Slavernij in soera 4

Slavernij is vrijheid!

door Ibn Sufi al Kitab

Soera 4 bevat een nogal dwangmatig schurkengedrag.
Slechts 30% van soera predikt haat en geweld tegen de ongelovige.
Een groot deel van de rest eist onderwerping aan Mohammed.

Aangezien Mohammed de enige mens is die de ‘waarheid’ bezit, is uw rol in het leven het volgende; gehoorzamen en nooit afwijken van het totalitairisme van de Koran en dus gewoon zorgen dat u een goede slaaf bent:


4:172 Mohammed zal het nooit verwerpen om een slaaf van Allah te zijn. En wie zijn aanbidding verwerpt en trots is, Allah zal hen allemaal verzamelen [in het vuur].


Bent u een goede slaaf van de Mekkaanse maan godheid, dan zal Hij u toelaten uw eigen slaven te bezitten. Mohammed bezat en handelde in slaven. Hij had er 15 tot 20 voor zijn erotisch plezier:


4:36 Vergelijk niets met Allah. Aanbidt niets anders dan Allah en wees goed naar ouders, verwanten, wezen, de armen, en slaven waarover u beschikt.


Islam bevordert slavernij. De slavernij van niet-moslims, blanken, zwarten, hindoes en boeddhisten is een belangrijke kenmerk van de Mohammedaanse cult. 10-15.000.000 zwarten werden overgeheveld uit zwart Afrika naar de mohammedaanse centrale gebieden. Dit is hetzelfde aantal aan blanken die door moslims van 630 na chr. tot 1900 na chr. in slavernij werden gebracht. In de Koran theologie bestaat er veel discussie over slaven. Soera 4:3 en 24 bespreken polygamie, trouwen met jonge meisjes en seksslaaf meisjes:


4:3 En wanneer u bang bent niet rechtvaardig te zijn, trouw dan [andere] vrouwen naar uw keuze, twee, drie of vier. Maar kunt u hen niet onderhouden dan één, of gevangenen/slaven die in uw macht zijn [wat uw rechterhand bezit]


4:24 Ook (zijn verboden) de vrouwen die al getrouwd zijn met uitzondering [gevangenen en slaven] welke uw rechterhand bezit.


Al-Lah of Mohammed ondersteunt de wens van moslims om met gelovige slaafmeisjes te trouwen. Al-Lah heeft altijd gelijk, altijd genadevol en vergevensgezind [tenzij u een slaaf bent]:


4:25 En wie van u niet de middelen heeft om vrije eerbare gelovige vrouwen te trouwen, huw dan hetgeen wat u beschikt aan gelovige slavinnen.


Als u dit Allah-ding boos maakt dan pakt Hij als straf uw slaven af:


4:118 Allah vervloekt hem. En hij shaitan (satan)] zei: “Ik zal zeker een vastgesteld deel van uw slaven nemen;


De Koran heeft een nogal vreemde uit de pre-ijzertijd stammende reglementen met betrekking tot compensaties in de vorm van slaven en bloedgeld, te betalen wanneer een gelovige per ongeluk wordt vermoord. Dit is een typische tekst die men kan verwachten van een cultuur uit de ijzertijd:


4:92 Het is niet aan een gelovige, tenzij bij vergissing een andere gelovige te doden. Bij vergissing behoort de dader de erfgenamen te compenseren met een gelovige slaaf en bloedgeld [diya]. De erfgenamen kunnen de schuld ook kwijtschelden. Indien de gedode een gelovige is die tot een vijandig volk behoort dan moet de dader een gelovige slaaf vrij laten. Is de gedode een gelovige waarmee een verbond is dan moet er behalve een gelovige slaaf bevrijdt worden, ook bloedgeld betaalt worden. En wie niets te geven heeft moet twee maanden vasten.


Echt bizar. Als een moslim per ongeluk een andere moslim doodt, kan de dader wegkomen met het bevrijden van een slaaf en wat bloedgeld. Dat is pas gerechtigheid! Dergelijke sharia ‘wetten’ geven voor de marxistische-moslim multiculti meer dan enkel wat mild ongemak, die menen dat de moslim ‘wetten’ hetzelfde zijn als de westerse wetten. De Arabische Bronstijd met een cultuur van codes, bloedgeld en het offeren van slaven hebben niets gemeen met moderne jurisprudentie.

In ieder geval is het onwaardig om slavernij – een kenmerk van hersenloze culten en sekten, te verbinden aan welke religie dan ook . Maar het is zeker [hoe kan het ook anders] een belangrijk thema binnen de Koran en de islamitische geschiedenis. Misschien kan iemand uitleggen hoe slavernij bevrijdend kan zijn en een bijvrouw vrouwelijke gelijkheid betekent.