Soera 57: Het ijzer.

door Ibn Sufi al Kitab

Samengevat is de koran een politieke theologie van strijden en overheersen in een wereld van de islam tegen de rest. De goede zijn de moslims. De rest zijn de geminachte ongelovigen, afgodendienaars en eigenzinnige zielen die of tot de islam moeten worden bekeerd, of moeten worden onderdrukt door de ware uitverkorenen, de prachtige en perfecte moslims, die het ‘ijzer’ gebruiken om er oorlogen mee te voeren. Een materiaal dat uiteraard door Allah aan de mensheid geschonken is. [4000 v.Chr. werd al ijzer gewonnen om er materialen mee te vervaardigen]


“.. Wij hebben ijzer neder gezonden, waardoor er een grote strijd doch ook grote voordelen voor het mensdom ontstaan, opdat Allah degenen moge onderscheiden die in het ongeziene, Hem en Zijn boodschappers helpen.” [57:25]


Volg de cultleider Mohammed en buig voor Allah de maangod. Als je dat doet dan zult u beloond worden.


“…Uw tehuis zal het vuur zijn; dat is uw vriend en een slechte bestemming!” [57:15]


Hoe tolerant en begripvol. Wat een religie! Zoals gebruikelijk zijn alle uitvindingen, al wat geschapen is of andere belangrijke dingen vanzelfsprekend, islamitische ideeën. Niet alleen ijzer is door Allah geschonken, maar ook dag en nacht, licht, regenbogen, wolken, gereedschappen, huizen, voedsel, aardewerk, kleding, karren, paarden, zwaarden, palmen, dadels, melk en de lijst van Allah’s zegeningen zijn eindeloos. Hij creëerde het allemaal.

De mens is zoals bekeken door de koran een nutteloze entiteit. U hebt geen vrije wil en u kunt niets scheppen, het is Allah die alles creëert en veroorzaakt. Uw enige taak is zwijgen en de onzichtbare Allah gehoorzamen. In feite moet uw onderwerping naar de maancult dusdanig volledig en totalitaire zijn, dat u uw bezit aan Allah schenkt om jihad of oorlogen tegen de onreine ongelovigen te ondersteunen:


“Voor degenen die in liefdadigheid een mooie lening geven aan Allah, deze lening zal voor hen vermenigvuldigd worden, bovendien zullen zij een eervolle beloning ontvangen.” [57:18]


Een lening aan de Schepper? Wat een gekkies. De enige reden dat u geld leent aan de leiding van de islam is ten behoeve voor de verspreiding van de islam en voor het verwerven van ‘ijzer’ voor het voeren van Jihad. Deze zin die tweemaal wordt herhaald [57:11 en 18], maakt duidelijk dat Allah uw geld wilt hebben, want het zelf scheppen kan schepper Allah aka Mohammed, niet.

Liefdadigheid zoals het in de Joodse of christelijke traditie wordt bedoeld, bestaat in de islamitische wereld niet. Er zijn twee goede doelen in de islam.

1] De zakat of welzijnsbelasting wordt gebruikt als een donatie voor economische steun. Alleen arme moslims ontvangen de zakat, niet-moslims zijn hiervan uitgesloten.

2] Dergelijke ‘liefdadigheid’ dient tevens als financiele steun voor de uitbreiding van de islam door middel van oorlogen, propaganda en bekeringen, de bouw van moskeeën en het kopen van ijzer als materiaal voor het voeren van oorlogen.


Geloof in Allah en Zijn boodschapper en geeft datgene weg waarvan Hij u erfgenamen heeft gemaakt. En zij onder u die geloven en besteden (als liefdadigheid) zullen een grote beloning ontvangen.’’ [57:7]


Geef uw geld, en strijd om de islam uit te breiden. Het is vrij duidelijk is het niet? En natuurlijk zullen de anti-westerse multiculti huichelaars jammeren dat islamitische liefdadigheid niets anders betekent dan het helpen van armen en onderdrukten. Maar deze soera maakt duidelijk dat islamitische liefdadigheid enkel voor moslims is bedoelt. Een belangrijke taak voor alle moslims is het verwerven van ijzer ter ondersteuning van de jihad. Een oorlogszuchtige agenda interpreteren als goedaardige intenties, maakt je niet progressief of genuanceerd. Het betekent alleen dat u dom bent.

Deze soera bevat geen vers met een ethische code. Het bevat wél 5 verzen die ongelovige een pijnlijke dood in de hel voorspellen. En in 14 andere verzen wordt er herhaalt dat Allah de enige macht in het universum is en dat mensen geen invloed op gebeurtenissen hebben, en dus ook geen vrije wil hebben. Nog eens 6 verzen reciteren dat u de gekozen boodschapper Mohammed moet volgen, aangezien hij de belichaming van het ware geloof is.


”Wat scheelt u dat gij niet in Allah gelooft, terwijl de boodschapper u roept om in uw God te geloven.”[57:8]


Vier andere verzen informeren de lezer dat alle Joodse en christelijke praktijken, ideeën, profeten en overtuigingen, machteloos zijn tegen Allah, de god van de islam.


Dat de mensen van het boek mogen weten dat zij geen macht hebben over de genade van Allah – genade is in handen van Allah en geeft genade aan wie hij wil. [57:29]


Samenvattend vragen 18 van de 29 verzen om kritiekloze en slaafse onderwerping aan Allah en zijn boodschapper.

Is dit een ‘religie’? Het klinkt voor mij als onvolwassen, absurd en psychotisch gezwam. Het thema ‘het ijzer’ is vrij duidelijk. Moslims moeten aan deze ideologie geld geven, zodat het ‘ijzer’ kan kopen. IJzer is door Allah gecreëerd als een geschenk aan de mensheid. Met behulp van het ijzer moet het islamitische geloof alle andere religies overheersen. De niet-moslims op deze wereld zullen verliezen, omdat de islamitische maangod dat heeft besloten.

Met andere woorden, het is tevergeefs dat anderen de cult van Allah proberen te weerstaan. Zijn volgelingen moeten zegevieren omdat ze de enigen zijn die de heilige wetten volgen zoals vastgesteld door de boodschapper en zijn onzichtbare Allah.

Deze soera overtuigt en steunt de opvatting dat de islam het meest extreme heidense fascisme is dat ooit werd uitgevonden. Verdraaid, triest en irrationeel. Dat is het karakter van deze soera.