Soera 22 De pelgrimage

door Ibn Sufi al Kitab.

In plaats van het schrijven over de geschiedenis achter deze ‘pelgrimage,’ wordt de lezer belaagd met de gebruikelijke bevelen om te gehoorzamen, zich te onderwerpen en op te passen voor de kwaadaardige ongelovige.
De schrijvers van de Koran waren niet creatief en realistisch. Het kwam niet in hun gedachten dat het lezerspubliek mogelijk enig niveau van intelligentie zou hebben.
De eerste zin van dit hoofdstuk begint met,


1 ”O volk, vrees uw Heer, want de schok van het Uur is een verschrikkelijk iets.”


Dit vers vat deze soera goed samen. Zij hadden het ook bij dit enige vers kunnen laten. Gehoorzaam het iets met de naam Allah en doe je dat niet dan wordt je op de fatale dag der opstanding gebakken in de hel. Vind Allah dat je wel deugd dan krijg je een 5-sterren behandeling met wijn, sex en zang.
En natuurlijk zijn de ‘We‘ in deze soera in overvloed aanwezig. Niemand weet precies wie de ‘We’ zijn. Het kan de ‘islam’ zijn, de ’moslims’ of gewoon Mohammed en zijn denkbeeldige maatje Allah. “O mensheid!…We hebben jullie geschapen…We kunnen openbaren (onze kracht)…Wij brengen u als zuigelingen…We brengen regen…” De ‘We’ zijn drukke mensen. En als u de ’We’ niet gelooft;


vers 19. Voor de ongelovigen zullen gewaden van vuur worden gesneden en over hun hoofden zal kokend water worden uitgegoten.


vers 20. Waardoor hun ingewanden alsmede hun huiden zullen worden verteerd.


Vers 21. En hen zullen ijzeren roeden wachten.


De Koran is geen concept van humanisme, verdraagzaamheid, spiritualiteit en naastenliefde.
Moslims hebben de plicht om te strijden voor de zaak van Allah en zij verwachten daarbij de goddelijke hulp van Allah,


40 ”Allah zal ongetwijfeld degene ondersteunen die Hem helpt – Allah is inderdaad Sterk, Almachtig.”


Moslims moeten deelnemen aan de jihad tegen mensen die niet bekeerd zijn.


51 Doch degenen die trachten Onze woorden krachteloos te maken, zullen de bewoners van het vuur zijn.


Bedenk dat in de islam, alle natuurlijke dagelijkse gebeurtenissen zoals de opgaande zon, het groeien van het gras, allemaal ‘tekenen’ van Allah’s almacht zijn. Ontkennen van Allah’s rol in bijvoorbeeld het ontstaan van een onweersbui is een zonde. Hoe rationeel en tolerant,


57. ”Doch die niet geloven en Onze tekenen verloochenen zullen een schandelijke straf ondergaan.”


Ja, degene straffen die niet in Allah geloven is inderdaad een overduidelijk constant terugkomend thema.
Om de grote Allah niet boos te maken moet er in uw miserabele inhumane leven, gekropen en geritualiseerd worden: “buig, werp u ter aarde en aanbid de Heer, doe het goede zodat jij voorspoed moge hebben. Echter, als je niet onderdanig knielt en uw geritualiseerde teksten niet reciteert, dan is de brandende hel uw loon. Het is het vuur dat Allah de ongelovigen heeft beloofd en het kwaad is uw bestemming.

Yep, dat is de Koran. En ook totaal geen informatie over de titel van dit hoofdstuk; Mohammeds reis naar Mekka. Niets. Alleen de gebruikelijke overheersingsdrang en het gekke geraaskal over bidden of naar de hel gaan.
Misschien kunnen academici en media aan schurken zoals wij, uitleggen waarom dit een fatsoenlijk en heilig boek is?