Oorlogvoeren

BIJBEL VS KORAN J

Koran 9:88
De boodschapper en de gelovigen vechten met hun bezit en hun leven voor de zaak van Allah.”

Koran 9:5
Bevecht en dood de ongelovigen waar je ze ook kan vinden, neem hen gevangen, omsingel hen, wacht in een hinderlaag op hen en gebruik iedere strategie.”

Koran 9:111
De gelovigen strijden voor de zaak van Allah, zij slaan dood en zij sneuvelen, zij doden en worden gedood.”

Ishaq: 325
Moslims, strijdt voor de zaak van Allah, houd voet bij stuk en je zult slagen, help de profeet, gehoorzaam hem, geef hem je loyaliteit en uw godsdienst zal zegevieren.”

Ishaq 324
Bevecht hen tot er geen verzet meer is en de religie enkel voor Allah is. Allah moet geen rivalen.”

Koran 8:39
Bestrijdt hen tot er geen ongelovigen meer zijn en zich allen ondergeschikt hebben gemaakt aan de religie van Allah.”  [in de hele wereld]

Ishaq 300
Ik vecht in dienst van Allah. Dat is vroomheid en een goede daad. In een oorlog voor Allah vrees ik niet zoals anderen zouden doen. Deze oorlog is juist, rechtvaardig en goed.”

Ishaq 587

Onze aanval zal geen zwakke twijfelende aangelegenheid worden. We zullen strijden zolang wij leven. We zullen vechten tot u zich heeft bekeerd tot de Islam. We zullen vechten ongeacht wie we tegenkomen.”                                                      

Koran 8:65
Oh profeet, zet de gelovigen aan om te vechten. Heeft u twintig medestrijders met vastberadenheid dan zullen zij de strijd tegen twee honderd opponenten winnen. Heeft u 100 medestrijders met vastberadenheid dan overwinnen zij 1000 ongelovigen.”

Bukhari V4B53N386
Onze profeet heeft ons laten weten dat onze Heer zegt; Wie onder ons als martelaar is gedood, krijgt in het paradijs een luxe leven dat hij nog nooit ervaren heeft.”

Muslim C34B2ON4668
Iedereen die een strijder bewapent om te vechten zoals Allah het heeft bedoelt, is gelijk aan de strijder die vecht. En iedereen die de familie van de strijder steunt tijdens zijn afwezigheid, wordt ook als strijder erkend.’

Koran 9:38
Gelovigen, zijn jullie bang voor de dood wanneer jullie worden gevraagd om te strijden voor Allah? Stel je het leven hier op aarde boven het leven in de hemel? Wanneer u niet verder strijd, zal Allah u treffen en een pijnlijke straf geven en anderen voor u in de  plaats zetten.”

Koran 9:123
Bestrijdt de ongelovigen om je heen en laat ze jouw hardheid ervaren.”

Koran 8:72
Diegene die de islam aanvaarden en hun huizen verlaten om te vechten voor Allah en diegene die deze strijders hulp en onderdak geven zijn bondgenoten van elkaar. Je bent niet verantwoordelijk voor diegene die niet hun huizen verlaten om te vechten, tot zij dat wel doen.”

Muslim  C9B1N31
Het is mij geboden te vechten tegen mensen tot zij getuigen van het feit dat er geen god is dan Allah en dat ik de boodschapper ben in alles wat ik gebracht heb.” 

Tabari IX:69
De Arabieren zijn de meest nobele mensen, de meest vooraanstaande en het beste in daden. Wij waren de eerste die reageerde op de oproep van de profeet. Wij zijn de helpers van Allah en de viziers van zijn boodschapper. Wij strijden tegen mensen tot zij in Allah geloven. Hij die in Allah gelooft heeft zijn leven en bezittingen beschermd. Tegen degene die niet geloven zullen wij voor eeuwig strijden in de naam van Allah. Doden is een kleine opgave voor ons.”

Koran  48:16
Mohammed zegt tegen de dollende woestijn Arabieren die achtergebleven zijn; Jullie worden uitgenodigd te vechten tegen een strijdend volk met machtige dapperheid. Jullie zullen vechten tot zij zich overgeven en onderwerpen. Als je gehoorzaamt dan zal Allah je belonen en als jullie je terugtrekken dan zal hij jullie met een pijnlijke marteling straffen.

Koran 47:4
Wanneer je in een oorlog geconfronteerd met ongelovigen, sla op hun nekken totdat je hen overmeesterd, gedood of verwond hebt. Neem hen gevangen totdat zij de islam omarmen.”

Tabari VI : 139
Allah had zijn boodschapper toestemming gegeven te strijden tot het kwaad is verdwenen en Allah de enige religie is.”

Koran 9:19
Het geven van drinken aan bedevaartgangers is niet te vergelijken aan het verlaten van huis en haard om te strijden en je leven en bezit op het spel te zetten. Deze strijders hebben de hoogste rang.”

