De moskee: Een staat binnen een staat

monuments
De Ka’aba in Mekka werd niet gebouwd als een islamitische moskee. Het was een oude tempel ter ere van 360 verschillende goden. Deze tempel werd gedeeld met polytheisten, christenen, Joden en hindoes. In 630 na Chr. werd de Ka’aba na een islamitische verovering door de islam opgeëist.
Op de dag van de verovering van Mekka en de Ka’aba sprak Mohammed in militaire kleding en helm, volgens het boek ”The Message” van Ayatullah Ja’far Subhani, het volgende:“Houd in gedachten dat alle claims op privileges worden afgeschaft. Ik verwerp alle voorrechten met betrekking tot leven en bezit, en alle denkbeeldige heiligverklaringen uit het verleden, en verklaar ze als ongegrond. Een moslim is de broeder van de andere moslims en alle moslims zijn broeders van elkaar en vormen één vuist tegenover de niet-moslims. Het bloed van ieder van hen is gelijk aan dat van alle anderen moslims.”— Aldus Mohammed.
In zijn toespraak bij de Ka’aba verwierp hij de gezagsdragers van Mekka en verklaarde dat de islam, overal ter wereld een politieke en militaire staat tegen alle niet-moslims moesten vormen, ongeacht de politieke, geografische of nationale oorsprong van de niet-moslims.

Koran 3: 85

“En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, het zal van hem niet worden aanvaard.”

Hoewel de rechtmatige eigenaren van de Kaaba de vele religies zijn die het deelden vóór de islamitische militaire verovering van Mekka, staat de Kaaba volgens Subhani vandaag onder controle van een erfelijk regime dat teruggaat tot Mohammed: “op dit moment is de 12e Imam, een directe afstammeling van Mohammed, de beschermer, de bewaarder en bewaker van de Ka’aba.”

Moskeeën en de politieke verklaringen van de islam

De koran is het hoogste politieke document van de islam – zijn politieke manifest en politieke grondwet. Het is de enige grondwet van de natiestaat Saoedi-Arabië, de thuisbasis van Mekka en de Kaaba, waar alle moskeeën naar wijzen, en de geboorteplaats van de islam.
De koran is een totalitaire grondwet.
Als politiek document beweert de koran dat iedereen in de wereld onder haar rechtsgebied valt. Tot dusver is het mohammedanisme niet gelukt deze totalitaire vordering op de hele wereld af te dwingen. Maar waar het inmiddels wel in is geslaagd, is door middel van bedreigingen, infiltraties, geweld, migratie, terrorisme en dwang ongeveer 20% van de mensheid onder [mentale] controle te krijgen. Het is betrokken bij een al 1400 jaar durende wereldwijde jihad, met als doel ook de rest van de wereld te domineren. Alle moskeeën in Europa zijn vooruitgeschoven hoofdkwartieren. Een centraal punt in de politieke mandaten van de koran is naast het beledigen van godsdiensten als het christendom en jodendom, het verbod op vrijheid van godsdienst en een verbod op religieuze tolerantie.
Koran 5:51
O, gij die gelooft, neem de joden en christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.

 

Koran 9:5
Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.”

 

Koran 9:29
’Bestrijdt diegenen die niet in Allah geloven, totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.’’

 

Sahih Bukhari 4:52:108
’Allah heeft er recht op dat zijn slaven, [alleen] Hem aanbidden, en dat niemand anders aanbeden wordt.’’

Alle moskee leiders moeten loyaal zijn aan deze politieke en militaristische mandaten.
De koran als politiek document verbiedt ook scheiding van kerk en staat. Dat is de reden waarom islamitische naties, waar islamitische leiders erin zijn geslaagd om de macht te grijpen, in een sharia-theocratie veranderen.
De hadith (gerapporteerde uitspraken en daden van Mohammed) en de sira (de officiële biografie van Mohammed) zijn de andere politieke documenten die, samen met de koran, de basis voor de islamitische sharia-wetgeving vormen.

Syed Qutb;

“Er is slechts één wet die gevolgd moet worden en dat is de sharia.”

■ sharia-wetgeving wordt beheerd door islamitische Imams die de wet naar eigen goeddunken interpreteren.
■ sharia-wetgeving staat controle op de rechtspraak niet toe.
■ sharia-wetgeving gelast aparte wetten voor en tegen niet-moslims.
■ De sharia-wetgeving verordend een discriminerende strafbelasting op niet-islamitische religies en volkeren. ‘’
■ De sharia-wetgeving bevat ook discriminerende mandaten tegen vrouwen, en het verbiedt elke kritiek op de islam of zijn stichter.
■ De sharia-wetgeving schrijft voor dat mensen slaven zijn en geen recht hebben op godsdienstvrijheden.
De sharia-wetgeving staat de scheiding van kerk en staat niet toe. De sharia beschouwt kerk en staat als een onafscheidelijke eenheid in elk aspect van het individuele en sociale leven, zowel geestelijke als maatschappelijk. Dat is de reden waarom bijna alle islamitische naties theocratiën zijn.
Kortom, de sharia-wetgeving staat haaks op de Nederlandse grondwet. De uitvoering van de sharia eist de omverwerping van de Nederlandse grondwet.
Deze patronen en politieke mandaten worden door de moslims al sinds het jaar 610 gebruikt om vele beschavingen en landen over de hele wereld binnen te vallen, te veroveren en de mensenrechten en vrijheden van die landen te vernietigen. Iran heette vroeger Perzië en de bevolking bestond uit Zoroastrianen. Egypte was in het verleden overwegend christelijk. Wat ooit een hindoestaanse beschaving was, werd veroverd en veranderd in een overwegend islamitisch Pakistan. Afghanistan was boeddhistisch voor duizenden jaren. Na een genocide zijn haar belangrijkste exportproducten heroïne en islamitisch terrorisme.

Koran 17:16

”En wanneer Wij ons voornemen een [ongelovige] stad te verwoesten, zenden wij ons bevel tot haar machthebbers, maar als zij dit overtreden, derhalve wordt de verordening tegen haar van kracht en verwoesten wij haar geheel.”

In alle gevallen waar de islam heeft veroverd, zijn naties of beschavingen volkomen vernietigd en waren de moskeeën de sleutel tot succes. Het zijn politieke en militaire commando en controle centra, en allen wijzen naar het middelpunt van de islamitische macht: de Ka’aba.

exminister.org/Kumar-Mosques