Soera 28 het verhaal

door Ibn Sufi al Kitab.

Er is niets in ‘Het verhaal’ dat zelf maar een beetje spiritueel is.
In plaats daarvan is het een extreme preek, grotendeels over predestinatie.
Allah – wat het ook is – controleert alles. De mens is onbelangrijk.
Blind gehoorzamen, meer niet.
Deze soera is enkel het zoveelste voorbeeld van islam’s onverschilligheid jegens humanistische waarden.
Volgens de fantasten die de koran schreven, waren Mozes en alle Joodse profeten in dienst van de maangod Al-lah:


28:30 “O Mozes! Voorwaar ik Allah, Heer van de werelden…”


De 5.000 jaar oude Mekkaanse traditie van maan-aanbidding, heeft niets gemeen met het Joodse geloof.
Mozes schreef de eerste boeken van het Oude Testament. Hij was een geletterde Joodse raadsman en tevens de eerste leider, die de Joodse tradities voor gedrag en ethiek op schrift stelde. Zijn werk heeft bijgedragen aan het metafysische en morele fundament van de moderne beschaving. Mozes was niet alleen de patriarch van het Joodse geloof en de voorvader van verschillende Joodse profeten als Elia, David, Benjamin en Jezus. Maar hij was een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis sinds zijn ideeën en leiderschap hebben bijdragen aan de hervormingen van het menselijk bestaan zodat beschaving en vooruitgang van de mensheid kon slagen.
Het is duidelijk dat in een strijd om de enige echte goddelijke ideologie, moslims iedere mogelijkheid aangrijpen om Mozes te islamiseren. Het vernietigd de Joodse tradities en het geeft islam direct geloofwaardigheid, wanneer het claimt dat Mozes een volgeling van de islam zou zijn.
Het is natuurlijk een hopeloze pathologische geschiedenis, dat Joden eigenlijk moslims zouden zijn en Mozes, een man gewijd aan joodse idealen die weinig gemeen hebben met de islam, op belachelijke en simplistische wijze wordt herschreven in een volgeling van de bloedige, immorele, discriminerende en gewelddadige mohammedaanse cult.


28:43 “En Wij gaven het Boek aan Mozes nadat Wij de vroegere generaties hadden vernietigd als een duidelijk bewijs voor de mensen en als leidraad en genade, opdat zij er lering uit mochten trekken.


‘Wij’ de moslims – een ideologie dat 2000 jaar na Mozes is ontstaan – gaven dus aan Mozes de aanwijzingen in het schrijven van de joodse wetten en tradities en hielp Mozes met het schrijven van zijn boeken over de Joodse ethiek. Maar wie zouden die aanwijzingen dan gegeven hebben? De maangod? Een Arabische analfabeet als Mohammed? De koran zegt er niets over. Het is absurd dat het mohammedanisme aanspraak wil maken op de werken van Mozes, maar dat is wat die verduivelde koranschrijvers, ons willen doen geloven.


28:48 “Maar toen de waarheid van Ons tot hen kwam, zeiden zij: “Waarom is hem niet hetzelfde gegeven als wat aan Mozes werd gegeven?” Verwierpen zij datgene niet, wat Mozes voorheen was gegeven?”


Met andere woorden, de islam claimt dat de islamitische openbaringen niet alleen naar de Arabieren zijn gezonden maar ook al 2000 jaar eerder aan Mozes en zijn volk. De Joden wachten trouwens nog steeds op deze vermeende openbaringen.

Maar de reden is simpel. Allah is almachtig en vind het niet nodig om ’tekenen’ te geven. Allah helpt wie hij wil. En hij vermoordt wie hij niet mag.
Zo eenvoudig is het.


28:56 “.. .maar Allah leidt wie Hij wil; en Hij kent hen het beste die geleid willen worden.”


28:58 “Hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd die trots waren op hun middelen van bestaan! En daarginds waren hun woonplaatsen die op enkele na niet meer bewoond worden. En Wij zijn het die daarvan de erfgenamen werden.


Moslims claimen niet alleen de erfgenamen van het Joodse geloof te zijn, maar ook van de vooruitgang en de beschaving van het Joods-christendom.
Zowel de joden als de christenen waren beslist superieur aan de mohammedaanse heidenen in de 7e eeuw.
Er waren veel Joodse en christelijke plaatsen en centrale markten in Arabië en de meeste waren welvarend en beschaafd en veel verder dan wat de Arabieren konden produceren. Een feit dat tot heden nog steeds bestaat.
Het Christelijke Byzantijnse rijk was rijkelijk ontwikkeld met hun wetenschap, onderwijs en handel. De Arabieren waren daarentegen arm, ongeletterde, barbaars en onontwikkeld.
De islam is dus een verenigende ideologie en concept dat de verarmde Arabische stammen heeft samengebracht.

Allah’s uitverkorenen zijn de Arabieren en Allah garandeert hen dominantie over de gehate Joden en de christenen;


28:68 “Uw Heer schept en kiest wat Hij wil, zij (de afgodendienaren) hebben geen keus. Glorie zij Allah en verheven is Hij boven alles wat zij met Hem vereenzelvigen.


Predestinatie en de wil om te overheersen is een fascistische concept. Het vraagt een blind geloof, met uitsluiting van humanisme, kritisch debat of wetenschappelijk onderzoek. Allah is de wet en hij besluit wie zal zegevieren en wie naar de hel zal gaan, waar de vernietiging wacht. Dat is het.
Dus onderwerpt u aan Allah, kruip voor hem en hoop dat hij medelijden met u heeft en dat u met zijn genade beloont wordt.
Dit is geen religieus gebod, noch een tekst over spiritualiteit. Het is een leus van intolerante fascistische onderwerping en het is niet anders dan wat Hitler eiste; dat de naties van Europa hulde en eerbied moeten schenken aan zijn graftombe als nazi-superioriteit.