Soera 2, Slaven; gehoorzaam afgod Al-Lah of anders!

Mohammed als de grootste slaaf van het Al-Lah ding .

door Ibn Sufi al Kitab

Soera 2 is de langste soera van Mohammeds totalitaire handvest, de koran; Lezen, onthouden en gehoorzamen.
Goede Moslims dienen hun bestaan als ‘slaaf’ te aanvaarden. Hoe bevrijdend.
Een religie beroept zich op gezond verstand voor het vormen van sociale en ethische richtlijnen. Maar niet de islam. Gewoon zwijgen en volgen en geen vrije wil.

Het gebruik van de woorden slaaf of slaven komt in de koran regelmatig voor. De Koran bestaat uit ongeveer 420 pagina’s. Het woord ‘slaven’ verschijnt op 226 pagina’s. Het woord ‘slaaf’ enkelvoud, verschijnt op 109 pagina’s. Samen zijn ze te vinden op 335 pagina’s ofwel op zo’n 80% van alle bladzijden. De Koran bestaat uit 6236 aantal verzen, waarvan 5% deze termen bevatten.

Wees getuige van het geraaskal in soera 2 over slaven die meestal gekoppeld zijn aan geweld tegen de gehate ongelovigen:


2:9 Aan wat slecht is, hebben zij hun ziel verkocht. Zij accepteren niet wat Allah heeft geopenbaard waardoor zij woede na woede over zich heen krijgen; een vernederende foltering voor de ongelovigen.


2:186 Ik [Allah] reageer op de aanroepen van mijn smekelingen. Dus laten zij mij gehoorzamen en in mij geloven, zodat ze geleidt kunnen worden.


2:207 En onder de mensheid is hij die zichzelf zou verkopen, om Allah te plezieren. En Allah is vol van vriendelijkheid aan (zijn) slaven.


Mohammed wordt aangeduid als de ultieme slaaf met uiteraard, wanneer zijn naam wordt genoemd, het gebruikelijke en nogal idiote refrein “vrede zij met hem.” En dat voor een man met een geschiedenis van bloedvergieten, het uitroeien van volkeren en slavenhandel, op touw gezet voor een eigen persoonlijke grote harem. Hij stierf rijk, bekleedt met goud en zilver – gewurgd of vergiftigt [of beide] door zijn eigen mannen.

In soera 2:23 en soera 2:221 maakt Mohammed voor eigen gewin de niet verrassende openbaring dat het te prefereren valt een slaaf van Mohammed of Al-Lah te zijn dan een vrij en niet gelovig mens.


2:23 Als u (Arabische heidenen, Joden en christenen) twijfelt aan de openbaringen, kom dan zelf met openbaringen en neem uw getuigen mee, als u oprecht bent.


2:221 En trouw geen heidenen tot zij in Allah geloven. Voorzeker, slaafvrouwen die geloven zijn beter om te trouwen dan ongelovigen, hoewel hen u bevalt. En geef uw dochters niet weg aan ongelovigen. Die ongelovigen nodigen u uit voor het hellevuur en Allah nodigt u uit voor het paradijs en geeft vergeving.


Slavernij is dus de nieuwe vrijheid volgens de Koran. Bevrijd jezelf door Al-Lah en Mohammed te gehoorzamen! Vervolgens zullen alle zegeningen van de maangod aan u geschonken worden in een hemel opgezet voor moslimmannen met eeuwige lekkernijen om de tijd te doden. De Koran heeft voor vrouwelijke moslimslaven niets te melden betreffende hun welbevinden in het paradijs.

Koran 2:177 wordt gewezen naar het [selectief] bevrijden van slaven – de voorwaarde is dat de slaaf zich heeft bekeerd tot de islam.

De islamitische ‘oog om oog – tand om tand’ rechtspraak wordt meestal uitgevoerd door de meer vrome moslims. Als u een misdaad tegen een moslimslaaf begaat heeft de slaafeigenaar het recht op een soortgelijke actie tegen uw slaaf. Deze ‘wet van gelijkheid in straf’ komt voort uit de prehistorische ijzertijd en kan worden herleid naar neo-Babylonische tijden van 1700 v.Chr. Het is een extreem ruwe vorm van simplistische wederkerigheid dat niet past in de moderne jurisprudentie. Maar er zijn natuurlijk cultuurrelativisten die deze sharia-code als een alternatieve vorm van gerechtigheid zien.


2:178 Gij die geloven! Al-Qisas (de wet van gelijkheid in straf) wordt voorgeschreven voor u in het geval van moord: een vrije man tegen een vrije man, een slaaf tegen een slaaf, en een vrouw tegen een vrouw.


Islamitische slavernij bestaat nog steeds. De islamitische veroveringen waren in belangrijke mate aanvallen op meer ontwikkelde beschavingen door barbaarse woestijnvolkeren op zoek naar rijkdom, buit, vrouwen en gefabriceerde producten. Slavernij is een geaccepteerd onderdeel van bestaan binnen de islam.
Dus waarom wordt een cult dat op slavernij is gericht met de daarbij bijbehorende barbaarsheid, gerespecteerd als een religie?

westerse-beschaving