Soera 4

Ongelovigen zijn gewoon te onwaardig om met moslims samen te leven.

door Ibn Sufi al Kitab


4:14 En wie ongehoorzaam is aan Allah en Zijn gezant en Zijn bepalingen overtreedt, die zal Hij binnenvoeren in een vuur waarin hij altijd zal blijven, een vernederende straf.


Soera 4 is een eigenaardig hoofdstuk. Het heeft grofweg twee onderwerpen.

 • Het eerste onderwerp beschrijft hoe uw vrouwen te behandelen,
 • te trouwen,
 • seks te hebben,
 • te verhandelen,
 • te bezitten en beheren,
 • wanneer u hen kunt slaan [4-34]
 • trouwen met een slavin.
 • als ook de mate van gehoorzaamheid en steun die van vrouwen verwacht mogen worden. Onder deze vrouwen wordt bedoeld de echtgenotes, seksslavinnen, dochters en zelfs schoonmoeders.

Dit soort ideeën hebben niet eens een relevantie met de middeleeuwen laat staan met een moderne sociale structuur.

Het tweede onderwerp is natuurlijk de inbreng van het gebruikelijke jihadistische geweld. Uit 176 verzen in dit hoofdstuk, pleiten 47 verzen duidelijk voor geweld, jihad en intolerantie jegens de niet-moslims, ofwel bijna 30%.
Islam heeft twee grote obsessies – vrouwen en ongelovigen – zo ook in dit hoofdstuk.

De 47 verzen die geweld prediken tegen ongelovigen zijn in volgorde:

1) 14, 2) 30, 3) 31, 4) 37, 5) 38, 6) 42, 7) 44, 8) 45, 9) 46, 10) 47, 11) 48, 12) 50, 13) 51, 14) 52, 15) 53, 16) 55, 17) 56, 18) 74, 19) 75, 20) 76, 21) 22, 77) 78, 23) 84, 24) 88, 25) 89, 26) 93, 27) 95, 28) 104, 29) 115, 30) 117, 31) 121, 32) 137, 33) 138, 34) 139, 35) 140, 36) 141, 37) 142, 38) 144, 39) 145, 40) 151, 41) 155, 42) 157, 43) 161, 44) 167, 45) 168, 46) 169) 170) 47)

De volgende kernwoorden hebben betrekking op degenen die naar de hel gaan,

 • gepijnigd,
 • vernederd,
 • gekruisigd
 • geëxecuteerd.

Bovenstaande kernwoorden betreffen diegene die

 • onrecht plegen,
 • oneerlijk zijn,
 • stelen,
 • liegen,
 • bedriegen,
 • maatschappelijke verdeeldheid creëren,
 • polytheïsme praktiseren [bijv. christendom],
 • valse goden aanbidden [de Joden],
 • crimineel zijn [alle niet-moslims]
 • of die de moslimgemeenschap weigeren te ondersteunen met belastingbetalingen, gastvrijheid en eerbied.

Het lelijke feit over de koran en de islam is natuurlijk dat iedereen die geen volgeling van Mohammed of Allah is [in de context van de koran kunnen Mohammed en Allah als dezelfde worden beschouwd]; allemaal voldoen aan één of meer van de bovengenoemde omschrijvingen.

Cult-regel; als u buiten deze cult staat, bent u een criminele polytheïst en een aanstichter van sociale ontwrichting. Deze feiten moeten vooral in gedachten worden gehouden bij het lezen van de koran. Zoals 4:30 en 4:92 vermelden, mag een ongelovige nooit een moslim doden [maar een ongelovige doden is prima]:


4:30 Oh gelovigen, eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze, maar slechts met wederzijdse overeenstemming. En doodt elkaar niet.


4:92 Een gelovige mag nooit een (andere) gelovige doden, behalve per vergissing.


Vergelijk dit sentiment met het volgende vers;


4:56 Degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het vuur laten binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden ervoor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan.


Soera 4 is een verontrustende tekst. Net als de andere lange soera’s bevat een groot deel weinig meer dan een tirade van geweld tegen degenen die geen moslim zijn.

Enkele extreme verzen


4-74 Laten zij die het tegenwoordige leven verkopen voor het hiernamaals dan strijden op Allah’s weg en wie op Allah’s weg strijdt en gedood wordt of de overwinning behaalt, hem zullen Wij een geweldig loon geven.


4-76 Strijd voor de zaak van Allah, want de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de vrienden van satan.


4-84 Strijd dus op Allah’s weg — jij wordt slechts persoonlijk aansprakelijk gesteld — en spoor de gelovigen aan. Misschien dat Allah het geweld afwenden van hen, die ongelovig zijn.


4-89 En als zij zich afkeren (van de islam), grijp hen dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden. En neemt uit hun midden geen vrienden en geen helpers.


4-144 Jullie die geloven! Neemt niet de ongelovigen als medestander. Wensen jullie van Allah een duidelijker bewijs?


Bestrijdt de ongelovigen. Vertrouw hen niet of neem hen niet als vrienden. Als u de cult verlaat zul je worden gedood. Gehoorzaam Mohammed [of Allah] en heb controle over uw vrouwen.

Het bovenstaande klinkt als het geraaskal van een cult, niet een theologie van vrede, liefde en interreligieuze tolerantie. Deze suggestieve ingeprente verzen van suprematie moeten de mohammedaanse geest vervormen in een zekere mate van superioriteitszin en de wil om te heersen.

western-civilisation