Soera 9 Het berouw

door Ibn Sufi-al-Kitab

Zoals gewoonlijk staat er ook in deze soera niets over het belang van vrijheid, tolerantie, liefde, respect, geestelijke gezondheid of ethiek. Ook het leven vieren, wordt in de koran afgeraden.

Soera 9 samen met Soera 5 zijn de laatste twee hoofdstukken die volgens moslimtheologen de rest afschaffen. De twee zijn toevallig het meest gewelddadig, racistisch, suprematisme en intolerant. De rest van de koran is overigens niet heel veel minder haatdragend, extreem en totalitair.

Als iemand wil weten wat de islamitische doelstellingen inhouden, lees dan deze twee soera’s. Ze zijn in principe de enige die u moet lezen. Hun essentie heeft zijn weg gevonden naar de sharia-wetten. En de hadiths, die een uitleg geven over de koranverzen, doen meesterlijk werk in het verspreiden van de leerstellingen over strijden en heersen op aarde.

De meest onheilspellende en zorgwekkende verzen in soera 9 zijn de volgende.

Verbreek verdragen met de kufar [een inferieure benaming voor niet-moslims].

9: 3 Verplichtingen jegens de ongelovigen worden ontbonden. Het is beter dat zij zich bekeren. Zo niet, dan kunnen zij aan Allah niet ontsnappen.

9: 7 Hoe kan het dat er in de buurt van de heilige moskee een verbond met ongelovigen is gesloten?

9: 8. Hoe kan het zijn dat wanneer zij de overhand over u hebben, zij geen band van verwantschap en verbond tegenover u in acht nemen? Zij behagen u met hun mond terwijl hun hart dit weigert.  

 

Ongelovigen zijn vies.

9.28 Ongelovigen zijn onrein, mogen de heilige moskee (Mekka) niet naderen.

 

Dood de ongelovige.

9: 5 Doodt de ongelovigen, tenzij zij zich bekeren.

9.29 Doodt hen die niet geloven, tenzij zij gewillig beschermgeld betalen..

9.30 Die zeggen dat Allah een zoon heeft, moge Allah vernietigen.

9: 111 Allah heeft van de gelovigen hun leven en hun bezittingen gekocht [in ruil] daarvoor zullen zij het paradijs betreden. Ze vechten voor Allah, en doden en worden gedood. Verheug u dus op de afspraak die gij met Allah hebt gesloten.

 

Ongelovigen zijn vervloekt.

9:31 Allah heeft geen zoon.” Moge Allah hen vervloeken die dat beweren.

9:32 Allah wil Zijn Licht [geloof] vervolmaken. Ongelovigen willen het doven

9:98 Op sommige bedoeïenen rust het kwaad.

 

Dood afvalligen.

9:12 Als zij hun eed overtreden en verdragen verbreken, en uw religie belasteren, bestrijd hen.

[Zoals de volgende hadith: “Elke persoon, dwz moslim, die zijn religie heeft veranderd, doodt hem” (Al-Bukhari, Vol. 9, p. 45).]

 

Moslims moeten vechten tegen het ongeloof. [jihad]

9:38 Wie wordt gevraagd om voort te marcheren voor de Zaak van Allah (d.w.z. Jihad) maar geen zin hebben om hun leven te riskeren, worden vervangen en gemarteld.’

9:45 Degenen die om vrijstelling vragen [van de jihad] zijn ongelovig.

9:48 Ze zeiden; ‘Geef me vrijstelling om thuis te blijven (vrijgesteld van jihad). En verleid me niet (met beloften van de buit).’ Zijn ze nu getest op hun geloof? Inderdaad, de hel zal hen omringen.

9:75 Sommigen van u hebben m.b.t. de jihad een deal gesloten met Allah, zeggende:” Als U ons buit geeft, zullen wij U de belasting betalen. ” Maar toen Hij hun buit gaf, werden ze hebzuchtig en weigerden te betalen. Als gevolg van het breken van hun beloften, vervulde Allah hun harten met hypocrisie.” [hypocrieten gaan naar de hel]

9:77 Omdat zij tegen Allah logen en niet streden zoals beloofd, strafte Hij hen door hypocrisie in hun hart te leggen tot de Dag Des Oordeels waarop zij Hem zullen ontmoeten.

9:81 “Degenen die achterbleven haatten het om voor Allah te vechten op leven en dood. Ze zeiden: “Ik ga niet in die hitte.” Zeg: ‘De temperatuur in de hel is hoger.’ Ze verwierpen Allah en geloofden Zijn boodschapper niet. Ze stierven als opstandige [als straf]. ‘

9:93 “De (klacht) is tegen degenen die aanspraak maken op vrijstelling (van vechten) terwijl ze rijk zijn. Ze blijven het liefst bij de (vrouwen) die achterblijven (thuis). Keer je van hen af, want ze zijn onrein, een gruwel, en de hel is hun woonplaats, een passende straf voor hen.’

 

Islam moet heersen.

9.33 Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst, om deze te doen zegevieren over alle godsdiensten .

Niet veel liefde en tolerantie in het bovenstaande. Ongeveer 1/3 van deze soera is een lang geklaag van Mohammed tegen die vervloekte Arabieren omdat zij niet voor ‘Allah’ willen vechten. Het is duidelijk dat Mohammed of Allah [beide dezelfde], verwachtten dat moslims moeten vechten om de expansie van de islam te bevorderen.

Jihad betekent oorlog, en is dus geen inwendige strijd . Jihad is de zesde pijler van de islam – een gebod om het ongeloof met het zwaard te vernietigen. Over deze waarheid laat soera 9 weinig ruimte voor twijfel.

En nu van de volgende 7 thema’s het aantal verzen optellen betreffende het eerbiedigen van
– individuele keuzes
– vrije denken
– vrije keuze in spiritualiteit
– de gouden regel
– gendergelijkheid
– democratie
– of scheiding tussen kerk en staat.
U zult tot nul verzen komen

De koran is gewoon een heidens handboek voor een imperialistische onderneming, ondersteunt met het idee van een goddelijke macht als geestelijke steunpunt voor rechtvaardig handelen. De koran heeft dan ook overeenkomsten met de geschriften van Marx, Stalin en Mein Kampf.