Soera 33 de partijscharen

Allah koos racistische en fascistische gekke Mohammed als rolmodel !

Door Ibn Sufi al Kitab

Wat is de koran een leuk en verhelderend document. Vol met ‘inzichten en ethiek’,


Vers 33:1, “O profeet! Vrees Allah en luister niet naar de ongelovigen en de huichelaars: Voorwaar, Allah is vol van kennis en wijsheid.”


Nou bedankt ! Allah vrezen maar niet luisteren naar iemand die zich afvraagt wat ”kennis en wijsheid” is om een 5.000 jaar oude bloedige maancult te volgen. Fantastisch.
U, die als waardeloos mens moet kruipen, knielen en gehoorzamen, gelieve niet het gezonde verstand gebruiken. Maar gewoon..,


Vers 33:3 ” vertrouwen op Allah, want Allah is als beschermer voldoende.”


Bovenstaande vers heet fatalisme en is geen onderdeel van de menselijke en ethische verlichting – de twee fundamentele idealen van elke ware godsdienst.

En daarom is het mohammedanisme vanwege zijn theologische absurditeit geen religie. Het is strijdig met de essentie van spiritualiteit.
Het mohammedanisme is ook hiërarchisch. Mohammed en zijn vrienden zijn ‘beter’ dan de latere moslims. De koran zegt,


Vers 33:6 “De Profeet en zijn familie staan dichter bij de gelovigen dan de gelovigen onderling.”


Dus Mohammed en zijn familie met hun gezinnen zijn de beste. Zij zijn met voorkeur de volgelingen van de denkbeeldige Allah. In volgorde van de macht komen na de profeet, zijn familie, de Quraysh stam  [de stam van Mohammed], de Arabische mannen en daarna alle de andere moslims.
Waarom zou een god zo bezorgd zijn over een analfabetische doortrapte Arabier zoals Mohammed en zijn familie? Zou een ‘god’ zo’n persoon en zijn nauwe bloedverwanten als de begunstigers van Zijn macht en alwetendheid uitkiezen? Waarom zou iedereen die geletterd is een dergelijke verhaal geloven.

De bedoeling van Mohammed en de koranschrijvers is vrij duidelijk- de totale macht van deze groepering, aan Mohammed en zijn familie geven. En mensen bang maken voor de woede van een gefingeerde God. Herr Hitler en zijn vrienden deden hetzelfde.
Belangrijker in soera 33 is waar Mohammed aan Allah wordt gelinkt. Mohammed en zijn naasten zijn dus de enige met de aanspraak op islamitische leiderschap:


Vers 33:21 “Gij hebt inderdaad in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld [in gedragsnormen] voor een ieder die Allah vreest en vaak vereert.


Dit is een van de meest belangrijke passages in de koran. Mohammed is nu het grootst lichtende voorbeeld. Mohammed als de ‘perfecte’ moslim, de ultieme uitdrukking van Arabische en islamitische mannelijkheid die leugens, haat, geweld veroorzaakt.
Mohammed deed het volgende: hij vermoordde en verkrachtte; hij handelde in slaven; had leiding over 80 militaire aanvallen; was een racist; was een analfabeet en begon een fascistische cult van volledige onverdraagzaamheid, ontworpen om de wereld te veroveren – allemaal uit naam de denkbeeldige Allah.
Mohammed was krankzinnig. Hij was geen Christus-achtige figuur met een ethisch programma van sociale hervorming en beschaafdheid tegenover een ieder op aarde. Mohammed was een in bloed gedrenkt politiek en militair leider en ongetwijfeld krankzinnig, net als Hitler.


Wat een geweldig rolmodel!


Men kan de onderliggende ziekte van de Arabische en islamitische wereld niet begrijpen zonder soera 33 te hebben gelezen. De koran maakt Mohammed de heerser van de islam:


Vers 33:36 “En het past de gelovige man of vrouw niet om een keuze te maken wanneer Allah en Mohammed over een zaak hebben beslist. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, is zeker verkeerd bezig.”


Het is duidelijk. Mohammed is geen democraat maar een dictator en het grote voorbeeld voor iedere moslim. Kopieer wat hij doet. Niet nadenken, maar je onderwerpen aan Mohammed en de maangod. Als u dat niet doet dan zult u worden vervloekt:


Vers 33:57-64 “Degenen die Allah en zijn boodschapper lastig vallen, worden in deze wereld en in het hiernamaals vervloekt en heeft een vernederende straf voor hen bereid. En voorwaar, Allah heeft de ongelovigen vervloekt en een laaiend vuur voor hen bereid.”


Wat een religie. Gehoorzaam Mohammed, ongeacht hoe onethisch, fascistisch, intolerant of belachelijk het is. Bent u een ongelovige, dan hebben de volgelingen van Mohammed elk recht en noodzaak – verleend door Allah – om u te doden. Welk religieus persoon leest dergelijke onzin.

Soera 33 is een radicale tekst die het imiteren van Mohammed als voorbeeld van terreuracties, oorlogvoeren, haat, overheersingsdrang, onverdraagzaamheid en het vieren van de dood, rechtvaardigt. Word dit als ‘religie’ erkent dan geldt dat ook voor het nazisme, het Russisch fascisme of het communisme.

western-civilisation.com/