De koran is niet geschapen door God

Een god zou zo’n brij van wartaal nooit creëren.

Door Ibn Soefi al Kitab,

De titel zegt precies de betekenis van de islamitische geschriften. Het is waarschijnlijk ook de belangrijkste reden waarom de islam en islamofielen zo meedogenloos en onverdraagzaamheid zijn in hun verlangen om iedereen die de islam kritisch onderzoekt en bekritiseert, letterlijk monddood te maken.
Het meest opvallende feit van de islam is dat de koran een historisch document is maar niet het woord van God. Het is een gebrekkig menselijk boekwerk en dit feit vernietigt de legitimiteit van 1400 jaren islamitische jihad, expansiedrift en verwoesting tegen de niet-moslims.

De kern van de islam is het volgende onwrikbare geloof; dat de koran van God komt. De daaropvolgende ”logica” houd in dat het de moslims goed bezig zijn en de rest, ”de verdwaalde ongelovigen,” op een dwaalspoor zitten.
Als u dit centrale aspect van het islamitische geloof weet te weerleggen, dan kan men 1400 jaren van onderwerping en verering aan de islamitische cult afschaffen. Een cult dat uit naam van een God is opgericht met vermeende goddelijke openbaringen, en gedocumenteerd in een boek met de naam de koran.
Waarom zou iemand dit geloven? Waarom moet iedereen worden gedwongen te geloven, hetzij door moslims, staten of debiele mensenrechtencommissies, dat engelen tot een analfabeet en politiek-militair avonturier heeft gesproken?
Toen hij 40 jaar was, claimde hij de boodschapper van God te zijn, communiceerde in het Arabisch met God en vervolgens kwamen er uiteindelijk in totaal 77.701 woorden uit zijn mond die de koran omvatten; een feilloze herinnering aan Zijn woorden en tevens het bewijs dat Mohammed psychisch niet in orde was.

Sinds wanneer praat een engel met een analfabetische politicus uit Mekka? Waarom zou Mohammed gekozen zijn? Waarom zou het woord van een ‘God’ worden overgebracht via een analfabeet in plaats van iemand die kan lezen en schrijven. Waarom is Arabisch de enige taal van de koran en van ‘God’? Zou God in de 7e eeuw niet een belangrijkere taal gekozen hebben, zoals chinees, Russisch of Latijns om het ”goede nieuws” over leefregels te verspreiden?

Om redenen die verband houden met cultuur en psycho-somatische ziekten, geloven moslims dat ”onreine” niet-moslims de koran niet mogen aanraken en dat de koran niet geanalyseerd, gewijzigd of bekritiseerd mag worden.
Er zijn enkele voor de hand liggende redenen voor dit standpunt. Waarom zou een ‘God’ het mandaat gegeven hebben om Zijn woorden en Zijn zogenaamde ‘boek’ nooit te betwisten? Een goddelijke macht zou juist wél willen dat zoveel mogelijk mensen Zijn boodschap kunnen en mogen lezen en begrijpen.
Niet toestaan dat de koran mag worden ontcijferd is natuurlijk om het boek weg te houden van kritiek.
Zou een goddelijke macht dergelijke menselijke neigingen als onverdraagzaamheid, geen transparantie en zelfs angst voor blootstelling van de koran, aan Mohammed hebben geopenbaard? Onwaarschijnlijk.
De handelswijze van moslims rond de Koran, zoals ook het boek zelf, is volledig menselijk in emotie, menselijk onvolwassen en *ondoorzichtig. Hoe meer moslims tegenwerpen dat dit door mensen gefabriceerd boekwerk goddelijk zou zijn, hoe duidelijker het wordt dat er iets in de islamitische cultuur en geest niet naar behoren functioneert – althans niet in de context van de moderne wereld der logica.

