Soera 51 winden die verspreiden

Meer onverdraagzaamheid en slavernij van de maancult.

door Ibn Sufi al Kitab

Het hele punt van de Koran is onderwerping aan de maancult.
In tegenstelling tot de christelijke theologie bestaat er in de islamitische rechtspraak geen behoefte aan constructieve debatten, zorgvuldige onderzoeken, rationaliteit, dankbaarheid of de gouden regel. Ze hebben nooit bestaan en zullen nooit bestaan.
Het doel van de islam is niet de bevrijding van het individu om zodoende een zinvol leven te leiden. Het enige doel is om de persoon aan de cult te onderwerpen, als een toegewijde slaaf.
Deze soera is opnieuw een betoog waarin de macht van de maangod wordt geprezen waar vernederende onderdanigheid aan de cult wordt verlangt. De ‘’winden die verspreiden’’ zijn de winden van bestraffingen, opgelegd door de maangod. Hij zal degenen vernietigen die niet geloven, die weigeren de suprematie van de maancult te erkennen en die haar boodschap onbetrouwbaar achten. Joden, christenen en heidense Arabieren zullen door de winden van Allah worden vernietigd:


Daarom grepen Wij hem en zijn scharen, en wierpen hen in de zee, waardoor zij zelfverwijt kregen.[51:40] … toen Wij een orkaan tegen hen zonden. [51:41]


Het uitroeien van stammen omdat zij zich niet aan de maancult willen onderwerpen, is niet bepaalt een theologie van vrede. De islamitische media valt ook onder de winden van Allah. Zij verspreiden over de hele wereld de boodschap van het juiste leven. Deze winden der ‘natuur’ zijn met andere woorden het bewijs dat Allah bestaat, die alles regelt en macht over alle aardse zaken heeft:


Wee de twijfelaars. Zij vragen: ‘Wanneer zal de dag des oordeels zijn?’ Het zal op een dag zijn wanneer zij boven het vuur worden beproefd! [51:10, 12, 13]


Dit klinkt niet als een systeem van sociale harmonie en interreligieus respect. Iedereen die de suprematie van Allah en zijn maancult ontkennen zijn ‘leugenaars’ – vooral de Joden en Christenen die het oorspronkelijke woord van Allah misbruikt zouden hebben. Dit is duidelijk omdat in deze soera opnieuw verwezen wordt naar de islamitische obsessie over verklaringen van zogenaamde ‘’islamitische profeten’’ als Noach, Abraham en Mozes. Zij zouden namelijk het pure woord van Allah beschadigt hebben. Dit rechtvaardigt voor moslims een agressieve houding tegenover deze ‘schurken,’ in de vorm van jihad, slavernij en dhimmitude. Deze soera benadrukt in het laatste vers dat Allah een onvermijdelijk hellevuur voor deze ‘huichelaars’ zal creëren.


Wee ongelovigen, de Dag die aan u beloofd is! [51:60] Echter, de moslims zullen zegevieren; Maar de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en bronnen verkeren, [51:15]


Nogmaals, dit is niet te vergelijken met de christelijke, de boeddhistische of hindoestaanse theologie. In religies die de gouden regel als drijfveer van hun ethische programma prediken, zult u geen verzen vinden over opschepperige overheersingdrang en het doden van andersdenkenden. Alleen in de Koran vindt men dergelijke totalitaire idealen. Allah is oppermachtig, simpelweg omdat Allah en Mohammed dat zeggen. Dit heet circulerende logica. Een fanaticus zegt dat het de waarheid is, omdat het waar is. Dit is geen intelligent argument. Evenmin de claim van Mohammed dat Allah God is:


En er zijn tekenen op aarde voor hen die zekerheid van geloof willen hebben, [51:20]


Allah claimt de schepper te zijn van al het leven op aarde. Maar niet alleen dat. Allah ziet af van de 360 goden van de heidenen door te verklaren;


Voorzeker Wij bouwden de hemel door onze macht en waarlijk Wij zijn het, die hem hebben uitgebreid. [51:47]


Dus de heidense Arabieren verafgoden en aanbidden de Allah van Mohammed, omdat het Allah was die alle 360 afgoden voor de heidenen geschapen had. Hoe handig. Dit rechtvaardigt Mohammed om alle 360 objecten van aanbidding in de Ka’aba te verwijderen en deze te vervangen door slechts één – Allah, of Ali-ilah, de maangod, bewaakt en aanbeden door Mohammed en zijn familie. Inderdaad verduveld handig – mijn God is de oppergod die eerder de 360 afgoden had gemaakt. Dus aanbidt mijn God en u zal nog steeds uw eerdere goden aanbidden. Slim gedaan.

Het hele punt van de islam is natuurlijk onderwerping en uiteindelijk slavernij. Vrome moslims zijn slaven van de cult en de Koran. Joden en christenen zijn vernederde, speciale belasting betalende tweederangs pseudo slaven. Vrouwen, zwarten, eunuchen en anderen zijn slaven en handelswaar, die hun islamitische superieuren moeten bedienen. Allah houdt van slaven – hij maakt dit duidelijk wanneer hij zegt;


En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. [51:56]


Dien en onderwerp je aan de Allah cult. Als je dat doet zou je beloond kunnen worden. Als u dat niet doet, wordt je door de ‘winden die verspreiden’ vernietigd. En bij een gebrek aan onderwerping, wacht er een eeuwige kwelling van verdoemenis en hellevuur. Een dergelijke doctrine heeft gelijkenissen met het nazisme.