Soera 64 ‘Wederzijds verlies en winst’

De wereld verdelen in wij en zij. Welke cult doet dit niet?

door Ibn Sufi al Kitab

Er staan 18 verzen in deze soera wiens belangrijkste thema aanbidding en onderwerping is. Het subthema is dat de wereld verdeeld moet worden tussen de moslims en de rest. Hoe bekrompen. Een echte godsdienst moet mensenrechten hebben, humanisme en de gouden regel.
En gedeeltelijke tolerantie is het accepteren van ‘de ander.’ (Houd er rekening mee dat als je alles tolereert, u voor niets staat en dus niet rationeel bent)
Het christendom leert de gouden regel (Matthew 7:12). Islam eist het tegenovergestelde.
Deze Al-Allah is natuurlijk een onkenbaar, nooit gedefinieerd iets, dat niets gemeen heeft met het joods-christelijke concept van een God. Toch is dit onpersoonlijke object of kracht volgens de islam het enige verantwoordelijke principe voor het menselijk bestaan en gaf het bevel aan zijn uitverkorene, de militaire leider Mohammed voor 88 ‘kruistochten’ van plunderingen, oorlogen en razzia’s (en hoeveel vernietigende aanvallen leidde Christus?). Zo lezen we:


”Wat er ook in de hemelen en op aarde is, verheerlijk Allah; aan Hem is het Koninkrijk en Aan Hem behoort alle lof, want Hij heeft macht over alle dingen..” (64:1)


Allah, wat het ook is – bezit dus alles. Alle mensen, produkten, ideeën, ontwikkelingen, gedachten, handelingen, dromen, hoop enz. Alles is het eigendom van het ‘íets’ dat Allah heet. Vrije wil, denken, rationaliteit of individuele verantwoordelijkheid is van geen belang. Volg de regels van dit godsbeeld en je zult slagen:


Er gebeurt geen ramp zonder goedkeuring van Allah. En wie in Allah gelooft, wordt begeleid. En Allah weet van alle dingen. (64:11)


De sleutel tot een goed leven op aarde en in het hiernamaals is een volledige slaafse onderwerping aan Allah. Dit duidt op een cult en is geen rationele benadering van spiritualiteit. Moslims ontkennen dit niet. Deze zin of een variatie hiervan wordt zonder uitzondering herhaald op elke pagina in de koran. De islam verdeeld de wereld in tweeën. Het zijn de onachtzame irrationele slaven van Allah die elk woord en elke handeling van hun militaire en politieke leider Mohammed hersenloos navolgen versus de rest. De rest zijn de ongelovigen die geen hoop in deze wereld hebben, want de almachtige Allah zal hen martelen en vernietigen. Zo vrees Allah en volg zijn eisen:


De ongelovigen denken dat zij niet zullen worden opgewekt. Maar u zult zeker worden opgewekt; dan zult gij de waarheid worden vertelt hetgeen gij misdaan heeft. En dat is gemakkelijk voor Allah.” [64:7]


Het probleem voor de ongelovigen – paganisten, Joden en christenen – is niet dat ze slechte mensen zijn door kwade daden te plegen maar omdat zij niet in de cult van Allah geloven. Deze verwerping moet door Allah worden gestraft. Moslims geloven dat Allah hun enige leidende factor in het leven is, en moeten de wetten en geschriften van Allah naleven anders volgt er een straf met een vernietiging in het vuur.


“Heeft het verhaal u niet bereikt van degenen die vroeger ongelovig waren? Zo ondergingen zij het kwade gevolg van hun gedrag, en hen wacht een pijnlijke straf.” (64:5)


Deze soera is vrij duidelijk. Als u niet de cult van Allah volgt hebt u een probleem. behalve dat u de woordvoerder van de onzichtbare Allah moet gehoorzamen, moet u ook deze denkbeeldige Allah vrezen;


Zo vrees Allah zo veel als je kunt; luisteren en gehoorzamen en besteed in liefdadigheid ten behoeve van uw eigen zielen.” (64:16)


Liefdadigheid betekent in de islam de zakat betalen, één van de 6 pijlers van de islam. De belangrijkste pijler is natuurlijk de heilige oorlog. Dit blijkt uit de honderden passages in de koran en de hadiths (Bukhari versie) waarin duidelijk staat dat de meest perfecte moslim degene is die oorlog voert in naam van Allah. Een heilige oorlog voeren is makkelijker wanneer je de onzichtbare Allah vreest en doodsbang bent voor wat Hij/Zij/Het  zou kunnen doen wanneer je je niet als geschikte slaaf gedraagt. Allah is een zelfingenomen, intolerante, gewelddadige, bloeddorstig, grillige en buitengewoon bemoeizuchtige onpersoonlijke kracht die het recht eist op het beheer van uw leven, uw gedachten, uw acties en uw bezit. Vrees deze denkbeeldige Allah of wordt geconfronteerd met hel en eeuwige verdoemenis. En dit concept noemt men een religie? Meer waarschijnlijk is het gewoon een premoderne, gemene mind-control cult.