Begeerte voor de buit

Koran 64:16
“Vrees Allah zoveel je kunt; Luister, gehoorzaam en betaal de zakat. Degene die bevrijdt zijn van gierigheid zullen slagen. Als u aan Allah een mooie lening verstrekt zal Hij het verdubbelen. En hij zal u vergiffenis verlenen want Allah zal deze lening zeker waarderen.”


Koran 48:15

Degenen die achterbleven, zullen zeggen, wanneer je op weg gaat om buit te bemachtigen, laat ons met je meegaan.


Koran 93:4
“Spoedig zal uw Heer u zoveel geven dat u wel tevreden zult zijn. Hij vond u arm en heeft Hij u nu niet rijk gemaakt?”


Koran 9:29
“Bestrijd de mensen van het boek [christenen en Joden] die niet de ware godsdienst van Allah en zijn boodschapper volgen, noch onze wetten aanvaarden, totdat zij gedwee de jizyah betalen.”


Koran 8:41. En weet, dat wat gij ook als buit neemt, er een vijfde van, voor Allah, de
boodschapper, de verwanten, de wezen, de armen en de reiziger is.


Koran 8:1
“Zij vragen u naar de voordelen van de oorlogsbuit. Vertel hen: ‘de voordelen behoren aan Allah en zijn boodschapper.’ Dus voldoe uw plicht naar Allah en de profeet.”


Koran 9:42
“Als het om een eenvoudig te behalen buit zou gaan en een gemakkelijke reis, dan zouden zij jou wel volgen, maar de afstand was te groot voor hen.’’


Koran 9:55
“Laat hun rijkdom en hun zonen u niet verblinden of uw bewondering opwekken.”


Koran 9:57
“Sommige lasteren u (van partijdigheid) op het gebied van (de verdeling van) het aanbod [gestolen buit]. Als ze een deel krijgen dan zijn zij blij maar krijgen zij niets dan zijn ze verontwaardigd en woedend.”


Koran 9:59
“(Had men meer fatsoen) dan zouden ze tevreden zijn geweest met wat Allah en zijn boodschapper hen gaven en zei:” Allah is rechtvaardig! Zijn boodschapper zal ons spoedig belonen. Wij smeken Allah ons te verrijken.”


Koran 9:75
“Onder hen zijn mannen die een deal met Allah gesloten hebben; Als Allah hen een grote buit schenkt dan zouden deze mannen ook meer zakat belasting betalen. Maar toen Allah hen een overvloedige buit gaf, werden zij krenterig en weigerde te betalen. ”


Koran 5:13
“Voorwaar, Ik ben met u, indien u de zakat betaalt en een goede lening aan Allah verstrekt (bijdragen geven voor de zaak van Allah). Dan zal ik jullie zuiveren van jullie fouten en jullie binnenleiden (in het paradijs) van tuinen en rivieren.”


Koran 5:119
“Allah zal zeggen: dit is de dag waarop de moslims van de islam zullen profiteren…”


Koran 20:131
“Wees niet begerig in wat wij anderen hebben gegeven. Staar niet in verlangen naar de dingen die hun plezier geven en naar de schoonheid van het leven, omdat wij hen op de proef stellen.”


Koran 2:195
“Spendeer uw rijkdom voor de zaak van Allah [jihad]… besteed zoveel u zich kunt veroorloven.”


Koran 2:215
“Zij vragen u hoeveel ze moeten geven. Zeg: Wat zij besteden is goed… Allah is er zich bewust van.”


Koran 2:245
“Wie aan Allah geld leent, Allah zal zijn krediet verdubbelen en vermenigvuldigen.


Koran 59:8
“De buit is voor de ontheemden die van huis en haard verwijdert werden terwijl zij naar de genade van Allah zochten en de boodschapper ter zijde stonden: deze zijn de oprechten. Ze zijn loyaal.”


Koran 3:14
“Verfraaid voor mannen is de liefde voor de dingen die ze begeren, het verlangen naar vrouwen, veel goud en zilver, aantrekkelijke paarden, runderen en goed bewerkte grond. Dit zijn de geneugten van het leven van deze wereld.”


Koran 3:181
“Allah hoorde de hoon van hen die zeiden (toen gevraagd voor een bijdragen voor de jihad):”Allah is arm en wij zijn rijk!” Wij registreren wat zij zeggen en dan zullen wij zeggen: proef de straf van het verzengende vuur!”


  Koran 33:27
  En Hij deed jullie hun land en hun huizen en hun bezittingen erven en een land dat jullie nog niet betreden hebben. En Allah is       Almachtig over alle zaken.

