De stadia van jihad

mensheid hh

De stadia van jihad

Door Wolfgang Bruno

Voor het bereiken van de overwinning is bedrog binnen de islam toegestaan en Mohammed zei zelf, “oorlog is bedrog.” Dit opzettelijk bedriegen of liegen heet “kitman” en is toegestaan ter bescherming van de islam. Een goed voorbeeld van het gebruik van ‘kitman’ is wanneer een moslim vertelt dat de echte  “jihad” een strijd met is van “het binnenste, een geestelijke strijd” en er niet aan toevoegt dat deze definitie gebaseerd is op één enkele, “zwakke” hadith van twijfelachtig authenticiteit. Daar tegenover staan bijna 200 verwijzingen naar jihad in de meest standaard hadith collectie. En allen veronderstellen dat jihad, oorlog betekent.

Mohammed zelf gaf het beste voorbeeld van kitman in de eerste periode van het mohammedanisme toen de moslims nog klein in aantal waren. De opdracht om openlijk de strijd met de niet-moslims aan te gaan werd uitgesteld tot zij met voldoende mensen waren. Zij moesten geduld bewaren tot het juiste moment. Volgens dit beginsel veranderde Allah na verloop van tijd zijn instructies. Een goed voorbeeld is het geval van alcoholgebruik. In het begin werd de consumptie van alcohol toegestaan (2:219), daarna beperkt (4:43) en uiteindelijk verboden (5:90). Er is geen verschil van mening onder moslims over het annuleren van eerdere richtlijnen door de ‘perfecte God.’
De Koran bevat veel van dergelijke ingetrokken verzen. De vroege Koran, in de periode van Mekka, liet de islam een religieuze tolerantie zien als zijnde een goddelijke bevel, maar de werkelijkheid was dat moslims de fysieke kracht niet hadden om dwang toe te passen. Toen de islam krachtiger werd na de vlucht naar Medinna, werden de ‘verzen van het zwaard’ aan de profeet ‘geopenbaard’ en werd expansie met geweld en dwang wettig verklaard.
Mark Gabriel, nu een christen, is een ex-moslim en voormalig professor in de geschiedenis van de islam op de Al-Azhar universiteit in Egypte. Zijn boeken geven op eenvoudige wijze een elementaire inleiding van de islamitische concepten. Mark Gabriel verdeelt islam en terrorisme in een jihad van drie fases;
  1. De zwakke stadia, wat betekent dat de moslims een kleine minderheid vormen.
  2. De voorbereidende stadia voor nr. 3.
  3. De stadia van jihad waar de moslims met een grote sterke minderheid vertegenwoordigd zijn.
Voor de volledigheid; Ook de start van een gewapende jihad zonder demografische meerderheid kan tot de mogelijkheden behoren. Zij proberen dan een deel van het land onder controle te krijgen, zoals dat eerder met India gebeurde waar een moslimminderheid Pakistan creëerde. Dit kan in de toekomst ook in Europa gebeuren. Moslims vormen 10% van de bevolking van Frankrijk. Wanneer hun aandeel groeit tot 15, 20 of 30 procent, kan er een burgeroorlog uitbreken.
Franse moslims accepteren een hoofddoekenverbod op scholen. Waarmee zij aangeven zich niet sterk genoeg te voelen om gewapend te rebelleren tegen de staat. Maar mogelijk is een gewapende strijd niet eens nodig omdat de verwachting is dat moslims uiteindelijk op een ”natuurlijke wijze’, demografisch een meerderheid zullen gaan vormen.
Ex-moslim Muhammed bin Abdallah zegt het in zijn boek “leaving islam””op zijn eigen manier; De islam heeft 2 sets van tanden. Eén daarvan is van ivoor, het andere gebit zit verborgen achter in haar kaken en wordt gebruikt om te kauwen en te verpletteren.”
Alle beschaafde dialogen en vredesbesprekingen hebben betrekking op de eerste periode van de islam in Mekka. Maar waar de islam sterk vertegenwoordigd is zie je een andere islam met wrede wetten en gedragingen.
In het westen van vandaag zitten de moslims nog in de zwakke fase maar de fase van jihad komt vroeg of laat. De werkelijkheid is precies het tegenovergestelde van wat de multi-culturisten beweren. Zij denken dat de botsing met moslims na verloop van tijd wel zal afnemen wanneer we aan elkaar gewend zijn. Dat doen ze niet. Ze zullen gevaarlijker en brutaler worden. Zij presenteren zich als gematigd maar steunen het terrorisme. Als we falen dit te begrijpen dan zie ik voor Europa een sombere toekomst.


De eerste kruistocht begon pas in 1095, na ruim 4 eeuwen jihad tegen andersgelovigen.

nadat 460 jaar eerder moslims voor het eerst
een christelijke stad aanvielen.

nadat 457 jaar eerder Jeruzalem door moslims werd islam 6 122veroverd.

nadat 453 jaar eerder moslims Egypte hadden veroverd.

nadat 443 jaar eerder door moslimlegers de eerste plunderingen op Italiaans grondgebied plaatsvonden.

nadat 427 jaar eerder de eerste belegering van het christelijke Constantinopel door islamitische troepen plaatsvond.

nadat 380 jaar eerder moslimlegers Spanje hadden veroverd.

nadat 363 jaar eerder de eerste aanval op Frans grondgebied door moslimlegers had plaatsgevonden.

nadat 249 jaar eerder Rome, de hoofdstad van het christendom door moslims werd aangevallen – plus na eeuwen van kerken verbranden, gedwongen bekeringen, het moorden en in slavernij brengen van christenen.

Tegen die tijd dat de kruistochten eindelijk begonnen, had het islamofasicme al twee derde van de christelijke wereld veroverd.