Was Allah, de maangod van het oude heidense Arabië?

Apollo 11 was de missie van het Apolloprogramma die voor het eerst mensen op de Maan zette. De bemanning van de Apollo 11 bestond uit de astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. Op 16 juli 1969 werd de Saturnus V-raket met de LM Eagle (maanlander) gelanceerd vanaf het lanceerplatform op het Kennedy Space Centre in Florida USA. De maanlanding vond 4 dagen later plaats op 20 juli, 1969. Op de achtergrond de aarde.

Door Syed Kamran Mirza

Met historisch bewijsmateriaal, objectieve logica en goede overeenstemmende referenties kunnen we heel goed bewijzen dat,

(a) Allah, de naam van een godheid was die al vóór de komst van de islam bestond,

(b) Pre-islamitische heidense volkeren aanbaden Allah als hun oppergod (maangod).

De naam ‘Allah’ bestond al in het pre-islamitische Arabië.
In het oude Arabië werd maangod Allah beschouwd als de allerhoogst aanbeden godheid, en Arabische heidenen aanbeden Allah voordat het mohammedanisme ontstond.

Laten we hieronder eens kijken naar een aantal vragen en antwoorden:

Hebben de heidense Arabieren in pre-islamitische tijden 360 goden aanbeden? Ja

Aanbaden de heidense Arabieren, de zon, maan en de sterren? Ja

Hebben de Arabieren heiligdommen voor de maangod gebouwd? Ja

Gaven verschillende Arabische stammen de maangod verschillende namen/titels? Ja.

Wat waren enkele namen of titels? Sin, Hubul, Ilumquh, Al-ilah.

Werd de titel “al-ilah” (de god) gebruikt als de maangod? Ja.

Is het woord Allah afgeleid van al-ilah? Ja.

Was de heidense Allah een belangrijke god in een tempel van goden? Ja.

Werd hij vereerd in de Ka’aba? Ja.

Was Allah slechts één van vele Mekkaanse goden? Ja,

Plaatste zij een beeld van Hubal op de top van de Ka’aba? Ja.

Werd Hubal op dat moment beschouwd als de maangod? Ja.

Was de Ka’abah dus het ‘huis’ van de maangod? Ja.

Is de naam Hubal als maangod uiteindelijk vervangen in Allah? Ja.

Werd de Ka’abah het huis van Allah genoemd? Ja.

Waren de sterren al-Lat, al-Uzza, en Manat, de dochters van Allah? Ja.

Vertelde de Koran aan de moslims om al-Lat, al-Uzza en Manat te aanbidden? Ja, in soerah 53:19-20.

Zijn die verzen uit de huidige Koran verwijderd ? Ja.

Hoe heetten deze verzen? “The Satanic Verses.” De verschillende namen voor de maangod waren Sin, Hubal, llumquh, Al-ilah en werden gebruikt door verschillende heidense Arabische stammen.

Wie is eigenlijk Allah? Volgens islamitische theologen is Allah de oppergod of schepper die zich via engel Gabriel aan “profeet” Mohammed heeft geopenbaard.
Verrassend genoeg, definieert de Koran nooit het woord “Allah”, wie hij daadwerkelijk was of wat de relatie met de heidenen waren. Ik ben van mening dat 99 procent van de moslims geloven dat de naam ‘Allah’ was ontstaan vanaf de tijd dat Gabriel de ‘waarheid’ aan Mohammed begon door te geven. Zij geloven dat voordat deze waarheid werd geopenbaard — heidense Arabieren zeer slechte mensen waren die in totale duisternis leefden en verschillende poppen als godinnen vereerden.
Ik wil wedden dat geen mullah deze echte waarheid ooit heeft verteld. Wat een hypocrisie.


