Soera 9 – slechts 40% van de verzen preken geweld tegen ongelovigen.

Geen vrije wil, gouden regel, rationaliteit of fatsoen.

door Ibn Sufi al Kitab

Een van de opmerkelijkste verzen van de Koran die haar tirannieke racistische intenties samenvat:

9:29 “strijd tegen degenen van het boek [joden en christenen] die

  • niet in Allah geloven
  • niet in de laatste dag geloven,
  • niet verbieden wat Allah heeft verboden
  • de islam niet als de waarheid accepteren tot zij de strafbelasting betalen en onderdanig zijn.  

Wat een warmte en verbroedering!

En een vloek op die verdomde Joden met de volgende opruiende kwaadsprekerij:

9:30 En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah en de christenen zeggen: De Messias is de zoon van Allah.” Dit is een gezegde uit hun mond. Zij spreken de woorden van de ongelovigen en van degene vóór hen; Allah’s vloek zij over hen.

En mijn persoonlijke favoriet:

9:123 “Oh jullie die geloven! Bestrijd de ongelovigen dichtbij jullie en laat ze hardheid in u vinden en weet dat Allah de gelovige steunt.”

Een ieder die de mohammedaanse cult niet volgt is een crimineel, leugenaar, hypocriet, dief, heiden en moet worden vernietigd.

Zouden moslims de straat opgaan om te demonstreren tegen het gewelddadige, racistische, tirannieke geraaskal uit soera 9? Zouden er miljoen moslims zijn die soera 9 en vele anderen hoofdstukken willen hervormen? Waarschijnlijk enkel in een fictief romannetje.

Soera 9 bevat haatdragende taal. ‘Slechts’ 40% van dit hoofdstuk demoniseert en pleit voor geweld tegen de kaffer, ofwel de ongelovige. Moslims en hun bondgenoten zullen natuurlijk zeuren dat 60% niet gewelddadig is. Dit is waar. Deze 60% bevat de gebruikelijke onzin. Volg Mohammed. Gehoorzaam Allah – de hub’al maangod van de Assyro-Babylonische-Arabische heidense cultuur, die controleert en regeert. Er is geen vrije wil, individuele verantwoordelijkheid of rationaliteit. Volg en twijfel nooit dat Allah en Mohammed [beide dezelfde], de wereld moeten veroveren. Soera 9 roept in feite op tot jihad.

Het gebruik van geweld zit met name in de dringende eis, dat moslims de ongelovigen moeten bestrijden. Arabieren die niet toetreden tot de cult en niet meedoen in de strijd tegen de ongelovigen zijn volgens de alwetende en de vrije wil verbiedende Al-lah, gedoemd tot het hellevuur.

 

9:49 “En onder [vele van] hen is hij die zegt: “Geef mij vrijstelling en stel me niet op de proef.” Voorzeker, zij zijn al op de proef gesteld. De hel omvat deze ongelovigen.”

en

9:97 “De woestijn-Arabieren zijn de hardnekkigste in ongeloof en huichelarij, en onwetend van de opdracht die Allah tot zijn boodschapper heeft neder gezonden: maar Allah is alwijs.”

 

Uit de 129 verzen van soera 9 zijn er 50 verzen die tegen ongelovigen geweld prediken . Wie niet de cult van Mohammed volgt moet worden bestreden, gedegradeerd, vernederd en gedomineerd. Neem nooit de deze ‘criminelen’ en polytheïsten als vrienden en bondgenoten. Sluit verdragen met hen die u sterker maakt en val hen daarna aan.
Een vrij duidelijke cult-theologie die de grote intellectuelen een ‘religie’ noemen.

 

