Westerse Koranscholen zijn ”terroristen fabrieken”

Door Dr. Nicolai Sennels, psycholoog en auteur,


Hoe kun je normale mensen in moorddadige en haatdragende psychopaten veranderen die blindelings hun totalitaire systeem gehoorzamen, die de autoriteiten beteugelen en die onschuldige mensen doden? In het kort: Hoe maak je een terrorist.
Gewelddadige en moordzuchtige politieke, etnische en religieuze regimes hebben door de geschiedenis heen dezelfde effectieve methoden gebruikt. De werkwijze bestaat uit twee eenvoudige stappen die steeds opnieuw worden herhaald:

  • Je dwingt een persoon om de leerstellingen van het systeem steeds opnieuw voor maanden en jaren te herhalen totdat hij elk woord uit het hoofd weet zodat het zijn of haar hele manier van denken doordringt als de enige waarheid waarin zij mogen geloven.
  • Je begint de persoon te slaan en maakt hem bang [willekeurig en met harde hand]. En om in staat te zijn dit lichamelijke en psychische lijden te kunnen verdragen wordt hij of zij gedwongen emotioneel ongevoelig en harteloos te worden ten einde de gevoelens van woede, frustratie en angst te verhogen – gevoelens die vervolgens tegen de vijanden van het systeem worden gericht.

Op deze manier heeft een persoon wiens hele wezen is doordrongen van de leer van het systeem het vermogen verloren, zijn eigen pijn en dat van de ander te voelen. Wat je krijgt is een emotioneel koud persoon die blindelings de autoriteiten van hun politieke of religieuze doctrine volgen. Als u deze methode toepast op een kind dat in een ontwikkelingsfase van zijn persoonlijkheid zit, zal de geleerde doctrine gewoon een deel van de persoonlijkheid van het kind worden. Ook de psychologische impact van de fysieke mishandeling zal dieper zijn. Als kinderen en jongeren afhankelijk zijn van de erkenning van volwassenen, dan zijn ze makkelijker te beïnvloeden.

Als  kinderpsycholoog was ik geschokt om te beseffen dat dit met miljoenen moslim kinderen in zowel de islamitische wereld en het westen gedaan wordt. In tienduizenden madrassa’s en Koranscholen over de hele wereld moeten studenten de teksten uit de Koran en de Hadiths herhalen tot zij het uit hun hoofd kennen. Zij krijgen te horen dat zij elk woord moeten geloven en kritische vragen worden niet getolereerd.

Het is in deze scholen normaal dat onschuldige en weerloze kinderen willekeurig worden geslagen en vernederd door de docenten en oudere studenten, die zelf emotioneel vernietigde wezens zijn doordat zij als kind dezelfde behandeling kregen die zij nu op deze kinderen toepassen. Ze verpersoonlijken de doelstelling: de misbruikte wordt de dader.

Groot-Brittannië telt meer dan 2.000 madrassa’s, waar meer dan 200.000 kinderen vanaf hun vierde jaar op doordeweekse avonden de Koran wordt onderwezen.
Onderzoeken wijzen uit dat extreem geweld in de Britse madrassa’s gebruikelijk is: “volgens interviews met slachtoffers in het noorden van Engeland zijn studenten gestompt en geslagen en aan hun oren getrokken.” Bij een ander was er tegen zijn hoofd geschopt als een voetbal. Een meisje met de naam Hiba werd door haar madrassa leraar zo hard geslagen dat zij aan haar oor gewond raakte en daarvoor een medische behandeling moest ondergaan.”
Docenten vertellen de kinderen te straffen wanneer zij een woord op een verkeerde wijze uitspreken of een vers uit de Koran vergeten. Een prive-detective had gemeld dat de slachtoffers het misbruik hebben geaccepteerd. Ze maken er zelf grappen over. Het is een geaccepteerde cultuur.

In een ander onderzoek werd bekend gemaakt dat kinderen worden onderwezen om niet-moslims te haten. Een leraar wees naar buiten en zei; Jullie zijn niet hetzelfde als de niet-moslims daarbuiten. Al die verdorvenheid op straat, mensen die geen hijab dragen, mensen die roken… je moet het haten, je moet het haten om daar op straat te wandelen. “” Hetzelfde onderzoek meldt dat de leraar in een tijdsbestek van minder dan drie uur, kinderen van 6 jaar minstens tien keer geslagen heeft. Ook hebben twee oud studenten een kind gedreigd hem met een tafel te slaan.

Deze verslagen komen uit het westen waar duizenden madrassa’s bestaan en miljoenen moslimkinderen de traditionele islamitische leer krijgen voorgeschoteld. Velen van hen worden fysiek en psychologisch getraumatiseerd. Uit onderzoek blijkt dat in de islamitische cultuur de “morele opvoeding verwaarloosd lijkt te worden ten gunste van de straffen,” wat ook blijkt uit de brede acceptatie van het kindermisbruik door de ouders van deze kinderen. Iedereen is vrij om te zoekan naar video’s op b.v. youtube, die over madrassa’s in islamitische landen gaan en waar de omstandigheden nog erger zijn.

Gezien vanuit het perspectief van een kinderpsycholoog, zijn de madrassa’s en Koranscholen letterlijk terroristen-fabrieken dat binnen westerse landen een leger – achtige moslimbevolking van jongeren en volwassenen creëren. Vanaf jonge leeftijd zijn ze gehersenspoeld te denken dat elk woord van de Koran letterlijk moet worden genomen. Door de fysieke en psychologische straffen zijn het hatelijke en emotioneel ongevoelige wezens geworden. Om de gewelddadige cultuur op Koranscholen en madrassas te stoppen, vereist vele jaren van toezicht en controle.

Dit geldt ook voor het wijzigen van specifieke patronen van de islamitische cultuur met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen. Maar gezien hun falende integratie in niet-islamitische culturen, hebben de fundamentele culturele waarden en het gedrag binnen de islamitische gemeenschappen bewezen dat veranderingen bijna onmogelijk zijn. En stel dat wij ondanks de immense taak het voor elkaar krijgen om dit soort kindermisbruik uit te roeien, dan nog zijn deze kinderen vrij om de koranverzen letterlijk te nemen en ze uit hun hoofd te leren, zoals islamitische terroristen dat ook doen. Miljoenen kinderen wonen in madrassa’s en wanneer zij en hun latere generaties opgroeien, zullen de gevolgen groot zijn.