Koran 8:69
“Dus genieten van wat u heeft als buit; het geplunderde is goed en wettig.”


AHADITH

Tabari VI:82
“Ik vroeg aan Abbas, ‘wat voor religie is dit?’ Hij antwoordde: ‘Dit is Mohammed bin Abdallah, die beweert dat Allah hem als zijn boodschapper met deze religie heeft gestuurd en dat door verovering de schatten van Chosroes en Caesar aan hem gegeven zullen worden.”


Ishaq:113
“Ik kwam als een handelaar naar Mekka tijdens de Hadj bedevaart. Terwijl ik er was stond daar een man te bidden met zijn gezicht naar de Ka’aba. Ik vroeg aan Abbas: ‘wat is zijn religie, het is nieuw voor mij.’ Abbas zei, ‘ Dit is Mohammed die beweert dat Allah hem heeft gestuurd om zich de schatten van Chosroes en Caesar toe te eigenen.”


Bukhari: Boek 52, nr. 267
“De profeet zei, ‘Chosroes zal worden geruïneerd en zal er geen Chosroes na hem zijn, en ook Caesar zal zeker geruïneerd worden en er zal geen Caesar na hem zijn en hun schatten zullen in het belang van Allah besteedt worden.”


Bukhari: Boek 56, nr 793
“De profeet zei, ‘als u lang genoeg leeft komen de schatten van Chosroes vrij en kunnen als oorlogsbuit genomen worden. U kunt met handenvol goud en zilver wegkomen.”


Bukhari: Boek 56, nr 795
“Ik heb van Allah de sleutels tot de schatten van de wereld gekregen.”


Tabari VIII:16 en Ishaq:454
“De grote test voor de moslims komt snel dichterbij en de spanning neemt toe. Iemand zei: ‘Mohammed heeft ons belooft dat we de schatten van Chosroës en Caesar kunnen bemachtigen, maar kunnen wij niet zelf er op uitgaan om ons te verlichten [met geroofde buit]!”


Tabari VI:95
“Abu Talib zei tegen Mohammed, ‘ neef, je stam klaagt dat u hun goden beschimpt. De apostel van Allah zei; ‘Oom, ik wil dat ze één God dienen. Dat de Arabieren zich onderwerpen en de niet-Arabieren de jizyah belasting betalen.”


Bukhari:V5B59N512
“De profeet had hun mannen gedood, hun kinderen en vrouw gevangen genomen. De gevangenen werden verdeeld onder de moslims. Toen begon de boodschapper zich de huizen toe te eigenen die het dichtst bij hem stonden.”


Tabari VIII:122 en Ishaq:515
“Huqayq werd ondervraagt over een verborgen schat maar ontkende te weten waar het was. Dus de profeet verhoorde andere Joden. Eén zei: ‘Ik heb Kinanah in een ruïne rond zien lopen.’ Mohammed zei tegen Kinanah: “Weet u, dat wanneer we de schat vinden, ik u zal doden.” ‘Ja,’ antwoordde Kinanah. Mohammed gaf de opdracht dat er in de ruïne gegraven moest worden. Een deel van de schat werd gevonden. Mohammed vroeg aan Kinanah naar de rest. Hij weigerde het te vertellen. De boodschapper van Allah gaf de order om Kinanah te martelen tot hij zou praten.  Dus Zubayr verbrandde de borst van Kinanah met een ronddraaiende vuurstok tot hij bijna dood was. Toen gaf de boodschapper, Kinanah over aan Maslamah, die hem onthoofdde.”


Ishaq:515
“Toen de mensen van Fadak gehoord hadden van wat er gebeurd was, stuurde ze een boodschap naar de profeet en vroeg hem hun leven te sparen door hen te laten vertrekken met hun eigendommen achterlatend. Dus Khaybar werd de prooi van de moslims, terwijl Fadak Mohammeds persoonlijke eigendom werd.”


Tabari VIII:142
“Wie ons gebeden opzegt en zich richt naar de Ka’aba, is een moslim. Degene die weigert betaalt de jizyah belasting.”


Bukhari: Boek 53, nr 376
“De apostel van Allah werd op de weg terug van Hunayn, zo agressief bejegent door bedelende bedoeïenen dat zijn buitenste kleed afgepakt werd. De apostel van Allah zei: ‘mijn kleren terug. Als ik zoveel kamelen had als het aantal van deze bomen dan zou ik ze onder u verdeeld hebben; u zult mij geen vrek vinden.'”


Bukhari: Boek 53, nr. 374
“De profeet zei, ‘Ik geef aan de Quraysh zodat zij naar de islam zullen verlangen, want zij leven meer in onwetendheid en de islam zit niet sterk in hun hart.'”


