Azan

“Het moslimgebed toont het treven naar macht en controle over het land. “

“De gebedsoproep stelt dat iedereen zich moet onderwerpen aan de islam.”

“De gebedsoproep verkondigt ​​de religieuze macht over het gebied van het gebed.”

”Het luiden van kerkklokken en supremacistische gebedsoproepen zijn niet hetzelfde. Kerkklokken zijn van geen bekentenis, zij produceren geen gebed, slechts een [muzikaal] geluid. Zij proberen geen macht en controle over het land te krijgen. Bovendien gebruiken de meeste kerken, de klokken niet. Het verschil is dus duidelijk.”

”De gebedsoproep heet “Azan” in het Arabisch en betekent “informatie, verlichting”.

“De Azan is een heel belangrijk religieuze ritueel, men kan het vergelijken met de islamitische vlag. Het uitroepen van dit gebed over de stad laat zien dat de inwoners van de stad moslim zijn. ‘

”Na de inname van Mekka werd de Azan gezien als een teken van overheersing van de islam op de joden/christenen/afgodendienaren.”

“De Azan is ook belangrijk voor het woord van Allah, als vertegenwoordiging en verspreiding van islam.”

“De gebedsoproep begint met het geven van dank, door ‘Allahu akbar’ te verkondigen, en ter bevestiging dat Allah de grootste God is en dat alles en iedereen moet buigen voor Allah en de islam. De islamitische geloofsbelijdenis is het tweede deel van de gebedsoproep (‘Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper. Dit vestigt de islam en proclameert het (islam) in het hele land.”

“De gebedsoproep moet worden gedaan door een man met een mooie stem.”

“Vrouwen mogen hun stem niet verheffen, want de stem van een vrouw kan een verleiding voor mannen betekenen.”

“De gebedsoproep moet met luide stem worden gedaan. Er is een belofte van een beloning van Allah voor een luide stem die zo ver mogelijk reikt. “

“De gebedsoproep zal plaatsvinden op de exacte tijdstippen van de vijf dagelijkse gebeden.”

Azan, een geluid met kwaadaardige intenties.