soera 3

Soera 3 preekt voor 27% aan geweld tegen ongelovigen.

Een matige hoeveelheid?

Soera 3 is zoals het aan de ongelovige zal worden verteld, een gematigd islamitisch hoofdstuk vol vroomheid en hoop [blablabla].

53 verzen ofwel 27 procent van de tekst is openlijk vijandig en gewelddadig tegen niet-moslims. Alle lange hoofdstukken bevatten eigenlijk vier thema’s;

1) gehoorzaam Mohammed die zich altijd aan het Allah-ding koppelt,
2) vernietig, verneder en bestrijdt de ongelovigen,
3) moslimmannen die de maangod gehoorzamen zullen worden beloond met macht over de ongelovigen in dit leven en een paradijs in het hiernamaals [de Koran vermeldt nooit wat er gebeurt met moslima’s – door Mohammed getypeerd als dom en bestemd voor de hel],
4) moslims die verzaken of twijfelen aan de Koran, zijn letterlijk brandhout voor het hel – gestraft door de alwetende, alziende maangod die altijd over je schouder meekijkt wat je doet.

Dus wat betreft degenen in wier hart een afwijking zit vanwege hun ongeloof zoeken tweedracht en de verkeerde uitleg. Maar diegene die stevig geworteld zijn in hun kennis, die zeggen; ‘We geloven erin, dit alles komt van onze Heer [zowel de onduidelijke als de onbegrijpelijke verzen] en niemand trekt er lering uit behalve zij met verstand (Tafsir At-Tabari).

Het bovenstaande is duidelijk een uiting van cultisme; gehoorzamen, geen kritiek leveren en volgen, en degenen die de geboden en verplichte taken niet volgen zijn gedoemd in dit leven en het volgende.

Soera 3 besteedt veel tijd aan het rechtvaardigen van de jihad en het doornemen van het historisch gevecht tussen de moslimbandieten van Medina en de Joden van Mekka. Onnodig te zeggen is dat Allah duidelijk maakt dat moslims gezegend zijn en dat de overwinning is gegarandeerd op de ongelovigen.

Dit hoofdstuk van geweld en haat is niet veel anders dan soera 2. Ongelovigen worden gewoon gedemoniseerd.

Wat zegt Soera 3 omtrent de niet-moslims? Niets anders dan veel gewelddadige racistische tirades. En dan bedoelen we ook echt heel veel. Door dit aanzetten tot geweld kunnen we de Koran een zelfstandig naamwoord als definitie geven; Dichotomie.

De Koran tracht de mensheid in twee groepen te delen [=dichotomie].

Gehoorzaam de maangod en je bent ‘veilig.’ Niet gehoorzamen leidt tot uw moord, uw kruisiging, uw executie dan wel vernedering, zowel in dit leven als het volgende [5:33].

Superioriteitszin betekent ; “De overtuiging dat een bepaald ras, religie, geslacht of cultuur superieur is aan de rest, met gevolg dat degenen die zich daarmee identificeren, zich het recht toe-eigenen om de ander als zijnde minderwaardig, te gaan domineren en/of controleren en/of onderdrukken en/of bestrijden.”

Geweld en superioriteitszin kan worden gevonden in de volgende verzen van soera 3:

4, 7, 10, 11, 13, 19, 21, 24, 26, 28, 55, 56, 57, 60, 75, 77, 82, 85, 87, 88, 100, 102, 105, 106, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 125, 127, 128, 131, 149, 151, 152, 156, 162, 167, 169, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 185, 192, 196, 197

Enkele verzen die oproepen tot geweld:

3:10 Degenen die ongelovig zijn: hun eigendommen, noch hun nakomelingen zullen tegen Allah baat hebben en zij zijn brandstof voor de vuur .

3:12 Zeg tegen hen die ongelovig zijn: “Jullie zullen worden verslagen en in de hel worden verzameld. Dat is pas een slechte rustplaats!

3:28 De gelovigen moeten de ongelovigen niet als medestander nemen. Wie dat doen behoren in niets tot Allah, behalve als jullie uit vrees voor hen op jullie hoede zijn. Allah waarschuwt jullie voor een bestraffing.

3-56 Die ongelovig zijn, hen zal Ik in het tegenwoordige leven en het hiernamaals met een strenge bestraffing straffen. Zij zullen geen helpers hebben.

3-131 Vrees het vuur die voor de ongelovigen is ontstoken.

3-196,197 Laat de vrijeheid [en welvaart] van de ongelovige u niet misleiden. Hun laatste tehuis is de hel, een slechte rustplaats.

Met uitzondering van de westerse marxisten en meeste academici, de media en de politieke elite, is het bovenstaande voor ieder mens vrij duidelijk.

De wereld is netjes verdeeld in wij tegen zij. Het huis van oorlog is het huis van de ongelovigen dat bestreden moet worden tot het een huis van vrede zal zijn en waar moslims de macht hebben. Deze soera bevat vele verzen die namens Allah het mandaat geven een oorlog te voeren tegen de ongelovigen [Zie 120-128, 149-160].

western-civilisation