Soera 63 De huichelaars

Goh, ik vraag me af wie de moslims met ‘huichelaars’ bedoelen.

door Ibn Sufi al Kitab

Zouden de huichelaars in deze soera de moslims zijn, die de gouden regel en de mensenrechten weigeren te respecteren? Die de menselijke vooruitgang en eigen initiatief niet willen eerbiedigen? Die de vrouw als ongelijk en minderwaardig behandelen? Hoe dom! Nee, de huichelaars zijn natuurlijk die vervelende Joden en christenen van Medina die de islam afwezen [en voor goede redenen!]. Medina is waar Mohammed in 622 met een kleine groep asiel zocht, ogenschijnlijk uitgenodigd om te helpen bij het beteugelen van interne politieke en sociale geschillen. Door zijn status als bemiddelaar zag hij kans om binnen twee jaar de macht in Medina te grijpen.

Met betrekking tot de Arabieren en moslims hebben de Joden in hun geschiedenis vele fouten gemaakt. Hun uitnodiging aan Mohammed om te bemiddelen in een grotendeels joods-christelijke enclave, dat op dat moment veel rijker en meer ontwikkeld was dan enig ander gebied in Arabië, is waarschijnlijk het meest zinloze en rampzalige besluit ooit geweest. Zonder zijn vlucht naar Medina, zou er geen Mohammedanisme hebben bestaan. En wat kregen de Joodse en de christelijke gastheren, toen zij deze krankzinnig Mohammed als bemiddelaar binnenhaalde? Haat, gal en bedreigingen – natuurlijk allemaal volgens goede islamitische traditie en ondersteund door het ‘iets’ met de naam Allah:


Zij [de huichelaars] zijn degene die zeggen, “Besteedt niets voor degenen die met de boodschapper van Allah zijn, zodat deze zullen weglopen [uit Medina]“- terwijl aan Allah de schatten der hemelen en der aarde behoren; doch de huichelaars begrijpen dit niet. [63:7]


Natuurlijk hadden de Joden en christenen – de zogenaamde huichelaars – hun twijfels over het uitnodigen van de maancult naar Medina. Waarschijnlijk begonnen hun twijfels toen zij beseften dat Mohammed het judaïsme en christendom wilde vervangen door de islam, inclusief hunzelf. De moslims begonnen in Medina te eisen [sociale onrust] dat de niet-moslims zich naar de nieuwe cult van Mohammed en zijn Allah-uitvinding moesten bekeren. Dezelfde sociale onrust was eerder in Mekka voorgevallen, waar Mohammeds bende onrust stookte en uiteindelijk gedwongen werden Mekka te verlaten. Dus meest waarschijnlijk deed er zich in Medina een vergelijkbaar situatie voor. De Joden en christenen en hun rijkere stad, aangesloten op handelsroutes en enkele goed functionerende scholen en ziekenhuizen, had weinig interesse in het luisteren naar de nogal heftige en achterlijke leider van bedoeïen met een vreemde cult van stenen en afgoden aanbidding. Die tevens half verdraaide en onjuiste teksten uit de Torah en het nieuwe Testament verkondigde.
Voor de intolerante islam zijn niet-moslim ondraaglijk. De moslims wilden ‘de huichelaars’ niet tolereren en niet met rust laten. Ze wilden in plaats daarvan de volledige bekering van joden en christenen naar de islam. Wanneer de bekering niet lukte, werd Allah erg boos:


“Dat is omdat zij geloofden en het daarna verwierpen. Derhalve is er een zegel op hun hart gedrukt en daarom begrijpen zij het niet (meer).” [63:3]


Joden en christenen zijn volgens de koran oorspronkelijke moslims die op een dwaalspoor werden gebracht. En dus haalde Allah zijn gram door uit boosheid de harten van Joden en christenen te verzegelen en zo mede hun voorbestemde lot, namelijk:
Geen vreugde, geen hemel, geen tolerantie voor de zogenaamde huichelaars. Gewoon hellevuur en dood.


“Ze zijn de vijanden; dus kijk uit voor hen. De vloek van Allah rust op hen! Hoe ver zijn zij misleid ( van de waarheid!)” [63:4]


De enige waarheid in de islam is de hersenloze recitaties van de koran volgen. Door niet tot de islam te bekeren maar wel te geloven in de Christus of Jaweh, ben je een afvallige en een hypocriet die afgoden en heidense symbolen aanbidt. Dit vergrijp of overtreding kan met de dood bestraft worden.
Er is slechts één positief vers in deze soera en dat is het gebod in vers tien om aan goede doelen te geven. Dit is de zakat, maar zoals iedereen weet ontvangen enkel de moslims liefdadigheid, niet de hypocrieten. Het doel van zakat is de ondersteuning van een welzijnssysteem ten behoeve van de islamitische [wereld]gemeenschap – om het sterker te maken en om moslimstrijders voort te brengen.
Natuurlijk behoren Joden en christenen niet tot hun doelgroep voor liefdadigheid.


“maar aan Allah behoren de schatten van de hemel en van de aarde, doch de huichelaars begrijpen dit niet.” [63:7]


Voorbestemd: De islam zal zegevieren en controle hebben over alle aardse rijkdommen waarvan 20% voor Mohammed en Allah omdat de behoeftige Allah dat heeft gezegd. Behalve dat Joden en christenen geen naastenliefde mogen ontvangen, zullen ze ook hun rijkdommen en hun maatschappelijk waarde verliezen. Moslims zullen datgene wat de huichelaars bezitten claimen als hun eigen, omdat alles op aarde van Allah is, en Allah verdeelt de buit enkel onder zijn volgelingen. Hoe crimineel !!
Maar voor de multiculti is de fascistische koran een heilige boek. Wat is er mis met het haten van Joden en Christenen…toch? Wat als de Koran leest als Mein Kampf? Waarom niet Mohammeds fascisme respecteren en die verschrikkelijke huichelaars haten?