Islam – Het kwaad uit naam van God


evil i
Door Ibn Sufi al Kitab.

Dit boek geeft een samenvattend overzicht waarom islam een cult is met daarbij de belangrijkste boodschap dat de islam geen religie is.

Het is geen theologie van vrede, liefde en tolerantie maar een ideologie van oorlogen voeren, intolerantie, fascisme, racisme en overheersingsdrang. Daarbij moet het individu zich plooien naar de wetten van de islamitische gemeenschap en een ieder van buiten deze cult kan niet worden vertrouwd, bevriend of getolereerd.

De maangod van Mekka verlangt naar controle over de mensheid. Niets anders dan dat kan worden geaccepteerd.
Iedereen die overtuigd is dat de islam een religie van vrede is, zou dit boek moeten lezen.

Een belangrijk thema in dit boek is dat het mohammedanisme een cult is [cult naar Engelse betekenis]. Dat is meest zeker.
Het volgende zijn enkele relevante feiten die dit boek openbaart:

■ De barbaarse sharia zegt dat kritiek op de islam of Mohammed bestraft mag worden met de dood. Niet-moslims in mohammedaanse landen behoren een aparte belasting betalen. Vrouwen worden strikt gecontroleerd en kunnen het huis niet verlaten zonder toestemming of begeleiding van een mannelijk familielid. Jihad is verplicht, democratie is verboden, de cult regeert het land via de sharia-wetten; dit kan de toekomst voor het Westen betekenen.

■ Moslimmannen kunnen genieten van onbeperkte seksuele voordelen, met prostituees, weekend huwelijken of tijdelijke huwelijken, een onbegrensd aantal seksslaven, en de mogelijkheid om niet-moslim vrouwen te verkrachten als zijnde ‘vlees’.

■ Binnen de islamitische trilogie van haat [koran, sira en hadith], staan in totaal 328.000 woorden van onverdraagzaamheid, geweld, racisme en superioriteitszin. Daarentegen staan er in het oude testament 34.000 woorden van oorlog en geweld, slechts 10% ten opzichte van koran, sira en hadith.

■ Woorden en uitspraken over politiek en oorlogen komen vijf keer méér voor dan woorden of uitspraken die moslims vertellen om humaan en aardig tegen mede-moslims te zijn. Joden, christenen en heidenen moeten uiteraard worden uitgeroeid. Er staan geen positieve woorden voor de niet-moslims in de koran, sira en hadith. Dit betekent dat de islam een politieke theologie is.

■ In Mein Kampf is 7 procent van de tekst antisemitisch. In de mohammedaanse trilogie is het 10% in het 1e, en 17% in de 2e en meest belangrijke deel van de koran.

■ Binnen de islamitische trilogie houdt 31% van de tekst verband met jihad en verklaart het mede de importantie de niet-moslims te verslaan en te bestrijden met hoge geboortecijfers, politieke bewegingen, dwang, migratie, oorlogen, aanslagen en angst zaaien.

■ De lage status van de vrouw wordt gevonden in 2/3 van alle verwijzingen naar vrouwen. Hun minderwaardige positie wordt geportretteerd als slaaf, als activa dan wel als speelgoed voor het mannelijke geslacht en als fabrikant van nakomelingen.

De islam is kort gezegd zeer kwaadaardig en zo duivels slecht dat geen enkel normaal persoon dergelijk gif kan begrijpen.

“Mohammed heeft Allah verzonnen, heeft zijn openbaringen bedacht en maakte er een criminele God van, een anti God.  Er is geen radicale islam. Er is geen gematigde islam. Islam is islam.”
Dit is de belangrijkste boodschap van dit boek. De islam is islam – een cult van het kwaad. Er is geen christelijke of Joodse God in de islam. Allah ofwel de God van Mekka was natuurlijk Hub’al de maangod. Deze maangod was ook de god van de familie van Mohammed. Hij is meedogenloos, onkenbaar, gewelddadig, immoreel, verzadigd met lust en bloed.
De leerstellingen van deze maangod bij monde van Mohammed zijn tegengesteld aan het christendom en de opdracht is eenvoudig. Vernietig op deze wereld elk ander concurrerend systeem van denken met inbegrip van het Jodendom, christendom, democratie, secularisme, marxisme, communisme, boeddhisme, animisme, darwinisme en elk ander systeem opgebouwd op basis van rationaliteit, wetenschap en metafysica.
Hoe kan zo’n concept als religie worden beschouwd? Islam is een kwade cult. Volledig mee stoppen.

Veel idioten in het westen preken helaas het tegenovergestelde.

www.western-civilisation.com/