Bukhari: Boek 53, nr. 375
“Toen Allah zijn apostel begunstigde met de eigendommen [buit] van de Hawazin stam, begon hij aan enkele Mekkaanse mannen tot honderd kamelen ieder te geven. Waarna sommige Ansari zeiden, ‘ Moge Allah zijn apostel vergeven! Hij geeft de buit aan de Quraysh en sluit ons buiten terwijl het bloed van de ongelovigen nog van onze zwaarden druipt.’ De profeet antwoordde: ‘ Ik geef ze extra omdat ze als nieuwe moslims nog steeds dichtbij de periode van onwetendheid staan. U moet blij zijn te zien dat zij rijk geworden zijn.”


Tabari IX:36 en Ishaq:596
”Profeet, deze groep van Ansar hebben een wrok tegen u vanwege een oneerlijke verdeling van de buit.’  Ansar, wat is dit voor praat? Wat is de wrok die u herbergt? Kwam ik niet naar u toe toen u behoeftig en dwalende was en u vervolgens door Allah rijk werd? Heeft u een wrok tegen mij en bent u geestelijk verward als gevolg van de wereldse dingen waarmee ik een volk de hand rijk en uitnodig om de islam te omarmen en moslim te worden?”


Tabari IX:79
“In dit jaar was de zakat verplicht gesteld, en de boodschapper stuurde zijn agenten om het te innen. Het vers werd geopenbaard: “Neem de zakat van hun rijkdom om hen te zuiveren.”


Tabari IX:86
“Hij beveelt u een vijfde van de buit en de zakat belasting te betalen. Het is een bevel aan de gelovigen voor hun land en onroerend goed. En vergeet niet de Joden of christenen, zij moet de jizyah beschermingbelasting betalen. De apostel van Allah verspreid zijn vertegenwoordigers naar elke land waar de islam is ingevoerd voor het verzamelen van de zakat.”


Tabari IX:196
“Fatima [Mohammeds dochter] en Ali [Mohammeds aangenomen zoon en man van Fatimah] zonden iemand naar Bakr om hun aandeel in de erfenis van de boodschapper op te eisen. Zij eisten Mohammeds land in Fadak en zijn aandeel van de buit van Khaybar.”


Bukhari: Boek 59, nr 546
“Fatimah, de dochter van de profeet stuurde iemand aan Bakr, om een vijfde van haar erfenis van de apostel van Allah op te eisen, opgebracht in Fadak en Medina zonder gevecht en in Kaybar door te strijden.”


Bukhari: Boek 84, nr 59
“Toen de profeet stierf verlieten de Arabieren de islam. Umar zei, ‘ moeten we tegen deze mensen vechten?” Bakr zei, ‘Ik zal tegen degene strijden die een onderscheid maken tussen gebeden en de zakat. De zakat is volgens de orders van Allah een uit eigendom ontnomen recht. Als ze weigeren te betalen dat zelfs zo weinig is als een kind zou moeten betalen dan zal ik tegen hen strijden vanwege het achterhouden ervan.”


Bukhari: Boek 57, nr 119
“De mensen gaven aan de profeet cadeautjes op de dag van Aisha’s beurt [om seks mee te hebben]. Aisha zei, ‘Mohammeds andere vrouwen hebben zich in het appartement van Um Salama verzameld.’ Um zei:”Vertel de apostel van Allah dat hij tegen de mensen moet zeggen altijd cadeautjes naar hem te sturen ongeacht wie haar beurt het is.” Um herhaalde dit tegen de profeet maar hij moest er niets van weten. Um herhaalde het nog eens maar wederom keerde de profeet zich om. Na de derde keer zei de profeet; ‘’Geef me geen ongerief door Aisha te schaden want enkel met Aisha onder de dekens kreeg ik goddelijke openbaringen.”


Bukhari: Boek 87, nr. 127
“De profeet zei, ‘Ik heb door terreur overwinningen verkregen zodat de schatten van de aarde de mijne werden.”


Tabari VII:106
“Abu Azzah, je bent een dichter, dus steun ons met uw tong. Sluit je aan bij onze campagne en ik zweer dat ik van u een rijk man zal maken.”


Ishaq:327
“Allah maakte de buit wettig en goed. Mohammed gebruikte deze bewoordingen om de moslims te motiveren voor een gezamenlijk doel. Dus geniet van wat je hebt ontnomen.”


Ishaq:324
“Allah vertelde hen hoe de buit te verdelen. Hij maakte het rechtmatig en zei, ‘een vijfde van de buit behoort tot de apostel.’