Soera 17 de israeliër

Ah, nu komen we tot de kern van de koran; racisme en de drang om te overheersen. Wordt geen vrolijke tekst.

door Ibn Sufi al Kitab.

Geloven gematigde moslims in de extreme en fundamentalistische koran? Als zij dit doen, hoe kunnen zij dan gematigd zijn? Kunnen de zogenaamde ‘liberale’ moslim met ondersteuning van soera’s, de islamitische gemeenschap bewegen zich aan de westerse zeden en beschavingen aan te passen?  Zo ja, hoe kunnen zij dan het uitgesproken racisme en de vastberadenheid om te overheersen in de koran verklaren? Zijn dergelijke ideeën verenigbaar met de westerse beschaving of met barbarij.
Deze soera is een duidelijk voorbeeld van islamitische haat tegen de Joden.

Vers 2 begint met de gebruikelijke claim dat alle Joodse profeten, eigenlijk afgevaardigden van maangod Allah waren,


2 ”Wij gaven Mozes het boek en maakten het tot een richtsnoer voor de kinderen van Israël. Neem niemand buiten mij als voogd.”


Oke, dus voor de duizendste keer in 176 pagina’s, wordt de lezer verteld dat alle Joodse profeten en leiders in feite moslims waren en dat ‘Wij’ of de moslims alles aan Mozes gaven; Woorden, boeken, bevoegdheden en openbaringen.

Waarom zou iemand deze onzin geloven? Hoe dan ook, het punt van deze soera zoals gegeven in het tweede vers is duidelijk en zeer repetitief – de Joden verlieten ‘het ware verlichtende pad’ van Allah en moeten om die reden worden vermoord.

In 586 v. Chr. werd de eerste joodse tempel alsmede hun natie door de Babyloniërs vernietigd. De Romeinen vernietigde de tweede tempel in 70 na Chr. als vergelding voor de 3e grote Joodse opstand. De Romeinen vernietigde niet alleen de heilige plaatsen van Jeruzalem, maar honderdduizenden Joden werden onder dwang uit hun staat verbannen en verwijderd en over het Romeinse rijk verspreid. Vandaar het uitgebreide Joodse netwerk en de Joodse invloed op Europa.
Maar blijkbaar waren de vernietigingen, verbanningen en het bijbehorende bloedbad niet het werk van Rome of de Byzantijnse Grieken. Nee, het was natuurlijk het werk van Allah. En het was uiteraard Allah die de Joden schuldig had bevonden en het was ook de ingebeelde Allah die de Grieken en de Romeinen op de joden had afgestuurd om hen te straffen, omdat zij het ware pad van God hadden verlaten en tot zondigheid waren vervallen.
Ook tijdens de periode van Mohammed waren de Joden de klos. Allah en zijn islamitische achterban hadden natuurlijk het volste morele en goddelijke recht om de Joodse gemeenschappen te ontheiligen zoals in;


17-16 ”En wanneer Wij Ons voornemen een stad te verwoesten, zenden Wij Ons gebod tot haar machthebbers, maar zij overtreden dit, derhalve wordt de verordening tegen haar van kracht, en verwoesten Wij haar geheel.”


Hoe vredig, gastvrij en rationeel is deze religie. Profeet Mohammed en Allah [beide dezelfde] beslissen wie wel of niet deugd. De stoute/foute mensen moeten allemaal worden gedood.

De ’wij’ in de koran – wat het ook is – zijn nogal sluw en vol van geweld en haat, is het niet? Deze soera of welke soera dan ook heeft weinig tot niets wat beschouwd kan worden als een ethisch richtsnoer, een gouden regel, menselijke waarden, verdraagzaamheid of spiritualiteit om het leven te verheffen. Nee, ook deze soera focust zich op de dood, bekering en racisme en de wil om te heersen/onderdrukken.

Er zijn drie verzen die zich met enige vorm van ethiek bezighouden.


31 zegt, “Dood uw kinderen niet…”,


De Arabieren in de 7e eeuw na Chr. deden aan kindoffer praktijken om heidense goden te bekoren. De Joden waren daar al mee gestopt rond 2000 v.Chr.


32 zegt, “houd u verre van overspel…” – is een goede regel en één die de koran siert.”


33 zegt, ”En doodt niemand die Allah heilig heeft verklaard, tenzij het met recht geschiedt.”


Deze ideeën gelden racistisch genoeg, enkel voor moslims. Niet islamitisch volk moet worden gedood of bekeert zoals ontelbare verzen duidelijk maken.”
Deel van de huidige Arabische jodenhaat is rechtstreeks gerelateerd aan de koran.

In deze soera wordt de gebruikelijke onzin over het gehoorzamen aan Allah afgewisseld met een visie zoals in;


17-58; Er is geen stad of Wij zullen die voor de Dag der Opstanding verdelgen of streng straffen. Dit staat in het Boek geschreven.”


Moslims hebben dus de goddelijke sanctie voor het uitroeien van niet-islamitische naties.


17-59 Identificeer alle niet-moslims als objecten voor terreur, “…Wij sturen alleen de tekenen door middel van terreur.” [Yusuf Ali]


Klinkt tolerant.

Deze soera vertelt de volgende kletspraat dat de joden oorspronkelijke aanhangers van Allah waren en dat zij nu moeten worden gedood omdat ze niet langer de koran volgen. Een boek dat volgens de Arabieren, de Joodse Torah heeft vervangen. Deze absurditeit is onthutsend. De Joden volgen hun heilige boek de Torah, dat 1600 jaar eerder werd geschreven dan de koran. De eerste joodse teksten werden 3000 jaar eerder gevormd via mondelinge overleveringen. Welk racistisch gedrocht onderwijst dergelijke ideeën?

Deze soera is weinig aanbevelenswaardig. Het herhaalt de vermoeiende, ondeskundige en irrationele claims dat eerder in vorige hoofdstukken ter sprake waren gekomen. Het heeft geen metafysisch, spiritueel of moreel programma dat de waardigheid heeft om te vermelden. Het is slecht geschreven en nog slechter georganiseerd. De koran toont eerder het bewijs van een waanzinnige racistische ideologie, dan een bewijs van beschaving en vrede. Maar dat is helaas het doel van de koran; overtuigen, veroveren en doden.

western-civilisation