Christenen

Koran 5:17
Het zijn ongelovigen die zeggen: ‘De Messias, zoon van Maria, is God.’


Koran 5:51
Gelovigen, neem Joden en christenen niet tot uw vrienden. Zij zijn slechts vrienden onder elkaar en beschermen elkander.


Koran 5:72
De ongelovigen zeggen; ‘God is Christus, de Messias, de zoon van Maria.’ Maar de Messias zei enkel: ‘Oh kinderen van Israël! Aanbid Allah, mijn God is uw God.’


Koran 88:1
Heeft u het verhaal bereikt over de verpletterende (catastrofe)? Sommige gezichten (Joden en christenen) zullen die dag worden vernederd [in de hel], neergeslagen en verschroeid door het brandende vuur, terwijl zij kokend water drinken.”


Koran 9:29
Bestrijd degenen die niet in Allah en in de laatste dag geloven, of bestrijdt degenen die niet verbieden wat Allah en zijn boodschapper hebben verboden en de enige ware godsdienst (islam) ontkennen. Totdat zij de belasting betalen als onderwerping en erkenning van onze superioriteit.”


Koran 4:55
Oh mensen van het boek! Onze boodschapper is naar u toegekomen om te onthullen wat u in uw geschriften verbergt. Er is van Allah een nieuw licht [Mohammed] en een helder boek [Koran] gekomen.

Koran 5:47
”Laat de mensen van de evangelie beoordelen wat Allah heeft geopenbaard. Als zij mislukken in hun beoordeling, dan zijn zij [niet beter dan] degenen die rebelleren.

Koran 5:57
“Gelovigen, maak geen vrienden die uw religie bespotten, die de joodse en christelijke geschriften hebben ontvangen of die uw geloof afwijzen, vrees Allah.

Koran 5:73
Die beledigen zijn zeker de ongelovigen die zeggen: ‘God is één van de drie-eenheid. Als zij niet ophouden met deze godslastering, voorwaar, een pijnlijke straf zal hen overkomen.

Koran 5:75
Wij kunnen niet instemmen met de eed van joden. Hun onbetrouwbaarheid is zo groot, zij zweren op ontrouw.


Koran 5:80
”Je ziet velen van hen die zich aansluiten bij de ongelovigen. Onwaardig zijn hun zielen. De toorn van Allah is op hen en in kwelling zullen zij verblijven.”


Koran 5:82
”De Joden en de ongelovigen [gedefinieerd als christenen in 5:73] zijn het felst in haat tegen de moslims.”


Koran 2:111
Zij zeggen: ‘Niemand zal het paradijs binnengaan, tenzij u jood of christen bent.’ Dat zijn hun (ijdele) wensen. Zeg: ‘toont uw bewijs als gij waarachtig zijt. Neen, wie zich overgeeft aan Allah zal beloont worden, er zal geen vrees of treurnis over hen komen. De Joden zeggen: ‘de christenen volgen niets; en de christenen zeggen: ‘De Joden volgen niets. Maar Allah zal tussen hen een ruzie teweegbrengen.”


Koran 9:30
”De Joden zeggen dat Uzair de zoon is van Allah, en de christenen zeggen dat de Messias de zoon is van Allah. Zij herhalen de woorden van ongelovigen die voor hen waren. Allah vecht tegen hen, vervloekt hen en vernietigd hen. Hoe pervers zijn zij.


Koran 9:34
O, gij die geloven, vele priesters [Joods] en monniken [christenen] verteren de rijkdommen der mensheid door leugens en leiden de mensen af van de weg van Allah. En degenen, die goud en zilver begraven en het niet voor de zaak van Allah besteden, deel hun het nieuws mee van een pijnlijke marteling. Op de dag des oordeels zal de hitte uit het hellevuur uw voorhoofd, zijkant en rug brandmerken. Dit is de schat die u voor uw zelf hebt opgespaard.’


Koran 2:146
“Degenen aan wie Wij het Boek gegeven hebben erkennen dit zoals zij hun zonen erkennen, maar voorzeker, sommigen hunner verbergen willens en wetens de waarheid.


Koran 3:56
”De gelijkenis van Jezus is voor Allah als die van Adam. Hij schiep uit het stof en zeide tot hen ‘wees’ en hij was.”


