Soera 3 en slavernij

Vervloek de christenen en de Joden.

door Ibn Sufi al Kitab

De woorden slaaf of slaven worden in 335 pagina’s [80%] van de Koran gebruikt – 5% van de in totaal 6236 verzen.

Soera 3 is berucht om zijn geweld tegen ongelovigen; slechts 27% van de tekst is dictatoriaal, racistisch en gewelddadig tegen ongelovigen. Naast het haten van de ongelovige vraagt soera 3 ook om kritiekloze eerbied voor het pact Mohammed en Allah. Wanneer moslims goede ‘slaven’ zijn, dan neemt Allah daar kennis van en worden de moslims beloont. Of misschien niet. Alleen Al-Lah weet het. Gewoon een slaaf zijn zoals Jezus – een volgeling van maangod Al-Lah;


3:61 Wie wilt nog met u [mohammed] over Isa [Jezus] discussiëren, nadat de kennis tot u gekomen is [i.e Jezus als slaaf van Allah die geen aandeel in goddelijkheid heeft] Zeg dan; laten we allen samenkomen en oprecht bidden dat de vloek van Allah, de leugenaars zal treffen.


Christenen die geloven dat Christus geen moslim was maar een goddelijke incarnatie van een hogere macht worden door moslims vervloekt. Dit vers stelt dit duidelijk. Christus wordt verwijdert en vervangen door Mohammed als de laatste en grootste ‘profeet,’ en belangrijkste mens op aarde omdat de maangod dat heeft gezegd. Hoe handig.

Mohammed en zijn opperwezen willen slaven. Veel slaven. Die blind gehoorzamen:


3:15 Zal ik jullie iets beters meedelen dan dat? Er zijn bij de Heer tuinen met stromende rivieren met reine kameraden. En Allah ziet al Zijn slaven.


3:2 Wanneer zij met u bakkeleien, zeg dan: “Ik en die mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen.” En zeg tot de onwetenden van het Boek: “Als u zich onderwerpt, dan bent u op het rechte pad. U heeft als volgeling de plicht de boodschap over te brengen en Allah ziet Zijn slaven.


3:3 En Allah waarschuwt u tegen Zichzelf (voor zijn bestraffingen) en Allah is vol vriendelijkheid voor (zijn) slaven.


3:182 En zeker, Allah is nooit onrechtvaardig naar (Zijn) slaven.


Joden en christenen vertegenwoordigen het kwaad en goddeloosheid. Allah’s ‘slaven’ worden in de hemel met onvoorstelbare heerlijkheden beloont. Allah weet en ziet alles betreffende uw juiste onderwerping aan de islamitische doctrine. Mohammed; “Ik heb mijzelf onderworpen aan Allah en zo ook degenen die mij volgen.”
Dit is altijd het doel van een cult; het creëren van een groep slaven die zich onderwerpen, maar tegelijkertijd de vrije wil, de logica, de gouden regel, dankbaarheid, tolerantie en het goede willen voor iedereen, opgeven.
Haat de niet-moslims. Dood hen. Verneder hen. Raaskal in minachting over hen. Maar aanbidt Allah en Mohammed.