Soera 39 de groepen

U bent bevolen om in Allah te geloven, of anders…

door Ibn Sufi al Kitab

Er zijn twee terugkomende thema’s in deze soera,

Thema 1: Allah regeert en u, de waardeloos worm in menselijke vorm is bevolen Hem te gehoorzamen zoals uiteengezet in de koran.

39:11 “Zeg: “Het is mij bevolen Allah te aanbidden oprecht zijnde in onderwerping aan Hem.’’

39:2 ‘’En mij is bevolen de eerste der Moslims ”in de islam” te zijn.”

Islam’ betekent onderwerping aan het concept van Mohammeds persoonlijke godheid. Deze godheid is de kracht achter alles wat er op aarde gebeurt; Alle acties, alle creaties, alle daden, angsten, verdriet, plichten enz. Dergelijk geestdodend irrationeel geloof levert uiteindelijk toch weer inzicht op dankzij de cognitive rationaliteit van de hersenen, iets waar de koran op tegen is:

93:18 “Die naar het Woord luisteren en dit het best naleven. Zij zijn het die Allah geleid heeft, en zij zijn de verstandigen.”

Het liefst heeft Allah analfabeten als volgelingen.

Thema 2: indien u zich niet naar de Arabische doods-cultus wilt voegen dat doordrenkt is met geweld, racisme, bloed en ongebreidelde machtswellust, dan zal u door de Almachtige Allah gestraft worden.

39:16Zij zullen lagen van Vuur over en onder zich hebben. Hiertegen waarschuwt Allah Zijn dienaren: “O Mijn dienaren, vreest Mij derhalve.”

Vrees de maangod of anders. De Joden en de christenen zijn een speciaal doelwit van de Arabische doodscultus:

39:26Zo Allah gaf hen een smaak van vernedering in het huidige leven, maar hoger is de straf in het hiernamaals, als ze eens wisten!”

Joden, christenen en andere ongelovigen moeten niet alleen geterroriseerd of gedood worden in dit leven, maar ook eeuwig gestraft in het leven na de dood. De Arabieren en moslims tonen hun toewijding aan hun bloeddorstige doodscultus door het constante refrein van eeuwige hel voor de zondaars. Waarom is een vermeend heilig boek zo gefocust op haat, geweld en straf?

39: 71, 72En de ongelovigen zullen naar de hel worden gedreven om er in te vertoeven, slecht is de verblijfplaats voor de hoogmoedigen”

Het is natuurlijk niet de kufar of de ongelovige die arrogant is. Het is de moslim. Indienen, volgen en gehoorzamen – het zijn mandaten van een intolerante, geobsedeerde en beslist niet-humanistische geest. Eisen dat ieder bewust levend mens die aarzelt om deze maancultus te volgen, en dus bestemd is voor het vagevuur, is een krankzinnig waanidee. Deze soera en evenals de rest van de koran bevat niets aan religiositeit, beschaving of geestelijke intelligentie. Het is enkel een naargeestig, ziekelijk gebrul tegen de ander.