Soera 36 Ya Sin

Gewoon een ander hoofdstuk met nog meer intolerant gekrijs.

door Ibn Sufi al Kitab.

Ya-Sin betekent blijkbaar weinig en heeft als zodanig geen zin. Er staat in dit hoofdstuk niets over ethiek, moraal, humanisme, vrije wil of menselijk capaciteiten. Noch over tolerantie, medeleven, liefde, begrip of dankbaarheid. Dit hoofdstuk bevat de gebruikelijke onzin; gehoorzamen, behoud de angst voor Allah, straf de ongelovigen en haat degenen die zich niet onderwerpen…. Wat een waanzin. De gehele kern van dit hoofdstuk staat bijna op het einde;


Vers 36:82 ”Voorwaar, wanneer Hij zich iets voorneemt is Zijn gebod slechts: “Wees”, en het wordt.


Dus wanneer de maangod Allah zegt; ‘Er zij licht,’ dan is er licht. Wanneer hij zegt; ‘dood alle Joden,’ of andere gewelddadige boodschappen, dan zal dat ook geschieden.


Vers 36:64 “…begrijpt u het dan niet? U wordt deze dag omsloten door het (vuur), omdat u weigerde te geloven.” 


Het vuur is de hel en gereserveerd voor degene die aan Allah ongehoorzaam zijn of die niet geloven dat de islam iets anders is dan een cult-achtige fascistische, pseudo-religie.

Een nogal andere boodschap, dan het christelijke boekdeel van Matteüs dat oproept tot dankbaarheid, verzoening en goede werken.
Christenen en Joden zijn natuurlijk veroordeeld tot verdoemenis en eliminatie – Allah houd niet van hen,


Vers 36:61-63  “en dat u Mij aanbidt, is het rechte pad …. Dit is de hel waarvoor u (herhaaldelijk) was gewaarschuwd!”


De hel is alleen gereserveerd voor niet-moslims. Gehoorzame cultleden gaan naar het paradijs met grote woningen, jonge jongens [anale seks tiert welig in de Arabische cultuur], en maagden, wijn en voedsel. Het lot voor ‘de ander’ is een stuk enger. Volgens de koran zijn de ongelovigen [de kaffers] misleid door satan wat nogal duidelijk betekent dat Joden en christenen volgelingen van de duivel zijn, die de moslims het recht geeft hen te doden — om de aarde te reinigen van hun kwade gedrag.


Vers 36:31 “Zien zij niet hoeveel generaties Wij vóór hen vernietigden?”


Moslims hebben een plicht om niet-moslims te vernietigen aangezien de kaffer het ‘verkeerde pad’ volgt. Er bestaan in de islam en koran geen mogelijkheden voor tolerantie, argumentatie of flexibiliteit. Allah en de moslims hebben ‘alles’ gemaakt en als zodanig hebben zij het goddelijke recht op regels, wettelijke bepalingen en controle:


Vers 36:77 “Heeft de mens niet begrepen dat Wij hem hebben geschapen uit een spermadruppel? Doch ziet, hij is klaarblijkelijk een redetwister!


Volgens de islamitische fantasie geeft de Allah de opdracht om datgene te doen wat noodzakelijk is om de islam te verspreiden en het kwaad [de niet-moslims] uit te roeien. Moslims hebben de plicht om elke niet-moslim als een vijand te beschouwen.
De jihadistische aard van het islamitische imperialisme is dus een feit en ingebed in de islamitische geschiedenis, in gewelddaden, in oorlogen en natuurlijk in de koran:


Vers 36:16-17 “Onze Heer weet dat wij op een missie naar u zijn gestuurd. Op ons rust slechts de duidelijke verkondiging (der boodschap).”


De duidelijke boodschap is duidelijk, de cult dienen en gehoorzamen. Punt. Allah creëert alles, weet alles en bepaalt alles. Gewoon kruipen en smeken om zijn genade. Dat is uw taak als waardeloos, nutteloos mens. Jezelf opofferen aan het welzijn van de cult.
Dit hoofdstuk is volledig overbodig. Het grootste deel is vervelende herhaling, dat Allah alles maakt en regelt. Deze soera voegt geen waarde aan de koran toe, niet metafysisch en niet in geestelijke ontwikkeling. Het is gewoon een herhaling van eerdere tirades van deze krankzinnige cult om zijn fascistische zoektocht naar totale onderwerping en gehoorzaamheid te benadrukken.

[Cult naar Engelse betekenis]