Soera 43 gouden juwelen

Door Ibn Sufi al Kitab

Soera 43 is opmerkelijk weinig anders dan de eerste 42 soera’s. Herhaald de waanzin niet voortdurend zichzelf? De Koran is zo repetitief dat je wel een onontwikkelde barbaar moet zijn om het te lezen en te geloven. Er staat in de eerste 43 hoofdstukken geen intelligent plan van ethiek of metafysica.
De bevelen op elke pagina zijn nogal van een deprimerende eentonige aard; bidt enkel tot Allah en gehoorzaam de zogenaamde ‘profeet’ Mohammed – voldoet u niet aan wat de Koran dicteert dan zult u worden gedood en verbrand in de hel. Joden en christenen zijn minderwaardig aan moslims en moeten dus bekeerd of gedood worden. Beschouw deze soera 43:


43:7,8 “Er was nooit een profeet die zij niet bespotte. Dus wij vernietigden de sterkste onder (hen) naar voorbeeld van eerdere volkeren.”

Zo’n zin kan men op bijna elke pagina in de Koran vinden. Alle oude Joodse en christelijke profeten waren echte moslims. Wanneer hun bevolking deze ‘moslims’ verwierpen, vernietigde de maangod Ali-ilah hen.  Zo kwamen oude rijken in opkomst en zo gingen zij ten onder. Het was allemaal het werk van Allah.
De belofte van een hiernamaals voor moslims met de juiste discipline was een belangrijk kenmerk en een aantrekkingskracht voor bekeerlingen. Wees een goede moslim en je vindt jezelf terug in een gelukkig hiernamaals met goud, sex en wijn:


43:11,71 ”En Hij die het water in juiste hoeveelheden uit de hemel laat neerdalen, doet een dood land herleven. Zo zult ook gij worden opgewekt. Er zullen gouden schalen en bekers worden uitgedeeld en er zal daarin alles zijn wat de zielen zich wensen en waar de ogen van genieten. En gij zult daarin vertoeven.”

Een goed moslim zijn betekent voor het grootste deel het volgen van wetten en rituelen. Dit omvat ook het haten van joden en christenen. Als u de maagden, het goud, de wijn in het hiernamaals wilt, gefaciliteerd door de maangod Allah, dan kunt u beter Joden en christenen met hun kwade manieren vermijden;


43:80 “Denken zij dat Wij hun heimelijk overleg niet horen? Ja zeker! Onze boodschappers bij hen schrijven alles op.”


Kan de ongeletterde en zelfverklaarde profeet nu ineens wél schrijven? Ongelovigen kunnen zich niet voor de almachtige maan verbergen. Zodra hij achter hun plannen komen, zijn ze gedoemd:


43:74,75 ”De schuldigen zullen zeker de kastijding der hel ondergaan. En deze zal voor hen niet verlicht worden.”


Als u als moslim afdwaalt richting het pad van de ongelovige, moet u zich van..


43:89 “..hen afkeren, en zeggen ‘vrede!’ “Maar spoedig zullen zij weten!”


Met andere woorden, negeer en wend u af van de ongelovige joden en christenen en Allah zal zijn vergelding aan hen opleggen. Hel is hun lot. Als goede moslim volgt u de dictaten van de cult en u zal gezegend worden. Maar als u van de islam afwijkt en een afvallige wordt of als u een jood of christen bent en u zich niet naar de maancult bekeerd en de glorieuze kracht van de God uit Mekka blijft negeren, dan bent u gedoemd.


43:43 “De Koran is inderdaad de boodschap voor u en uw volk en snel zullen jullie de rekening gepresenteerd krijgen.”


De rekening gepresenteerd krijgen betekent een eeuwigheid durende straf, hellevuur en marteling. De meeste oude volkeren deden alsof zij moslim waren om een dergelijk lot te voorkomen. Angst, haten, dreiging, dwang en voorspellingen van eeuwige verdoemenis is geen godsdienst van vrede, dankbaarheid of mededogen. Het zijn uitdrukkingen van oosterse tirannie en fascistisch heidendom – dat is wat de Arabische maancult altijd is geweest. Een cult, gefascineerd door dood, macht en het doden van degenen die niet de Mekkaanse maangod Al-Allah volgen.