Sheikh Karim; Historische wortels

Stenen wrijven tegen de vrouwelijke geslachtsorganen en andere heidense rituelen.

door Ibn Sufi al Kitab

De islam is een heidense cult. Het is geen religie.
De Sheikh Karim en andere moslims hadden de heidense aard van de islam al eerder gemeld.
Sheikh Karim is een ‘geliberaliseerde’ Egyptische moslim die artikelen schrijft over de islam. In die hoedanigheid is hij binnen de islamitische wereld persona non grata. In 1998 mochten de boeken van de Sheikh in zijn eigen Egypte niet meer verkocht worden.
Blijkbaar worden bepaalde onderzoeksresultaten met betrekking tot de islam niet op prijs gesteld.

De Cairo Times, een tweewekelijkse krant, werd destijds verboden vanwege het verschijnen van een interview met Khalil Abdel Karim de “Red Sheikh,” die voor een liberale a-politieke interpretatie van de islam pleit. Zijn boeken werden ook door de Academie van islamitisch onderzoek in Al-Azhar verboden.
Islam en de Arabische cultuur zijn opmerkelijk intolerant als het gaat om het analyseren van de islam. Een feit waar de westerse marxisten en ‘intellectuelen’ liever niet over spreken. De rode Sheik toont de islam zoals het is verworden; Een samenvoeging van een pre-mohammedaans Arabisch heidendom met een totalitaire theologie:
“Het Arabië in het tijdperk van vóór het mohammedanisme was heidens van oorsprong met talrijke regels, rituelen en voorschriften die het mohammedanisme mede opgericht hebben, zodat we met grote zekerheid kunnen zeggen dat de islam veel heidense rituele aspecten had overgenomen.
Deze verklaring door de moslim Karim is gewoon gezond verstand en historisch onderschreven.
Islamofielen claimen dat de Koran ongeschapen en op magische wijze door een reeks van openbaringen in Mohammeds schoot is geworpen, en claimen dat het een puur, onbedorven, ultiem en superieur boek is.
De islam is op cult praktijken gebaseerd met een lange pre-islamitische geschiedenis en veel van deze verzen zijn verkeerd geplagieerde Joodse en christelijke teksten. De kortere soera’s zijn meestal geplagieerd uit de gedichten die in de ka’aba werden achtergelaten en dat allemaal om openbaringen te genereren ten voordele voor zijn eigen , politiek, militair en economisch welzijn.
Moslims vinden het bovenstaande van weinig betekenis maar het negeren van realiteit en feiten maken je niet bewust. Het maakt je dom.
De rode Sheikh benoemt veel rituelen die allang bestonden voordat de militair-politieke opportunist Mohammed op het toneel verscheen.

Deze rituelen omvatte:

1) De verering van Al-Ka’bah, op pagina 15

2) De bedevaart en haar rituelen, op pagina 16

3) Maand van de Ramadan, op pagina 18

4) De verboden in de heilige maanden, op pagina 18

5) De algemene samenkomst op vrijdag

Geen moslim kan het bovenstaande ontkennen. Karim maakt ook duidelijk dat verspreid in het Arabië van vóór Mohammed er al vele heidense heiligdommen bestonden. En deze werden ook ’Ka’aba’ of de ‘kubus’ genoemd. Karim stelt dat er voorheen zo’n 21 kubussen waren wat na verloop van tijd werd teruggebracht naar één heiligdom in Mekka voor de pelgrimage. Dit maakte de stad en Mohammeds stam die het beheerden, rijk.
Karim vermeldt dat ‘Ella’ de naam van de belangrijkste afgod, in de Kabah stond. Andere variaties waren El-Lah, Al-Lah, Al-ilah. ‘Ella’ betekent grofweg de ’ware’.

