Interview Amil Imani

Amil Imani 5

Amil Imani wil het klaroengeschal over het huidige en dreigende gevaar van de theocratische islam verhogen. Na getuige te zijn geweest hoe het islamofascisme met verschrikkingen en vernederingen mensen tiranniseert, heeft hij zich ten doel gesteld zijn steentje bij te dragen aan het verslaan van deze ideologie van onderdrukking, haat en geweld.

Wanneer en waarom bent u betrokken bij de anti-islamitische beweging?
Mijn confrontatie met de islam is eigenlijk al vroeg in mijn leven begonnen. Geboren in een moslimfamilie, omgeven door een islamitische maatschappij, moest ik mijn eigen identiteit en weg in het leven vinden. Een groot aantal dingen over de islam botste met mijn overtuigingen, zoals het liefhebben van het leven en  maatschappelijke gelijkheden.
Islamofobie is een irrationele angst of vooroordeel jegens het mohammedanisme en de moslims. Bent u een irrationele islamofoob?
Alle fobieën zijn per definitie irrationele angsten. Ik ben geen islamofoob, omdat mijn “angst” voor de islam volledig rationeel is. Zoals het vermijden van een giftige slang, geen fobie maar een rationele angst is. Wanneer angst als emotie, rationeel gebruikt wordt is het van onschatbare waarde. Het belangrijkste punt is dat mensen in een samenleving hun beoordelingen moeten baseren op feiten. Mijn beoordeling over de islam is afdoende ondersteund door onbetwistbare feiten. Het is een gevaarlijk destructief en dood-dragend geloofssysteem van een woest volk uit een ver verleden, dat nog altijd dood en ellende aan de mensheid blijft toebrengen.
Heeft u bedreigingen van moslims of anderen ontvangen vanwege uw betrokkenheid bij de anti-islamitische beweging of vanwege uw afvalligheid?
Ja, maar ik negeer ze. Ik zal de waarheid over de islam blijven spreken. Ik belaster de islam niet op ondeugdelijke gronden. De islam belastert zichzelf het beste. De waarheid spreken houdt meestal risico’s in. Dat besef ik terdege.
De sharia-wetgeving bepaalt dat iedere moslim die de islam de rug toekeert, een kans moet worden gegeven om terug te keren naar deze godsdienst. Voor een mannelijke apostaat die bij zijn standpunt blijft betekent dat de doodstraf, voor een vrouwelijke afvallige een levenslange gevangenisstraf.
“De dood voor wie zijn religie verandert.”  Sahih al-Bukhari 9:84:57
Welke aspecten van de islam vindt u het meest problematisch en verontrustend?
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet je er boekdelen over kunnen schrijven. Als antwoordt op uw vraag, nu slechts een paar trefwoorden; Onverdraagzaamheid, fatalisme, geïnstitutionaliseerde slavernij, onrecht, jihadisme, onderdrukking van vrouwen en niet-moslims, viering van de dood, gebrek aan respect voor het individualisme, afwijzing van vrijheid en democratie, geloof in de theocratie van Allah zoals geïmplementeerd door egoïstische geestelijken die geen verantwoording aan het volk verschuldigd zijn, verstikkende controles, het afwijzen van alle legitieme vormen van vrijheid, enz. enz..
Denkt u dat Israël een goede bondgenoot in de strijd tegen de islamisering is?
Ja, absoluut. Israël is een soevereine staat maar nauwelijks veilig. Ze is omringd door naties en volkeren die verbeten zijn om Israël te verwoesten. Het is tragisch dat haar buren niet in staat zijn om op een fatsoenlijke manier, naast elkaar te leven met wederzijds respect en in vrede. Ik hoop van harte dat manieren kunnen worden gevonden voor een vreedzame oplossing van deze destructieve impasse.
Wie zijn de gematigde moslims?
Het is misvatting van de kant van de niet-moslims te geloven dat een moslim gematigd kan zijn, gezien het feit dat de islam radicaal in zijn kern is. Een gematigde moslim is iemand die nadrukkelijk het geweld, het uitsluiten van mensen en de radicale leer van de Koran, afwijst. Een gematigde moslim is enkel van naam een moslim. Een gematigde moslim is geen ware moslim. Indien een persoon op enige wijze en in enige mate de islam ondersteunt of de voorschriften uit de steentijd uitdraagt, dan is hij of zij een moslim.
Hoe ziet u de toekomst met het huidige immigratiebeleid? En wat moet er worden veranderd?
Ik heb altijd geloofd dat een moslim en een Amerikaan niet te verenigen zijn. Een moslim is een ‘ummahïst.’ Zijn loyaliteit gaat met name uit naar een wereldkalifaat en niet naar zijn land. Door moslims toe te staan naar het westen te emigreren, hebben wij letterlijk de grootste vijand van de mensheid binnen onze grenzen uitgenodigd. Want moslims willen niet assimileren, ze komen hier om de islam, de plicht van het land te maken.
Wat ziet u als de grootste uitdaging als het gaat om mensen voor te voorlichten over de gevaren van de islamisering?
De islam als een groot gevaar zien, wordt als racistisch beschouwd. Ook rechtszaken en andere vormen van intimidaties door rijke krachtige islamitische organisaties, belemmeren het individu om naar voren te komen en de waarheid te vertellen. Persoonlijke bedreigingen en doodbedreigingen vallen in deze categorie.
Wat zegt u tegen mensen die u een racist of een nazi noemen omdat u tegen de islamisering bent?
Zij hebben recht op hun standpunten. Ik wil dat zij van de vrijheid van meningsuiting genieten, zolang mij toegestaan wordt de ware versie van de islam te verkondigen. Islam is geen ras, dus critici van het mohammedanisme zijn geen racisten.
Moslims willen de sharia wetgeving invoeren. Op welke manier komt dat in conflict met onze westerse beschaving en onze wetten?
Het antwoord is een boek op zich. Lees de door mij geschreven artikelen op mijn website. Moslims overtreden onder het mom van een religie, schaamteloos de rechten van anderen, niet alleen in islamitische landen, maar ook in veel niet-islamitische landen. Door hun enthousiasme vrije seculiere samenlevingen te vernietigen, provoceren zij de niet-islamitische democratieën met dogmatische wreedheden om het islamofascisme te vestigen .
U woont in Amerika, wat kunt u ons vertellen over de aanhoudende islamisering van het land?
Islamisering is even gevaarlijk als het fascisme en erger dan het communisme. Als er meer en meer moslims in niet-islamitische landen komen en zich rap voortplanten, en als de oliedollars deze islamitische gemeenschappen ondersteunen, kunnen zij meer invloed verzamelen om de westerse democratieën te ondermijnen. Politici, verblind door het eigenbelang op korte termijn, bastions met idiote liberalen en ook universiteiten, zijn bewuste of onbewuste promotors van het ummahïsme.
Is de islam een godsdienst van vrede?
Nee, het is nooit een godsdienst van vrede geweest. Wat we moeten doen is eisen dat politici, islamitische apologeten en media geen misbruik van de vrijheid meningsuiting maken door over de islam te liegen. Wanneer deze mensen de islam als een godsdienst van vrede portretteren, liegen ze dat het gedrukt staat. Neem een snelle terugblik in de geschiedenis van de islam én wat vandaag in de islamitische landen gebeurt. De islam is geen godsdienst van vrede en is dat ook nooit geweest. De islam is gewelddadig, onderdrukkend, racistisch en irrationele in haar kern. Het is verraad om de islam als vredig te presenteren, hetzij uit onwetendheid hetzij omwille van hun eigen persoonlijke redenen.
siotw.org