Enkele belangrijke factoren die sterk doen vermoeden dat de heidenen de naam “Allah” al eerder gebruikten als hun belangrijkste God of godheid:

In pre-islamitische tijden, die moslims de dagen van onwetendheid noemen, was de religieuze achtergrond van de Arabieren heidens. Door de maan, de zon, sterren, planeten, dieren, waterbronnen, bomen, stenen, grotten, en andere natuurlijke objecten te vereren kon men [in hun verbeelding] contact met de god of schepper maken.
In Mekka werd “Al-Ilah” het hoofd van alle goden en tevens de oppergod van de Quraish, de stam van de profeet.
Allah had drie dochters: Al Uzzah (Venus), het meest gerespecteerde van allen en blij met mensenoffers, Manah, de godin van het lot, en Al Lat, de godin van de vegetatie. Deze drie dochters van Allah (er is een koranvers over hen) werden beschouwd als zeer machtig over alle dingen. De voorbeden namens de gelovigen waren van groot belang.

Arabieren gaven in pre-islamitische tijden hun kinderen namen zoals — Abdullah (slaaf van Allah). Mohammed’s vaders droeg de naam “Abdullah”. De logische analogie is hier dat als er geen “Allah” in het pre-islamitische Arabië had bestaan, er geen Abdullah’s of slaven van Allah in het heidense Arabië waren geweest.

Albert Hourani verklaart: “de islamitische naam voor God  was “Allah”, die al eerder in gebruik was als één van de lokale goden.

[Boek: history Of Arab people by Albert Hourani, 1991, pagina 16, Belknap press of Harvard University, USA]

De geschiedenis leert ons twee theorieën over Allah’s bestaan in en rond de Ka’abah:

1) Arabische heidenen noemden ‘Allah’ de oppergod en was tevens het grootste beeld in de Ka’aba.

2) Heidense Arabieren vereerden 360 goden binnen de Ka’aba, en beschouwden deze als kleinere goden die onder totale controle stonden van Allah als oppergod.

Nu, enkele factoren die “Allah” zullen kenmerken als de maangod van de Arabische heidenen:
A] Allah of Mohammed, verkondigt in ongeveer een dozijn verzen dat hij of zij zweert op enkele hemellichamen zoals de maan, zon, sterren, planeten, de nacht, de wind enz. Waarom zou een ”schepper” op zijn eigen creaties zweren?
Een God zweert niet, en al helemaal niet op iets dat inferieur is aan zijn eigen bestaan.
Zou een God op iets moeten zweren om anderen te overtuigen dat Hij de schepper van hemel en aarde is? Zeer twijfelachtig. Dergelijke ‘’openbaringen’’ geven de indruk volledig door een mens bedacht te zijn en wel door de meeste belangrijke persoon, de ‘grote man’ Mohammed.
De koran besteedt ook tijd aan het ‘zweren’ op hemellichamen als de maan. Wat logisch is gezien de 3000 jaren van maan en sterren aanbidding van vóór de islam. Hemellichamen waren onmisbaar in de heidense Arabische wereld.
Echter, in zijn verklaring waarom de koran op de maan zweert zoals in soera 74:32, zegt Yusuf Alli ,”de maan werd aanbeden als een godheid tijdens de nacht” (voetnoot 5798, pg. 1644). Misschien was dit zweren op Allah te wijten aan de gebruikelijke/culturele gewoonten van maanverering als zijnde hun God.

B) Yousuf Ali verklaarde (Pagina-1921-1623 van zijn Engels vertaling van Heilige Koran):“Het aanbidden van hemellichamen was populair in verschillende vormen…Apollo en Diana — de tweelingbroer en zus, vertegenwoordigde de zon en de maan. .. ..
De heidense Arabieren beschouwde de zon als een godin en de maan als een god. Van de 360 goden rond de Kabah waren Lat, Uzza, en Manat de bekendste. De 360 heidense goden vertegenwoordigde waarchijnlijk de 360 dagen van een onnauwkeurig zonnejaar. Dit vertegenwoordigde het Arabische heidendom, zoals bekend bij de Quraish en Mohammed.

