soera 47 de profeet

Dit hoofdstuk is weinig meer dan een weergave van eerdere zedenpreken in andere soera’s. Het heeft geen ethisch programma – geen oproep tot redelijkheid en verdraagzaamheid. Gewoon luisteren naar Allah en zijn zogenaamde boodschapper Mohammed. En weigert u, dan wacht in de hel een laaiend vuur. Is dit het bewijs van een logisch, intelligent geloof?
U zult deze verhandeling niet in de Torah of het Nieuwe Testament vinden.


terwijl degenen, die Allah verwerpen en genieten van deze wereld en eten als vee; het vuur zal hun tehuis zijn. [47;12]


Niet-moslims zijn als boerderijdieren en ongeschikt om te worden geclassificeerd als mensen. Moslims moeten dit menselijke vee slachten, wetende dat Allah hen toch al heeft voorbestemd voor het hellevuur. Als u hen niet dood, dan moet u hen op zijn minst tot slaaf maken;


Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. [47:4]

En als je vecht in naam van het mohammedanisme maar sterft, dan is er een zeer goede kans dat u naar de hemel gaat, een hemel vol stromende beken, onbeperkt voedsel en wijn en de vereiste maagden met mooie ogen.


De islam is geen theologie van vrije wil of verantwoordelijkheid. Het is fatalistisch. Allah zal bepalen wat er met je gebeurt. U kunt beter tot de cult toetreden en hopen dat Hij genade voor je heeft.

Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En moslims die worden gedood voor de zaak van Allah, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken. [47:4]

Dat is omdat Allah de beschermer is van de gelovigen, en die Allah verwerpen hebben geen beschermer. [47:11]

Maar degenen die Allah verwerpen , – voor hen is de vernietiging, en Hij zal hun daden vruchteloos maken. [47:8]


In een cult is er altijd speciale zorg om afvalligheid te voorkomen. Niets ondermijnt de kracht van een beweging zo sterk als afvalligheid. Dus om iedereen te belemmeren de islam te verlaten, maakt de koran afvalligheid tot een daad van het kwaad, beïnvloed door de duivel.

Waarlijk, voor hen die hun rug omkeren, heeft Satan het makkelijk gemaakt en hun verlangens opgewekt [47:25].

En indien gij u (van de islam) afwendt, zal Hij een ander volk in uw plaats brengen en dezen zullen uw gelijken niet zijn. [47:38]


Apostasie en alle andere misdaden kunnen niet in het geheim gebeuren. Allah is alwetend. Hij ziet elke beweging, elke actie en hoort elke gedachte. Een niet-islamitische daad, een verkeerde keuze of dwaling in het denken wordt zorgvuldig geregistreerd door Allah

Weet, dat er buiten Allah geen God bestaat en vraag voor uzelf en uw broeders en zusters bescherming in uw tekortkomingen. Allah kent de plaats uwer handelingen en uw rustplaats. [47:19]


Het is alsof er een permanente webcam op je lichaam is aangesloten, waarmee alle daden en acties door Allah worden geregistreerd. Er is geen ontsnappen mogelijk. Het belangrijkste voor Mohammed is natuurlijk dat Allah eist dat iedereen zijn boodschapper moet volgen. Mohammed is niet alleen de geestelijke incarnatie van Allah; Hij is ook de politieke en militaire leider van deze ideologie.