Heilige Koran! Soera 11

De eisen van de islam – volgen of vervolgt worden!

Zelfs profeet Hud die 3000 jaar vóór Mohammed leefde was volgens de Koran een echte moslim!

Van de hoofdstukken 2 tot en met 11, met in totaal 1589 verzen, prediken 366 verzen geweld, haat, onverdraagzaamheid en overheersingsdrang richting de ongelovige kaffer. Noem mij een ander geschrift, vermomd als een heilig boek van welk 23% van de inhoud de niet-moslims aanduiden als duivels, crimineel, hebzuchtig, gedoemd, dom en onrechtvaardig die gekruisigd, vernederd, vernietigt, bestreden en onderdrukt moeten worden.

 

Soera 11 bevat drie belangrijke ideeën.

    • Ten eerste waren alle belangrijke mensen uit de geschiedenis, met inbegrip Noach, plus alle joodse en christelijke profeten, Mozes en Abraham discipelen van Allah de maangod van Mekka.. Zelfs heidense profeten zoals ‘ Hud die leefde in de 3e eeuw v.Chr, waren echte volgelingen van il-Allah. Het volk van de ‘Ad verwierp profeet ‘Hud.’ Daarom vernietigden Allah deze mensen .
    • Ten tweede, het Allah-ding heeft als enige de vrijheid en de macht om gemeenschappen uit te roeien, met inbegrip van Ramses de tweede van Egypte voor het niet gehoorzamen aan Zijn opdrachten.
    • Ten derde gaan de ongelovigen naar het hellevuur, hun pijnlijke ondergang is een zekerheid.

Zo’n 18 verzen in dit hoofdstuk steunen geweld tegen niet-moslims en verduidelijken dat iedereen die niet tot de islam behoort naar de hel gaat. Een ‘zonde’ binnen de koran-theologie is Allah, Mohammed of de koran in twijfelt trekken. Je kunt daarvoor strafrechtelijk vervolgt worden. Geloven, goede werken, liefdadigheid en tolerantie bestaat enkel voor moslims onderling of voor iedereen die de islam bevordert. Ongelovigen zijn uitgesloten. De mensheid wordt verscheurt in twee delen waarbij de ongelovigen de oorlogsgebieden bewonen tegenover de vrome, gelovige, jihad voerende moslims die de mensheid moeten zuiveren van het zogenaamde ongeloof.


11:8 En als Wij hun straf uitstellen, zeggen zij: “Wie houdt hen tegen?” Ziet toe! Wanneer de dag komt zal niemand haar kunnen afwenden, en hetgeen zij plachten te bespotten zal op hen neerdalen.


11:16 Het zijn zij, die in het hiernamaals het hellevuur zullen ontvangen en hetgeen zij in dit leven verrichtten zal teniet gaan en hetgeen zij doen is vergeefs.


11:18 En wie doet meer kwaad dan hij, die een leugen over Allah bedenkt. Zij zullen voor Allah worden gebracht, en de getuigen zullen zeggen, “Dit zijn degenen die tegen hun God logen!” Geen twijfel! De vloek van Allah is op iedere niet-moslim.


11:26 Weet dat u niets dan Allah mag aanbidden, anders vrees ik voor u de kwelling van een pijnlijke dag.”


11:82 Toen Ons gebod kwam, keerden Wij die stad ondersteboven en Wij deden er brokken klei regenen.


11:94 En toen ons gebod kwam, redde wij door onze barmhartigheid en genade de gelovigen en een vergelding greep de niet-moslims zodat zij uitgestrekt [dood] in hun huizen lagen.


11:102 Zo treft uw God de steden die kwaad verrichten. Zijn aanpak is wreed en hard.


11:106 De ongelukkig zullen in het vuur zijn, zuchtend en steun zoekend.


11:107 En zolang er hemelen bestaan zullen zij er in vertoeven, tenzij de Heer anders beslist.


11:113 En wend u niet tot de onrechtvaardigen [ongelovigen], anders zal het vuur ook u raken en gij zult buiten Allah geen vrienden hebben noch zult gij geholpen worden.


 

Het is duidelijk. Volg de islam die nooit gedefinieerd, nooit geïdentificeerd, nooit uitgelegd is, of onderga de kwellingen en pijn in dit leven of het volgende. Georganiseerd en gecontroleerd door God. Ook de rest van deze soera bevat niets over ethiek, de gouden regel en vrije wil.

Of interreligieuze harmonie in de koran bestaat? Nee, moslims die dat wel beweren, die liegen. De koran is imperialistisch. Iedereen die zich verzet tegen de islam en het niet gehoorzaamd, moet sterven. Zo eenvoudig is het.

western-civilisation.com/