C) De invloed van de maan in het mohammedanisme: Wie kan de invloeden van de maan op het leven van een moslim ontkennen?
In de islam wordt de maan als het heiligste hemellichaam beschouwd, en de maan is het leidende licht van alle islamitische rituelen/festivals. De wassende maan en sterren zijn symbolische tekens in de nationale vlaggen van veel islamitische landen en zichtbaar op moskeeën en islamitische begraafplaatsen.
Profeet Mohammed deed concessies aan de heidenen om het mohammedanisme in Arabië te grondvesten: Profeet Mohammad deed een slimme zet door rekening te houden met de heidense Arabieren – vele riten van het heidendom werden aan het mohammedanisme verbonden. Hij maakte een aantal politieke overeenkomsten met heidense leiders zoals Abu Suffian om zijn nieuwe idee van religie samen te voegen met hun heidense rituelen.
Profeet Mohammed had de heidenen gevraagd om “Allah” als enige en hoogste God te aanbidden.
Alle andere beelden van afgoden die in de Ka’abah stonden werden vernietigd. Om te bevestigen dat er nog maar één God bestond (monotheïsme) verkondigde Mohammed herhaaldelijk om geen partners aan Allah te verbinden (dat is de reden waarom we een aantal koranverzen kunnen vinden met het verzoek om geen partners aan Allah te geven).
Ten slotte was de profeet in staat om de heidenen te overtuigen [uiteraard met geweld] om de beelden van de goden te vernietigen. Als tegemoetkoming kregen de heidenen 99 alternatieve namen voor de naam Allah. Deze 99 namen waren de populairste namen onder de goden waarvan de beelden vernietigd waren.
De islam bevat veel rituelen uit de heidense periode van voor de islam, die door toegewijde moslims in naam van Allah, hedendaags worden uitgevoerd. Zoals;

 • eenmaal per jaar de bedevaart naar de Ka’aba,
 • de ramadan,
 • zeven keer rond de Ka’aba,
 • kussen of groeten van een zwarte steen,
 • scheren van het hoofd,
 • dieren offeren,
 • twee heuvels op en neer,
 • het gooien van stenen naar de duivel,
 • neus reinigen met water,
 • een paar keer per dag bidden naar Mekka,
 • aalmoezen geven,
 • het vrijdaggebed enz.

Deze rituelen worden hedendaags door de moslims uitgevoerd en niemand kan ontkennen dat bovenstaande rituelen al ruim voor de komst van de islam bestonden.
Het is zeer aannemelijk dat door deze rituelen in de nieuwe religie islam te integreren, een belangrijk deel van de heidenen hun verzet tegen deze nieuwe religie opgaven.
Het centrale heiligdom in Mekka is de heidense Ka’aba (huis van Allah), een kubus van een stenen structuur die al vele malen herbouwd is. Ingebed in een hoek ligt de zwarte steen en is waarschijnlijk een meteoriet.
Het is een historische feit dat de Ka’aba, het heiligdom waarin de zwarte steen ligt, al vóór het mohammedanisme werd gebruikt voor heidense afgoderij.
De naam van de God van de godenwereld die de Arabieren aanbaden was oppergod Al-ilah of wel Allah, de hoogste God die over ieders lot besliste.
Het verhaal over de zwarte steen; de zwarte steen was zeer heilig onder de stammen. Op een gegeven moment moest de zwarte steen verplaatst worden en er ontstond een ruzie onder de stammen over wie de steen mocht vervoeren. Toen kwam de jonge Mohammed (toen nog geen profeet) met de oplossing voor dit probleem. Mohammed zette deze heilige steen op een chaddor (stuk doek) en vroeg één vertegenwoordiger van iedere stam de chaddor vast te houden om de steen te vervoeren.
Ik vertel dit korte verhaal om te bewijzen dat de zwarte steen al lang bestond voordat de islam werd uitgevonden.
Kortom, met alle mogelijke beschikbare [in]directe bewijzen en logica kan men stellen dat de islam geen nieuwe godsdienst was maar een hervormd heidendom.