Meer eisen van de islam

Pat Condell

Nou, het is een sombere regenachtige dag hier in Londen, maar het kan nog erger. Want ik had ook in Saudi-Arabië kunnen leven, waar mannen mensen zijn en vrouwen als vee. Mag ik dat zeggen?
De Saudi-Arabische commissie voor de rechten van de mens blijkt waarlijk te bestaan en hebben het plan opgevat om te gaan klagen tijdens een evenement in Kopenhagen, omdat moslims vinden dat zij hun geloof niet vrijelijk in praktijk kunnen brengen. Wat denk je daarvan! Een preek van Saudi-Arabië over de rechten van de mens! Maar het kan nog surrealistischer. De Arabieren willen niet meer dat terreur gelinkt wordt aan het mohammedanisme, terwijl zij de hoeders van de islam én de hoeders het terrorisme zijn. Degenen die met dit soort voorstellen komen schop je normaal gesproken de deur uit, of je gooit hem in de rivier. Maar dit is Europa en dat betekent dat we vermoedelijk zullen luisteren naar zij te zeggen hebben om zoals gebruikelijk, onszelf daaraan aan te passen.
Zelfs nog deze week werd me verteld dat een toonaangevende supermarktketen accepteerde dat het islamitisch afhandelingspersoneel niet in aanraking met alcoholproducten hoeft te komen als zij dat niet willen. Dus je kunt er van op aan dat zij in rijen staan om dat niet meer te hoeven doen.
Zo hebben we een farmaceut gehad die niet langer anticonceptie wilde verkopen vanwege zijn  islamitisch geloof, een moslim tandarts die een vrouw weigerde te behandelen vanwege het niet dragen van een hoofddoek.
Ook werd me verteld dat sommige moslimdokters, bepaalde patiënten weigeren vanwege hun dierbare geloof.

Het feit dat de Saudi’s verwachten weg te kunnen komen met deze cynische onzin, laat zien hoe ver we zijn gezakt door ons te laten wegdrukken in ons eigen Europa. De radicale islam heeft ons gezien voor wat we zijn, zachte eitjes. Zij zien onze politieke correctheid als een drug die we maar blijven injecteren, hoewel we weten het ons de kop kan kosten. En de islamisten proberen daar ten volle van te profiteren door ons gevoel voor rechtvaardigheid tegen ons te gebruiken zodat we ons zelf moeten verachten En elke toegeving die wij maken zal als een teken van zwakte worden gezien om verder uit te buiten omdat er geen dialoog met de radicale islam is; want zij willen geen gelijk krijgen – nee, zij willen gehoorzaamd worden. En denken dat de islamitische wetten voor iedereen in de hele wereld zou moeten gelden, is voor sommigen van ons een beetje te veel gevraagd. En als je denkt dat dat onredelijk is, dan is het enige wat ik kan zeggen; Mijn vrijheid is belangrijker dan jouw geloof. Veel, veel belangrijker.

En trouwens, ik heb een natuurlijke afkeer van geterroriseerd en gedomineerd te worden door onverdraagzame vrouwonvriendelijke onwetenden. En ik zeg dat met alle respect. En voordat iemand me beschuldigt van het beledigen van de islam, word alstublieft volwassen, ik hoef de islam niet te beledigen wanneer er zoveel moslims zijn die dat zelf wel doen, zoals wanneer zij een zelfmoordgordel aantrekken of iemand stenigen tot de dood met als misdaad het hebben van een privéleven. Dit zijn de mensen die de islam beledigen, niet mensen zoals ik.

Ik zou gelukkig zijn wanneer de middeleeuwse gekken die Saudi-Arabië leiden, terug in hun woestijn waren, levend in hun tent waar zij thuis horen. Eigenlijk kijk ik uit naar de dag waarop we onszelf van hun olie kunnen ontdoen en dat we uit het Midden-Oosten vertrekken zodat Saudi-Arabië terug kan keren naar het stenen tijdperk, tenzij zij erin slagen om hun andere natuurlijke grondstof uit te buiten en zandlopers gaan exporteren. Het is zelfs waard om ervoor te bidden. Vrede.

Door pat Condell