Soera 30 Het Romeinse Rijk

De moslims versloegen de Byzantijnen in 636 na Chr. – Dankzij de maangod.

Door Ibn Sufi al Kitab


30:2 “Het Romeinse rijk is verslagen.”


De Grieken mislukte in het jaar 636 enorm in hun poging de plunderende Arabieren bij de Yarmoek rivier te verslaan.
Het was wel een bevestiging van het Arabische concept dat de islam niet alleen over Constantinopel wilde heersen, maar ook over Rome en de hele wereld.
De geschiedenis zou er beter uitzien als de Byzantijnen zich beter hadden laten informeren over hun Arabische tegenstanders. Bij een Arabische nederlaag in het jaar 636, zou de islam zich hebben beperkt tot het armzalig en achtergebleven Arabisch schiereiland.


30:6 “(Dit is) Allah’s belofte; Allah breekt zijn belofte niet, maar de meeste mensen beseffen dit niet.”


De ‘belofte’ is dat de wereld verenigd moet worden onder één ideologie – de islam.


30:44 “En de ongelovige zullen van hun afwijzing [van islam] last krijgen, en zij die goede daden verrichten, doen dit voor hun eigen ziel.


Geloof voor de moslims betekent islam. Iedereen buiten het mohammedanisme is verdoemd,


30:42 “Reis over de aarde en ziet hoe het einde was van degenen die er voordien waren. De meesten hunner waren heidenen.”


Dus dankzij de macht en steun van Allah, versloegen de Arabieren een groot deel van het welvarende, geletterde christelijke rijk van de Byzantijnse Grieken.

In de eerste dertig jaar van haar bestaan scoorde het ontluikende moslimgeloof enkele verbluffende overwinningen tegen verzwakte en verraste christelijke tegenstanders.


30:37 “Hebben zij niet ingezien, dat Allah de voorziening vergroot of verkleint voor wie Hij wil? Daarin zijn waarlijk tekenen voor een volk dat wil geloven.”


De beloningen voor degenen die in Allah geloven zijn eindeloos met inbegrip van territoriale verovering. Daarentegen is de straf voor diegene die niet geloven verschrikkelijk, waaronder hel en verdoemenis.
Iedereen moet de islam navolgen, zo ook de christelijke Byzantijnen:


30:30 “Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur naar welke Allah de mensen heeft geschapen. – De schepping van Allah kent geen verandering. – Dat is het ware geloof. Maar de meeste mensen weten het niet.”


Islam is dus de enige standaard ideologie die mensen kunnen volgen. Geen andere ‘geloof’ zal worden toegestaan.
Allah geeft enkel ondersteuning aan de voorstanders van zijn ideologie,


30:54 “Hij creëert zoals hij wil en het is Hij die alle kennis en macht heeft.”


Onderwerping aan Allah betekent succes gegarandeerd.


30:60  “Wees volhardend in geduld: want voorwaar, de belofte van Allah is waar.”


Moslims moeten geduld hebben. Allah’s tijd is eindeloos. Moslims denken niet in maanden of jaren, maar in eeuwen. Zij zijn ervan overtuigd dat hun heilzame geloof voor een ideologische overname van de planeet zorgt. Rome zal op een dag worden veroverd. Net zo zeker als Constantinopel 800 jaar geleden en Alexandrië 1000 jaar geleden.