Soera 15 rotsachtig pad

Lijdend door de Koran – Soera 15 met de naam ‘het rotsachtige pad’.
Gewoon psychotisch.

door Ibn Sufi al Kitab

Zoals de meeste soera’s heeft ook dit hoofdstuk hetzelfde doel – de lezer ervan doordringen dat er geen andere keus is dan onderwerping aan islam. De titel,’ Het rotsachtige pad’ verwijst naar een pad waar de joden hun huizen uit rotsen kerfde, iets wat Allah en de gestoorde leider Mohammed hadden verboden. De machtige Allah wilde niet dat de ongelovige joden en andere Arabieren hun straf zouden ontlopen. Zij moesten het ontgelden. De dood was hun beloning. En dat is het meest redelijke en tolerante gedeelte van deze soera.
In het absurde 4e vers wordt de lezer er aan herinnerd dat de moslims, een bevolking of stad nooit vernietigen zonder een aankondiging vooraf.


4 ”Wij hebben nooit een stad verwoest of het besluit ertoe was bekend gemaakt.”


5 ”Mensen kunnen noch anticiperen op dit bevelschrift, noch kunnen zij het vertragen.”


Dus zal Allah, die prachtige maangod, het lot van hele stammen en rassen vooraf bepalen. Als Hij je niet mag dan komt er aan uw bestaan een vroegtijdige einde, het is definitief. U zal worden gedood. Zelfs goede daden, bekering of rituele onderwerping aan de vermeende Allah kunnen Zijn beslissing niet veranderen. Het is voorbestemd en vrije wil in het leven bestaat niet. Dit is het kenmerk van een anti-humanist.
Nog meer krankzinnigheid;

De koran beveelt constant met ’Wij’. Blijkbaar wordt de schepping gecontroleerd, beheerd en gevormd door de ‘Wij’.

Ver terug voordat Mohammed werd geboren waren er al moslims;


10 ”We verzonden boodschappers vóór u onder oude religieuze sekten.”


16 ”En Wij hebben voor de toeschouwers de hemel met sterren versierd.”


De ‘Wij’ van de islam creëerde deze verfraaiing aan de hemel [hoe achterlijk]. De ‘Wij’ moet verwijzen naar de islamitische Umma of gemeenschap geïnspireerd door dit bovennatuurlijke wonder van de mysterieuze en nooit gedefinieerd Allah. Geen wonder dat moslims vol zijn van arrogantie met hoogdravende gebazel over het aanspraak hebben op de wereld. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, daar is de islamitische gemeenschap het niet mee eens.
Om te zorgen dat de nietsvermoedende lezer de boodschap niet kan missen, wordt de ‘Wij’ en de aanspraak op de aarde en het universum voortdurend herhaald.


23 ”en voorwaar, het zijn Wij die leven geven, en de dood bepalen.


Het zijn ‘Wij’ die erfgenaam zijn van hemel en aarde.”
‘Wij’ de moslims doen het allemaal en deze beweringen eenvoudig accepteren en vooral niet de moeite nemen te denken in termen als logica en waarheidsvinding.
Moslims en Allah hebben alles gemaakt en zullen dat tot het einde der tijden blijven doen. Dus kunt u beter het onvermijdelijke accepteren en ons team komen versterken. Wij zijn als het ware aan de winnende hand. Dit wordt tot vervelens toe herhaald.


85. En Wij hebben de hemelen en de aarde en al hetgeen ertussen in waarheid geschapen en het Uur zal zeker komen. Wend u daarom op passende wijze af van de ongelovige.


87. En Wij hebben u inderdaad vaak de zeven herhalende verzen en de grote koran gegeven.


Dus, moslims zijn eigenlijk beter dan andere mensen omdat zij in de ‘Wij geloven’. Wanneer het uur van de verdoemenis komt, ziet u de kracht van de ‘Wij.’ Dus wees een goed persoon en herhaal de koranverzen, houd het als een dierbaar geschenk van de ‘Wij’ –  zoals de bovengenoemde verzen onderschrijven.
Om deze lichtzinnige en irrationele verzen moet je toch hard lachen? Wie zou dergelijke onzin schrijven? Erger, waarom zou iedereen dit geloven? Deze soera is natuurlijk een nogal slechte Arabische poging om het geloof van de Joden en de christenen te vervangen of te ontkennen. En het werd een volslagen mislukking.
De Arabieren namen niet de moeite om te concurreren met het christendom en jodendom met behulp van een verbetert ethisch concept of via een vernieuwend spiritualisme. Nee, ze zeggen enkel; Wij zijn beter en als je niet ons gelooft, dan zullen we u doden.
Alles in naam van de maangod Allah als zijnde de ‘Wij’ die de aarde geschapen hebben en claimen het universum te beheren zodat wij met jullie ongelovigen kunnen doen wat we willen.
Is gewoon psychotisch gebazel.