Ishaq 550
De moslims ontmoette hen met hun zwaarden. Zij sneden door armen en schedels. Enkel verwarde snauwende en brullende kreten werden in de strijd gehoord.”

Ishaq 578
Het pletten van de hoofden van de ongelovigen en het splijten van schedels met scherpe zwaarden en met ononderbroken wilskracht sneden wij in op de vijand. Ons ruitervolk werd ondergedompeld in opstijgend stof, de speren trilden maar door ons kreeg de profeet de overwinning.”

Tabari IX 25
Ik kom niet voor niets. Ik wilde de overwinning op Ta’if zodat ik van hun een slavinmeisje kon krijgen en haar zwanger kon maken.”

Tabari IX:82
De boodschapper zond Khalid met zijn leger van 400 man naar Harith [een zuid-Arabische volksstam], de profeet gaf de opdracht mee, deze stam te bekeren tot de islam. De stam kreeg 3 dagen de tijd. Als zij weigerden dan zou Khalid en zijn mannen hen aanvallen. Als de stam gehoorzaamde dan werd de stam onderwezen in de boek van Allah, de soenah en plichten van de islam.”

Tabari IX: 82
Abdallah Azdi ontmoette de profeet , omarmde de islam en werd een goed moslim. Azdi kreeg de leiding over diegene die zich bekeerd hadden en gaf hun de opdracht de ongelovige stammen in Yemen te bevechten. Het leger van Azdi belegerde de stammen gedurende een maand. Het leger van Azdi deed alsof zij zich terugtrokken en zette een hinderlaag op. De Jemenitische stammen begonnen het leger te achtervolgen maar kwamen in de hinderlaag terecht. Azdi wist de stammen zware verliezen toe te brengen.”

Tabari IX 22
De profeet bleef de stad belegeren, stug doorvechtend.”

Muslim : C9B1N33
De profeet zei; Ik heb de opdracht gekregen te vechten tegen mensen totdat zij getuigen dat er geen andere God is dan Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is, én totdat zij knielen en buigen om te bidden en belasting betalen. Pas dan zijn hun bloed en eigendommen beschermd.”

Muslim; C10B1N176
Mohammed gaf opdracht om overvallen te plegen. Wij reden in de morgen Huraqat binnen. Ik greep een man vast en hij riep; Er is geen god dan Allah. Maar toch viel ik hem aan met een speer. De profeet zei; Heb je ondanks zijn belijdenis hem toch gedood?” Ik zei; Hij beleed uit angst omdat ik hem met een speer bedreigde. De profeet zei; Heb je zijn hart eruit gerukt om te kijken of zijn belijdenis oprecht was of niet?”

Muslim C28B2ON4628
Allah heeft toegezegd te zullen zorgen voor diegene die zijn huis verlaat voor zijn zaak en de waarheid van Zijn woord ondersteunen. Allah zal hem toelaten in het paradijs of Allah zal hem thuis laten komen met beloning en buit.”

Muslim ; C28B2ON4629
De boodschapper zei;”Diegene die gewond raakt in de strijd omwille van Allah, die zal op de dag des oordeels met een bloedende wond verschijnen. De kleur zal rood zijn maar de geur zal parfum worden.”

Muslim ; C42B20N4684
Een woestijn Arabier kwam naar de profeet en zei; De één vecht voor de buit, de ander vecht om herdacht te worden en weer een ander vecht voor een hogere positie. Welke van de drie vecht voor de zaak van Allah. De Profeet zei; Wie op de manier vecht zodat Allah verheerlijkt wordt, vecht op de wijze zoals Allah het wil.”

Muslim C53B2ON4717
De profeet zei; Deze religie zal blijven bestaan en moslims zullen altijd voor de islam vechten tot het doel is bereikt.”

Ishaq 470
We vielen hun vol bewapend aan, zwaard in de hand en sneden in hoofden en schedels.

Koran 61:11
Gelovigen, zal ik jullie een buitenkans voorstellen zodat jullie jezelf een pijnlijke foltering kunnen besparen? Dat jullie vechten voor Allah en zijn profeet en geloven in Allah en zijn boodschapper is het beste voor jullie.”

Koran 4:74
Laat degenen die vechten voor Allah zijn leven inruilen voor een leven in het hiernamaals. Degene die vechten voor Allah, wel of niet overleeft, beide krijgen een beloning.”

Koran 4:76
Degene die geloven, vechten voor de zaak van Allah.”

Koran 4:94
Gelovigen, wanneer je naar het buitenland gaat om te vechten voor Allah, analyseer het goed, zeg niet tegen iedereen die je ontmoet; Je bent een ongelovige! Koester de kansen die het leven bied. [zodat je anderen kunt plunderen]. Met Allah kun je veel buit vergaren.”

Koran 4:95
Gelovigen die thuis blijven zijn niet gelijk aan degenen die vechten voor Allah en hun leven en bezittingen op het spel zetten. Degenen die vechten krijgen een speciale beloning.”

1 comment for “Oorlogvoeren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.