Koran 3:60
“De waarheid komt alleen van Allah. Dus niet van degenen die twijfelen of betwisten. Als er een meningsverschil is ontstaan doordat er informatie tot u gekomen is, verzamel uw zonen met vrouwen onder elkaar en vraag vurig of Allah een vloek wil uitroepen op diegenen die liegen.


Koran 3:61-62
Als iemand met u verschilt over de vraag of Jezus goddelijk is, vlucht van hem weg en vraag of Allah hem wil vervloeken. Dit is de waarheid: Er is geen Ilah (God) behalve Allah; en Allah – hij is de Almachtige, de Alwijze. En indien zij zich afkeren, Allah is op de hoogte van deze onruststokers.


Koran 3:67
“Abraham was geen Jood, noch een christen, maar hij was een ware Moslim. Hij gaf zich over aan Allah, en hij behoorde niet tot de afgodendienaren.”


Koran 8:52
“Ze brachten dit over zichzelf. Hun zaak is als dat van de Farao en van degenen vóór hen. Ze weigerden en verwierpen de openbaringen van Allah en Allah vernietigde hen als straf voor hun misdaden. Allah is streng in zijn straffen.”


Koran 4.171
“Oh mensen van het boek (christenen), wees niet fanatiek in uw geloof en vertel over Allah niets anders dan de waarheid. De Messias die de zoon is van Maria, was slechts een boodschapper van Allah, niets meer. Dus geloof in Allah en niet in een drie-eenheid. Een zoon verwekken staat verre van Zijn heerlijkheid.


Koran 3:47
“Maria zei: ‘O, mijn heer! Hoe kan ik een zoon hebben wanneer geen man mij heeft aangeraakt?’ Hij zei: ‘Allah maakt wat hij wil. Hij zegt ‘wees’, en het bestaat.’’


HADITH

Ishaq 552
Quraysh had afbeeldingen in de Ka’aba gezet, inclusief twee van Jezus en één van Maria. Mohammed gaf het bevel om de afbeeldingen te verwijderen.”


Tabari VIII 130
De Messias, Christus en de zoon van Maria, was niet meer dan een boodschapper; Vele boodschappers die vóór hem hadden geleefd moesten ook eten… Zie hoe Allah zijn tekenen duidelijk maakt. Zie op welke manieren zij worden misleid!”


Tabari IX:15
“Eén van de Ansari die de getroffenen aan het bestelen was, kwam een Thaqif jongen tegen. Hij ontdekte dat hij een onbesneden christen was en schreeuwde; ‘Allah weet dat de Thaqif onbesneden zijn.“


Tabari IX:86
”Laat je door Joden en christenen niet ompraten, hun taak is enkel de jizyah beschermingsgeld betalen.”


Bukhari:V4B55N607
“De apostel van Allah zei, ‘In de nacht van mijn hemelvaart zag ik Jezus met een rood gezicht alsof hij net uit een badkamer kwam.”


Bukhari:V4B55N657
Allah’s boodschapper zei:”Isa [jesus] zal binnenkort neerdalen onder jullie moslims en de mensheid gaan beoordelen naar de wet van de koran. Hij zal het kruis breken en de varkens doden [joden]. Isa was voor zijn dood een gewoon mens en zal op de dag der opstanding tegen de christenen getuigen.


Bukhari:V4B55N658
Allah’s boodschapper zei: Hoe zal je het vinden als de zoon van Maria neerdaalt en de mensheid beoordeelt naar de wet van de Koran en niet naar de wet van het Evangelie.”


Bukhari:V4B55N651-2
Ik hoorde de apostel van Allah zeggen: ‘Ik sta van iedereen het dichtst bij Jezus.  Er is geen profeet tussen mij en Jezus. Alle profeten zijn vaderlijke broeders; hun moeders zijn verschillend, maar hun godsdienst is één.’”


Bukhari:V4B56N814
Er was een ex-christen die de openbaringen voor de profeet opschreef. Later keerde hij terug naar het christendom en had de gewoonte om te zeggen: ‘Mohammed weet niets, behalve wat ik voor hem schreef. “


 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.