Veel steun voor onderzoek naar de inhoud van de koran/hadith wordt door de Arabische en islamitische staten en ‘geleerden’ tegengehouden. En toch zijn er verschillende projecten die de koran in een historische context proberen te plaatsen. Maar de islamitische autoriteiten en degenen die kopieën van oude manuscripten bezitten willen hun medewerking aan dergelijke inspanningen niet verlenen.
Ze zijn bang dat de waarheid zal worden onthuld dat de koran, net als de bijbel, een literaire schepping is dat eeuwen duurde en vol is van willekeurige menselijke verzinsels, schijn-heiligheid, ongeloofwaardigheid en absurditeiten. Hoe kan het ook anders. De bijbel zit ook vol met onzin – de verrijzenis; de wonderen van Christus; een maagdelijke geboorte; fictieve verklaringen; verkeerde voorspellingen; en de ”Dag Des Oordeels” scenario’s. Maar de bijbel bevat wel een beschaving van ethische en morele kenmerken, de gouden regel en binnen het boek van Mattheüs een opsomming van een hoger ethisch doel.

Het gehele geloofssysteem en de drijfveer voor islamitisch expansionisme zal imploderen zodra de volgende waarheid geaccepteerd zal worden: de koran is niets meer dan een door de mens geschreven document met allerlei problemen, zwakheden, leugens, vervormingen en tegenstrijdigheden. Een boek dat iedereen kan schrijven. Daarom bestaat er niet één koran. Zelfs vandaag de dag zal de koran in Pakistan of Noord-Afrika verschillen van de koran in Arabië, Jemen of Oman.
Waarschijnlijk was men al met de koran begonnen voordat Mohammed werd geboren en is tussen de 7e en 11e eeuw vele malen veranderd. Er zijn koranische verklaringen in Jemen ontdekt van vóór de periode van Mohammed. Gezien het feit dat de islam afkomstig is van een 5.000 jaar oude maancult, gecentreerd in Mekka, zou dit niet onlogisch zijn.

Islam werd gebouwd op een heel oude traditie van Mekkaanse-Arabische ideeën en er zijn daarom geen onlogische redenen om aan te nemen dat de koran dergelijke traditionele Arabische overtuigingen, wetten en spreekwijzen zou bevatten.
We weten dat verschillende Arabische manuscripten, dialecten en proza in de koran zijn aangetroffen. De koran bevat vergissingen in overvloed. Bijvoorbeeld is het gebruik van het Syrisch-Arabische dialect overal in de koran terug te vinden.

Het Syrische script en dialect zijn heel anders dan het Mekkaans – Arabische. Als er in de soera’s Syrische woorden worden gebruikt in combinatie met de feitelijke context dan krijgen de ware islamitische gelovigen in het hiernamaals geen 72 maagden of enkele welgevallige tienerjongens maar gewoon wijn en druiven. Arme jihadisten.

De koran is niet enkel een document van wetten, ideeën en misschien Arabische ethiek, maar ook een propaganda-instrument. Het pretendeert voor de lezer alle problemen van het leven op te lossen met een duurzaam plan voor een onkreukbaar, rein leven. Gehoorzaam de geboden, en u zal worden beschermd en gered. Het niet volgen zou kunnen betekenen dat u zou kunnen worden gedood, verbannen, of dat uw eigendommen worden ontnomen. De koran heeft altijd in het hart van het Arabische imperialisme gestaan en is waarschijnlijk het grootste imperialistisch document ooit bedacht.

De koran is een krachtig wapen, in handen van imperialistische, naar macht zuchtende leiders. Dit is de reden waarom islamofielen, islam-apologeten en fanatieke moslims ten dele zo onverdraagzaam zijn voor islamkritiek. De koran onthullen voor wat het is, zou het nut van 1400 jaren van Arabisch-islamitische expansie en jihad vernietigen. Deze intolerantie jegens koranisch onderzoek benadrukt alleen de intolerantie van de islam richting hervorming en rationaliteit. Het is geen verrassing dat moslims niet geïnteresseerd zijn in toegang tot het onderzoeken van hun cruciale documenten. Het strookt volkomen met de cult en de houding die zij hebben getoond in haar verwoestende en meedogenloze 1400 jarig bestaan.

western-civilisation