Stelen mag

Vraag:
Mogen moslims stelen van anderen?

Antwoord: Moslims mogen niet van elkaar stelen.
Werd er wel gestolen dan werden de handen afgesneden [koran 5:38]. Maar stelen van niet-moslims is een ander verhaal. Voor deze groep wordt het eigendomsrecht bepaalt naar eigen goeddunken van hun islamitische heersers. Mohammed en zijn volgelingen hadden vaak de eigendommen van niet-moslims gestolen, soms met inbegrip van vrouw en kinderen, nadat hun mannen en vaders waren vermoord.


4:29

O jullie die geloven, eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze en dood elkaar niet.


2:188

En eet niet op een onrechtvaardige manier van elkaars eigendommen.


Houd in gedachten dat de koran de ernstigste straffen belooft voor degenen die maar gedeeltelijk de Koran volgen (2:85). Dus volgens de islam mag er geen gematigde islam bestaan. Moslims die moslims bestelen, volgen de islam niet volledig en zijn per definitie de huichelaars.


8:69

Eet van de buit die gij ontvangt als wettig en goed en vreest Allah. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.


48:20

Allah heeft u een grote buit beloofd die gij moogt nemen en Hij heeft u deze voorlopig gegeven en heeft de handen der vijanden van u weerhouden opdat het een teken moge zijn voor de gelovigen en dat Hij u op het rechte pad moge leiden”


Allah belooft moslims dat zij in hun aanvallen tegen de ongelovigen, materieel zullen profiteren. Het is geen diefstal wanneer de buit van de ongelovige komt.


33:27

En Hij deed u hun land, huizen en hun rijkdommen erven en ook een land waarop gij nog nooit een voet had gezet. Allah heeft macht over alle dingen.


Opnieuw wordt er verwezen naar de eigendommen van niet-moslims, die Allah aan de moslims geeft, na de niet-moslims te hebben verslagen.


Uit de ahadith


Bukhari 81:780

De profeet zei; Stelen van ongelovigen is toegestaan.


Bukhari 84: 55

Moslims die stelen van moslims is een grote zonde.


Sahih Bukhari (53: 351)

“De Boodschapper van Allah heeft gezegd:” Buit is legaal voor mij gemaakt. “


Ibn Ishaq 327

”Allah maakte de buit wettig en goed. Dus geniet van wat u hebt geplunderd.”


Ibn Ishaq 503

”Allah zag in hun hart [wat ze begeerde]
zodat hij hen beloonde met de overwinning en met zoveel buit als wat zij konden meenemen. Allah beloofde dat ze een groot deel van de buit spoedig zouden veroveren.”


Ibn Ishaq 508

”Wanneer zij hoorde van een Mekkaanse karavaan richting Syrië, onderschepte zij deze en doodde iedereen, en pakte wat ze konden pakken. Ze rukte elke karavaan aan stukken en namen de goederen.”


Ibn Ishaq (764)

Voor wat betreft het plunderen van niet-moslims
is dit misschien wel het meest duidelijke voorbeeld; de Kaybar gemeenschap was een vreedzaam volk van Joodse boeren die niet eens wisten dat zij in oorlog met Mohammed waren totdat zij op een ochtend bij verrassing door Mohammed en zijn leger hardhandig en behendig werden verslagen.


Mohammed had niet enkel Kaybar geplunderd en land ingenomen, hij had ook Kinana de penningmeester gemarteld om te achterhalen waar de schat verborgen lag. Vervolgens werd de man onthoofd en Mohammed trouwde met de getraumatiseerde weduwe Safiyya (via een verloting van gevangen vrouwen waarvan hun mannen vermoord waren).


Bukhari 44:668

We waren in het gezelschap van de profeet bij zul-Hulaifa. De mannen voelde zich hongerig en stalen enkele kamelen en schapen (als buit)”


Mohammed zei dat Allah altijd voedsel zou bieden voor diegene die in hem geloofde. Het bestelen van niet-moslims was een wettig middel om Allah’s belofte te vervullen.


Ahmed 4869

“ik ben met het zwaard in opstand gekomen totdat niemand anders dan Allah aanbeden zal moeten worden. Hij heeft een broodwinning gegeven dat onder de schaduw van het zwaard ligt en Hij zal iedereen vernederen en kleineren die tegen mijn bevelen ingaan.”


Mohammeds levensonderhoud werd dus gevonden in de eigendommen van degenen die de islam niet wilden volgen. Vernederen verwijst naar de jizya, een speciale belasting voor niet-moslims, te betalen aan de moslims als straf voor hun ongeloof.


Aanvullende opmerkingen: Na uit Mekka te zijn verjaagt,
nam Mohammed zijn toevlucht tot Medina. Om rond te komen overviel hij karavanen die vanuit Syrië goederen vervoerde voor handelaren in Mekka. En daarbij doodde of ontvoerde hij diegene die weerstand boden. Afgezien van de islamitische regel dat het bestelen van niet-moslims toegestaan is, legde Mohammed met zijn religieuze gemotiveerde overvallen een stevig fundament voor het islamitisch terrorisme. In latere overvallen, razzia’s of oorlogen gaf Mohammed zijn mannen de opdracht om een vijfde van de buit van de veroverde volken aan hem en Allah te geven. Dit is hoe hij uiteindelijk rijk werd.

Wafa Sultan zegt het zo:

Aan de ene kant vreesden de bedoeïenen overvallen, aan de andere kant was het een middel van bestaan. Tot de islam langs kwam en overvallen heilig werden verklaard.
(Boek; A God who hates).

De erfenis van Mohammeds overvallen maakt het eigendomsrecht van niet-moslims zeer zwak. Voor eeuwen teerde het islamitische rijk op de buit uit oorlogen en jizya geld uit de arbeid van veroverde mensen en landen.
In de westerse landen van vandaag, leven veel radicale moslims van overheidsuitkeringen – daarvan is Anjem Choudary van Groot-Brittannië misschien wel het beste voorbeeld van. Hij zegt;
”Wat is er mis met het stelen van de ongelovige?’

www.thereligionofpeace.com/

Begeerte voor de buit