Soera 54 de maan

Het geweld van de maancult van Mekka.

door Ibn Sufi al Kitab

Dat de Koran ongodsdienstig, onlogisch, slecht geschreven en racistische is, wordt voor iedereen duidelijk wanneer zij slechts enkele bladzijden gelezen hebben.

Wanneer u deze soera leest, realiseert u zich snel dat het weinig meer is dan een propagandaverhaal, gericht op Mohammeds stam de Quraish, de heersende elite van Mekka.

De Quraish verwierp terecht de claim van Mohammed dat engel Gabriel het woord van God aan hem over zou brengen.
Deze stam werd rijk van de handel en van de pelgrims die het heiligdom de ka’aba bezochten. Zodoende had deze stam geen enkele financiële of maatschappelijke reden zich te onderwerpen aan de nieuwe regels van Mohammed.

De door Mohammed gemaakte fantasierijke claim dat hij in contact zou staan met engel Gabriél, beledigde, irriteerde en provoceerde de stamleden van de Quraish. Het is alsof je buurman de lokale heersende kleptocraten van uw dichtstbijzijnde grote stad tijdens een raadsvergadering confronteert met de aankondiging dat God tot hem gesproken had, en dat de hele stad, metropool, regering en elite zich onverwijld aan deze God moet onderwerpen.

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat veel mensen een dergelijke claim serieus zouden nemen. Ze zouden deze ‘woordvoerder van God eerder typeren als geestesziek.

Door zijn eigen stam afgewezen, troost de God van de maan de zielige Mohammed,


6. ”Wend u zich daarom van hen af.” De Dag waarop de aankondiger hen zal roepen tot iets onaangenaams.


Met andere woorden; Mo maak je niet druk, de maangod zal je helpen en zal ervoor zorgen dat ze jouw gaan gehoorzamen.

Ook in dit hoofdstuk geen berichten over tolerantie, liefde en dankbaarheid, noch over de gouden regel. Nergens kunnen dergelijke passages gevonden worden. In plaats daarvan neemt Mohammed, blijkbaar ondersteunt door Gabriel, de tolk van God, zijn toevlucht tot geweld en bedreigingen.
De Quraish zal worden verpletterd en zal worden gedwongen zijn leiderschap te accepteren. De maangod zei het zo;


43. ”Zijn u de ongelovigen beter dan zij? Of heb je een immuniteit in de heilige boeken.”
46. ”Neen, het uur is hun vastgestelde tijd en het uur zal uiterst rampzalig en bitter zijn.” 
48. ”De Dag, waarop zij met hun gezicht in het vuur zullen worden gesleurd, zal er tot hen worden gezegd: “Voel de aanraking van de hel.”


Hoe ontroerend. Hoe liefdevolle. Hoe tolerant. Hoe vreedzaam. Hoe gematigd.
Kunnen de mythische gematigde moslims de verzen aanwijzen die oproepen tot liefde, medegevoel en tolerantie richting de niet-moslims? Kunnen de gematigde moslims uitleggen wat deze woorden van geweld ‘werkelijk betekenen? Voor Mohammed was oorlog en geweld de enige weg om mensen te onderwerpen aan het islamitisch systeem. De Quraish minachtte zijn leer en dus was het enige alternatief de Quraish te vernietigen. De maangod was het ermee eens en gaf een ‘openbaring’, als waarschuwing aan de Quraish:


51. ”En Wij hebben inderdaad [al eerder] uw gelijken vernietigd. Is er iemand die hier lering uittrekt?”


De Quraish zal zich dus moeten aansluiten bij een lange lijst [daterend vanaf het tijdperk van Noach] van stammen en clans die zich ook tegen ‘Allah’ verzette. De godheid van de maan is een wraakzuchtig, machtswellustig figuur die geen geduld heeft met degenen die zich niet aan zijn bevelen willen onderwerpen:


9.’Vóór hen, verloochende ook het volk van Noach [de boodschapper]. Het volk van Noach zei; ”Hij is krankzinnig.”


Noah werd vernietigd door een vloed, veroorzaakt door Allah. Zo ook voelde het faraonische Egypte de toorn van de maangod van Mekka toen Ramses, Mozes als profeet verwierp – blijkbaar was Mozes een moslim die voor Allah werkte:


11. ‘Toen openden Wij de poorten van de hemel voor het stromende water.
12. ‘En Wij spleten de aarde door bronnen, waardoor de wateren elkander ontmoetten volgens een vastgesteld plan.’


Om ervoor te zorgen dat de boodschap goed begrepen zou worden, maakte Mohammed in deze soera maar liefst acht keer duidelijk dat er geweld en vergelding wacht voor degenen, waaronder de Quraish, die de almacht van de maangod van Mekka niet zou erkennen:


41. “Er kwamen ook waarschuwers [van Allah] tot het volk van Pharao.’’ 42. ‘Zij verwierpen al onze tekenen, daarom grepen Wij hen…

21.”Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing.!” [54: 21-16-18-30-33-36-37-39]


De Koran is uiteraard bezopen onzin. Het is gewoon een manifest van de gestoorde Mohammed om zijn lust voor macht te rechtvaardigen. Het enige opvallende aspect in dit negatieve hoofdstuk zijn de eindeloze oproepen tot oorlog, geweld en vernietiging van de ongelovige.