Bedrog

Koran : 9:3
Allah en Zijn Boodschapper ontbinden verplichtingen.  


Koran 4:142
De huichelaars zullen zeker trachten Allah te bedriegen. Hij zal vergelden door hen te misleiden.


Koran 92;8
Wij effenen voor hem het pad naar ellende.


Koran 47:24
Begrijpen zij de koran niet?


Koran 5:41

Wie Allah wil bedriegen kan niet geholpen worden. Allah wil niet dat zij de waarheid weten omdat Hij het voornemen heeft hen te schande te maken en te martelen.


Koran 5:101
Gelovigen, stel geen vragen over dingen die ‘duidelijk’ zijn, het kan je problemen geven.


Koran 5:102
Sommige mensen die u voorgingen stelden dergelijke vragen en verloren hun geloof en werden ongelovigen.


Koran 33:11
De niet-moslims zeiden; Allah en Zijn Boodschapper beloven niets dan waan, zij hebben beloofd ons te misleiden.


Koran 33:12
Je hebt in de boodschapper van Allah een ”prachtige leidraad” in het volgen van gedragsregels.  


Koran 74:52
Maar zij zullen niet luisteren tenzij de Heer wil dat zij luisteren. Hij is de bron van angst.


Koran 2:6
Of je ongelovigen waarschuwt of niet, zij blijven ongelovig. Allah heeft hun harten, oren en ogen verzegeld, dat is een grote kwelling voor hen.


Koran 2:9
Zij bedriegen Allah en de gelovigen maar zij misleiden zichzelf en realiseren dat niet. In hun harten is een ziekte. Allah heeft hun harten verergerd. Zwaar is het pijnlijke onheil dat zij [tegen zullen komen], omdat zij [liegen]


Koran 8:18
Op zeker; Allah verzwakt de bedrieglijke samenzweringen van de ongelovigen.


Koran 8:30
Herinner hoe de ongelovigen samenspande tegen jouw [Mohammed]. Zij maakte een complot maar Allah had ook een plan, Allah is de beste plannensmeder.


Koran 8:49
De religie heeft hun bedrogen en misleid. 


Koran 8:71
Als zij jouw proberen te misleiden, herinner dan dat zij eerder Allah hebben bedrogen.


Koran 13:27
Allah laat diegene dwalen die hij wil.


Koran 3:24
Ze zijn bedrogen door de leugens die zij zelf hebben verzonnen; hun godsdienst heeft hen bedrogen.


 

hadith 

Bukhari”: V7B67N427
Mohammed; Als ik iets plechtig beloof maar later wat beters vindt [wat beter uitkomt], dan doe ik wat beter is


Bukhari : V4B52N268
Mohammed; Oorlog is [list en] bedrog.


Bukhari : V7B71N661
Magie werkte goed op Mohammed in, hij was betoverd. Zodat hij dacht dingen te doen die hij niet gedaan had.


Bukhari ; V6B60N8
Umar; Onze beste koran reciteur is Oebai. En ondanks dit laten we een aantal uitspraken weg, omdat Allah’s Apostel zei; ”Welk vers of openbaring wij ook vergeten of opheffen, wij brengen een betere [aangepast aan een nieuwe situatie].


Bukhari : V2B24N555
Ik hoorde de profeet zeggen, Allah haat diegene die teveel vragen stellen.  


Ishaq : 567
Mohammed bracht Umar op de hoogte [later de 2e kalief] en Umar riep; ’De profeet is een leugenaar.’


Tabari 9:36 en Ishaq : 596
Profeet, de groep van Ansar hebben een wrok tegen u vanwege de manier hoe u de buit verdeeld heeft onder je eigen mensen. Ansar, wat is dit voor praat dat ik van je hoor. Wat is de rancune die je tegen mij hebt? Kwam ik niet naar jouw toen je dwalend en armlastig was en dat je vervolgens rijk werd door Allah? Je was verlaten en hebben je bijgestaan. Je was een vluchteling en hebben je opgenomen en gaven je onderdak. Je was arm en in nood en hebben je toen geholpen. 


Ishaq 323
Ik ben de beste van de samenzweerders en ik verleid hen door bedrog zodat ik u, van hen verlos.


Tabari VII: 85, Ishaq 363
De Joden van Qaynuqa antwoordde; Mohammed, denk je dat wij zijn zoals jouw volk?


Ishaq 365
Mohammed bin Maslamah; ”O Boodschapper, we moeten liegen.” Mohammed antwoordde; ”Zeg wat je wilt. U bent ontheven, zeg wat je wilt.”


Bukhari V4B52N233
Allahs Boodschapper verbood de gelovigen te reizen naar vijandig gebied met kopieën van de Koran. Hij zei; ”Ongelovigen zullen nooit onze openbaringen begrijpen.” 


Ishaq : 383

Eén van de jonge mannen confronteerde Mohammed en zei; Je hebt mijn zoon vermoord door bedrog en er is een groot verdriet over mij gekomen.


Ishaq 397
Dan zei Allah; ”Het is niet aan iedere profeet te kunnen misleiden.”


Ishaq 442
In opdracht van Mohammed zijn zij bedrogen.