9:2 Trek vier maanden door het land en je weet dat je aan een straf van Allah niet kan ontsnappen. Hij zal de ongelovigen te schande maken
9:4 met uitzondering  van die afgodenaanbidders met wie jullie een verbond hebben gesloten en die in niets hebben gefaald, noch tegengewerkt. 
9:5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vinden kan en grijpt hen, belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Tenzij zij spijt betonen, zich bekeren en de zakat betalen.
9:12 Maar indien zij vervolgens hun eed breken en zich vijandig gedragen tegenover jullie godsdienst: doodt dan de leiders van de ongelovigen. 
9:3 Wilt gij niet een volk bestrijden die zijn gelofte heeft gebroken en plannen smeedde om de boodschapper te verdrijven? 
9:14 Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u naar de overwinning helpen.
9:16 Of rekenden jullie erop met rust gelaten te worden en dat Allah niet zou weten wie zich inspannen en wie ongelovigen tot vrienden nemen? Allah is goed op de hoogte in wat jullie doen.
9:19 Wild gij het geven van dranken aan de bedevaartgangers en het bezoeken van de moskee gelijkstellen aan hen die voor Allah strijden? Zij zijn volgens Allah niet gelijk. 
9:20 Zij die geloven en emigreren en strijden met hun bezit en leven voor de zaak van Allah zijn veel hoger in graad. Zij zijn succesvol.
9:23 Gij die geloven, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen. En wie dat doet behoort tot de onrechtvaardige.
9:24 Als uw vaders, uw zonen, uw broers, uw vrouwen, uw verwanten, en uw vermogen u meer lief is dan Allah en Zijn Boodschapper, weet dan dat het ongehoorzame volk niet wordt geleid.
9:25 Voorzeker, Allah heeft u geleid op menig slagveld op dagen van strijd, dat verheugde u, maar baatte u niets want u vluchtte.
9:26 Allah zond krachten [engelen] die gij niet zag en strafte de ongelovigen, als vergelding voor hun ongeloof.  
9:30 Allah vervloekt joden omdat zij zich afwenden van de waarheid.
9:33 Het is Allah die zijn boodschapper gezonden heeft om de islam boven alle andere godsdiensten te doen zegevieren.
9:35 Op de dag zal (geld, goud en zilver, enz., waarvan de zakat niet is betaald) in het vuur der hel worden verhit en daarmee hun gezichten, hun flanken en ruggen worden gebrandmerkt, (en er zal tot hen worden gezegd):-“Dit is de schat die u voor uzelf hebt opgespaard. Nu proef datgene wat u opgespaard heeft.” [Mo wilde hun geld]
9:36 Dit is de juiste godsdienst, dus doe u zelf geen onrecht aan en bestrijd in collectief de Mushrikun (afgodendienaars, ongelovigen) zoals zij collectief tegen u strijden. Maar weet dat Allah met de vromen is.
9:37 Het uitstellen (van een heilige maand) is inderdaad een aanvulling op het ongeloof: En Allah leidt geen ongeloven.  
9:38 Jullie die geloven! Wat is er aan de hand, dat wanneer u wordt gevraagd voort te marcheren voor de Zaak van Allah (d.w.z. Jihad) u zich aan het aardse leven vastklamp?
9:39 Als u niet vooruit marcheert om te vechten, zal hij je straffen en een ander volk aanstellen en het kan Hem niet schelen.
9:40 Als u Mohammed niet helpt stuurt Hij troepen met engelen.
9:41 Strijd verder met uw leven en bezit voor de zaak van Allah.
9:43 Moge Allah jou (Mohammed) vergeven, waarom heb je dispensatie aan strijders gegeven terwijl je niet wist wie wel of geen huichelaar was.
9:44 Degenen die in Allah geloven zouden met hun leven en bezit als inzet geen vrijstelling vragen om te strijden. Allah is alwetend aangaande de gelovigen.
9:52 Zeg: “Verwacht van ons niets anders dan een der beste dingen [triomferen en martelaarschap].
9:53 Zeg: “Een bijdrage leveren voor de zaak van Allah zal niet worden aanvaardt. Gij zijt een opstandig en ongehoorzaam volk.
9:57 Wanneer zij een grot of schuilplaats konden vinden dan zouden zij zich er direct naartoe haasten.
9:63 Weten zij niet dat wie zich verzet of vijandigheid toont jegens Allah in de hel zal komen?
9:64 De huichelaars vrezen dat wat zij in hun hart verbergen met een openbaring ontsluiert wordt . Zeg: “[Ga je gang en] bespot! Maar Allah zal zeker al datgene wat zij vrezen, onthullen.
9:66 Maak geen excuses; je bent een ongelovige nadat je had gelooft. Als wij enkele van jullie vergeven dan zullen wij anderen straffen omdat zij zondig waren.
9:67 De huichelaars horen bij elkaar, zij doen wat slecht is en verbieden wat fatsoenlijk is en zijn niet vrijgevig;  Zij vergeten Allah, dus hij heeft hen vergeten. Voorzeker, de huichelaars zijn de Fasiqun (rebels en ongehoorzaam aan Allah).
9:68 Allah heeft de huichelaars en de ongelovigen, het vuur der hel beloofd, daarin zullen zij verblijven.
9:73 Oh profeet, strijd tegen de ongelovigen, hun thuis is de hel. Een slecht verblijf.
9:74 Zij zweerden op Allah dat zij niets slechts gezegd hadden, terwijl zij het woord van ongeloof wel besproken hadden. Zij waren ongelovig geworden [vanwege een moordcomplot op Mohammed] na gelovig te zijn geweest. Als zij het berouwen dan is het beter voor hen, keren zij zich af dan zal Allah hen bestraffen in het heden en in het hiernamaals.
9:79 Degenen die gelovigen bespotten vanwege het geven aan goede doelen [voor de zaak van Allah] zullen door Allah bespot worden en zij moeten een pijnlijke straf krijgen.

De resterend verzen zijn;

80-81-82-88-90-93-95-97-100-101-106-107-111-113-123

De koran heeft voor de ongelovigen een lange lijst met benamingen die weinig vleiend zijn.
De islam splijt de mensheid in tweeën. We hebben de gelovigen van Allah aan de ene kant; en de ongelovigen aan de andere kant.
Geweld om de cult uit te breiden is niet alleen gesanctioneerd, het wordt geëist en is een vreemd thema voor een ‘religie’.
Er is niets in soera 9 over hogere ethiek, moraal, tolerantie, de gouden regel, vrije wil, rationaliteit, of het waardevolle van een mensenleven.
Het is slechts één lange tekst tegen degenen die niet deelnemen aan Mohammeds totalitaire theologie.