over de donder van maangod Allah en is bijzonder aangenaam voor de moslim omdat de details over de vernietiging van zijn opponenten gaan. Hoe religieus is dat !!
Soera 13 is een korte tirade over hoe machtig de maangod is.
Het is niet in de context geplaatst, het heeft geen logische volgorde en is een herhalend gebazel van dwaze claims over waarom de maangod over de wereld heerst en hoe uw waardeloze bestaan door Hem wordt bepaalt. Het bevat geen spirituele boodschap, geen spiritueel idee en geen spirituele begrippen – alleen deze Allah volgen omdat volgens analfabeet en krijgsheer Mohammed, Allah dat heeft gezegd. Hoe overtuigend.

Wees getuige van de waanzin van deze vaak herhaalde claims:

2. Hij heeft de zon en de maan onderworpen (aan zijn wetten).


3. Hij trekt de nacht als een sluier over de dag.


15. En wie in de hemelen en op aarde is, onderwerpen zich aan Allah.


40. Op u rust de verkondiging [van de boodschap], op ons rust de verrekening.


Dergelijke ideeën staan op elke pagina van de Koran. Allah controleert alles.
Moslims hebben de plicht, deze boodschap te verspreiden.

Allah en gezaghebbende moslims zullen besluiten of en hoe de ‘ongelovigen’ moeten worden bestraft. En de gewone moslim moet enkel ”Het Woord” en de grootsheid van Allah verspreiden. Dat is hun taak.
Voor de ’ongelovigen’ is het einde nabij. En als de afvalligen ofwel de goddeloze duivels, Allah niet erkennen dan is een leven van onderdrukking en uitsluiting met daarna de dood en een brandende hel, hun beloning.

Het volgende heeft niets met religie van doen maar dit ter zijde!


5. Zij zijn degenen die hun Heer afwijzen! Zij zijn degenen die aan de ketting worden gelegd. Zij zijn de bewoners van het vuur en zullen daarin vertoeven (voor altijd)!


11. Als Allah een volk wenst te straffen, is daar geen ontkomen aan, noch hebben zij een helper buiten Hem.


Wat deze misbaksel van een schrijver wil zeggen is dat in het hele universum enkel uitvinding Allah een volk kan behoeden dan wel met wraak kan straffen.


31. En de ongelovigen zullen onophoudelijk door rampen worden getroffen wegens hun daden, totdat de belofte van Allah tot stand komt.


32. Dan greep Ik hen en hoe (vreselijk) was Mijn straf.


Als je een goede slaaf van deze Allah wilt worden, dan moet je uw natuurlijke eigenheid bij het afval gooien, uw eigen individualiteit en rationaliteit ontkennen/negeren en dan bent u ‘goed bezig’ in het volgen van de islamitische rituelen. En de alwetende maangod kan jouw daarvoor eventueel belonen. 


23.  Tuinen der eeuwigheid. De deugdzame vaderen, hun echtgenoten en hun kinderen zullen deze binnengaan.


24. ”Vrede zij over u, omdat gij geduldig bent. Ziet, hoe uitstekend het uiteindelijke tehuis is.”


39. Allah vernietigt wat Hij wil en creëert wat Hij wil en bij Hem is het Boek der boeken.


Mensen zijn waardeloos. Hersenloos onderwerpen, kruipen, gehoorzamen en het woord verspreiden en als u ongelovigen treft, dan zal Allah en de regerende moslims beslissen wat met hen te doen.

Soera 13 bevat niet één begrijpelijk vers, en bevat ook geen hogere ethiek of moraal. Niets. Verwerpelijk en weerzinwekkend voor Westerse beschavingen. Uw enige functie is om te gehoorzamen wat Hij of Zij zegt.

Het volgende wordt bekritiseert, afgewezen en gewraakt:

*Respect voor de vrijheid in denken en keuzes maken,
*Creatief vrij voelen en uiten, overeenkomstig zijn/haar uniekheid,
*Vrijheid in hoe te kleden of wat te eten,
*Vrijheid in uitvinden en onderzoeken,
*Respect/tolerantie voor individuele keuzes voor ieder ander,

Gehoorzaamheid is het thema van de Koran. Slavernij en onderwerping zijn de regels.

Geen wonder dat de Arabische en islamitische wereld in de laatste 500 jaar zo achteruit zijn gegaan. Na het binnendringen en plunderen van de rijkere niet-islamitische gebieden, werd er overeenkomstig het fundamentalistische totalitarisme van de koran en de sharia-wetgeving, de inventiviteit en menselijke ambities geschrapt. Zoals te verwachten was.