Karim zet ook vraagtekens bij de historische nauwkeurigheid van de mohammedaanse herinterpretaties van de Ka’aba zelf. Volgens de moslimliturgie, uiteraard geïnitieerd door Mohammed ibn Abdullah [slaaf van Allah], hadden Abraham en Ismaël de ka’aba gebouwd. Maar Abraham heeft een dergelijke reis naar mekka natuurlijk nooit gemaakt. Zoals Karim aangeeft is de Bijbel heel duidelijk dat Abraham, Palestina nooit heeft verlaten, behalve om te vluchten naar Egypte om vervolgens terug te keren. Ook andere Arabische-Semitische culturen of geschriften maken geen melding van een reis van Abraham naar Mekka. Het hele verhaal is dus een verzinsel en ontworpen om de islam legitimiteit en een gelijkwaardige status ten aanzien van het jodendom te geven. Dat Abraham de ka’aba zou hebben gebouwd is ook verzonnen om dezelfde redenen [2:127]. Een andere reden waarom Mohammed, de Ka’aba aan Abraham heeft proberen te koppelen is om af te dwingen dat de moslims, christenen en joden zich zouden aanpassen aan een heiligdom met slechts één god – de maangod.

Zoals Karim duidelijk maakt is de mohammedaanse bedevaart een van de essentiële pijlers van de islam en afgeleid van het pre-mohammedaanse heidendom. Zelfs het woord “hadj” komt van het heidens Arabische woord ‘hack”, dat ‘wrijving’ betekent. Op het moment van de Hadj, werd er een heidens ritueel uitgevoerd waarbij vrouwen de zwarte steen tegen hun vagina’s wreven om hun vruchtbaarheid te verhogen. Bizar maar waar.
Ik vraag me af hoeveel moslims beseffen dat de hadj eigenlijk een handeling is van het wrijven van een steen tegen het vrouwelijke geslachtsorgaan.

In pre-Mohammedaanse tijden, was het marktgebied rond de Ka’aba vergeven van de prostituees die onderdeel van de bedevaart uitmaakte en aan seksuele orgieën en riten deelnamen. Dus een seksueel feest met inbegrip van het naakt rond het heiligdom lopen. Tegenwoordig moeten de moslims de zwarte asteroïde rots kussen of groeten [die blijkbaar uit de hemel viel als een geschenk aan Abraham die er een onderkomen voor had gemaakt – de Ka’aba].
De hadj maakte Mekka rijk. Mohammed wilde zeker zijn van een aandeel in de opbrengsten van de bezoekers aan de El-Lah maangod. En dus stelde Hij de pre-islamitische rituele tijdens de hadj verplicht en verklaarde het heilig. [vanaf toen zonder sexorgieën en naaktwandelen].

Pre-islamitische heidense gebruiken in de tegenwoordige tijd;

– moslims zeggen tijdens de rondgang rond de Ka’bah” = labbik Al-Lahom labbik “

– Al-Ihram” is het dragen van speciale bedevaart kleren

– de vlakte van Arafat” bezoeken

– steniging van de ‘jamarat’ [gooien stenen naar kleine duivels of Djinn]

– het slachten [offeren van dieren]

– lopen tussen de heuvels “safa” en “marwa “ [lopend tussen twee heuvels om de slaafvrouw van Abraham te illustreren]

– kussen of groeten van de zwarte steen

– zevenmaal rond de Ka’aba [maar niet naakt zoals de heidense Arabieren het deden]

Het is wel duidelijk dat veel aspecten van de islamitische ritualisering al eerder door de Arabische heidenen werden gebruikt. Geen objectieve waarnemer die dit kan ontkennen maar in de analyse ontbreekt het centrale element, de islam als ’religie.’
Islamitische theologie is een heidens fascisme, zowel met zijn voorgeschiedenis, met de hersenloze ritualisering, als met het onderdompelen van het individu in een collectief dat de logica, de gouden regel en de vrije wil verwerpt. Dat is het belangrijkste punt dat Sheikh Karim had moeten maken.

Link